Home > Cellulaire therapie > Allogene stamceltransplantatie > Problematiek na stamceltransplantatie > CZS-dysfunctie

CZS-dysfunctie

De twee meest voorkomende vormen van CZS dysfunctie zijn delirium en epileptische aanvallen. Ongeveer 50% van de hematopoïetische stamceltransplantatie patiënten maken gedurende de eerste 4 weken een episode van delirium door. Aangezien delirium reversibel is, en het een uiting is van een onderliggend somatisch probleem, is het belangrijk een delirium vroeg te herkennen en adequate diagnostiek te verrichten.

CZS dysfunctie

Algoritme CZS-dysfunctie

Symptomatische behandeling van het delirium: advies

  • Haloperidol 2 mg om 18 uur (NB geen Haloperidol bij Parkinsonisme)
  • Temazepam 10 mg om 22 uur
  • Zonodig bij hevige onrust: Lorazepam 1 mg p.o. of i.m. Herhaal dit als er na 1 uur geen effect opgetreden is. Maximum 2 mg Lorazepam per dag.

Literatuurlijst

  1. Fann JR, Roth-Roemer S, Burington BE, Katon WJ, Syrjala KL. Delirium in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Cancer. 2002 ;95:1971-81.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 9-6-2023, 23:57