Refereeravond Hematologie: Hemoglobinopathieën

7 maart 2023

Wij willen u van harte uitnodigen voor de refereeravond Hematologie via Microsoft Teams op dinsdag 7 maart 2023.

Het onderwerp van deze avond is:

Hemoglobinopathieën

Programma

18.30-18.35 uur Introductie
18.35-19.00 uur Acute problematiek bij sikkelcelziekte
Spreker: drs. Marjet Stein, kinderhematoloog
19.00-19.25 uur Diagnostiek van Hemoglobinopathieën
Spreker: dr. Kees Meijer, klinisch chemicus
19.25-19.50 uur De ‘niet alledaagse Hemoglobinopathieën’
Spreker: drs. Louise Hooimeijer, kinderoncoloog
19.50-20.15 uur ‘Nieuwe’ behandelopties voor Hemoglobinopathieën
Spreker: dr. Anja Mäkelburg, Hematoloog
20.15-20:30 uur Paneldiscussie n.a.v. vragen

Zoals gebruikelijk wordt voor de deelnemers accreditatie aangevraagd. Omdat de avond digitaal is gelieve uw deelname en eventueel BIG nummer nu reeds te mailen aan: hematologiesecretariaat@umcg.nl.

We hopen u allen te verwelkomen op dinsdag 7 maart 2023 via Teams!

De volgende (fysieke!) bijeenkomst is op: 4 april REGIOMIDDAG!
Vanaf 16.00 u. Rietschans te Haren. Uitnodiging volgt spoedig.

Met vriendelijke groet,

dr. W.W.H. Roeloffzen, dr. A.B.U. Mäkelburg, dr. H.A.M. Kooistra

Data volgende refereeravonden:
4 april 2023 (fysieke bijeenkomst, aanvang 16.00 uur), 23 mei 2023 en 27 juni 2023.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 22-2-2024, 11:04