Over deze site

Ten geleide

De hematologiewebsite van het Universitair Medisch Centrum Groningen, voorheen vooral bedoeld voor artsen, is al jaren een groot succes en wordt dagelijks door velen intensief bezocht. Hoe tevreden we ook zijn over deze site, er ontbraken een aantal belangrijke elementen. De informatie voor patiŽnten was veel te beperkt en ook informatie over de afdeling Hematologie zelf in het UMCG ontbrak. Wij zijn verheugd dat we met deze nieuwe opzet in staat geweest zijn een groot aantal elementen toe te voegen. We zijn hierbij ook het IKNO wederom zeer erkentelijk, dat – net als de bestaande protocollensite – het nieuwe deel ruimhartig financieel gesteund heeft. Wij zijn verheugd dat we met deze nieuwe opzet in staat geweest zijn een groot aantal elementen toe te voegen. De site laat zich makkelijk lezen. Elke gebruiker, of het nu een patiŽnt, arts-collega of geÔnteresseerde leek is, kan bij de ingang een keuze maken tussen twee onderdelen: PatiŽnteninformatie (inclusief algemene informatie over de afdeling Hematologie) en – de reeds bekende – Hematologie-protocollen.

PatiŽnteninformatie

PatiŽnten en andere geÔnteresseerden kunnen in het onderdeel PatiŽnteninformatie, tot stand gekomen met financiŽle steun van het IKNO, uitgebreide informatie vinden over ziektebeelden, de verrichtingen, onderzoeken en behandelingen die op de afdeling Hematologie worden uitgevoerd, bezoek aan de polikliniek en de dagcentra voor transfusie en chemotherapie en verblijf op de verpleegafdeling. De onderwerpen worden geÔllustreerd aan de hand van diapresentaties en afbeeldingen en een verklarende woordenlijst geeft definities van de belangrijkste termen. Daarnaast vindt u via een register snel het gewenste onderwerp en kunt u met behulp van een zoekfunctie de informatie doorzoeken.

De informatie die wij geven over ziekten en behandelingen kan nu actueel zijn, maar morgen alweer verouderd. Wij schetsen een beeld van het beleid in Groningen, ook al zal dat niet erg afwijken van het beleid en de inzichten in de rest van Nederland. De tekst is geen encyclopedie, maar meer bedoeld als aanvulling op sommige informatiefolders. Van sommige ziekten bestaan geen folders en dan zal deze website extra informatief zijn. Er komt ook een aantal grote onderwerpen aan bod, zoals langetermijnbijwerkingen, voor eenieder die wil weten waar op gelet moet worden na vroegere therapie. Waar mogelijk wordt getracht – via koppelingen – extra informatie aan te bieden. Vaak laat de tekst zich globaal lezen en is het vervolgens mogelijk om door extra te klikken meer de diepte in te gaan wanneer er behoefte is aan meer gedetailleerde informatie.

Onder 'Algemeen' is informatie te vinden over de afdeling, de individuele stafleden, research- en transplantatieverpleegkundigen en het secretariaat, de verpleegafdeling, de polikliniek, het dagbehandelcentrum en vele relevante telefoonnummers. Daarnaast is er informatie te vinden voor verwijzers.

Wij hopen dat de door ons geboden informatie u behulpzaam kan zijn. Suggesties ter verbetering zijn zeer welkom en kunt u mailen naar info@hematologiegroningen.nl.

Hematologie-protocollen

In dit deel van de site, tot stand gekomen met financiŽle steun van het IKN en de afdeling Interne Geneeskunde van het UMCG en bestemd voor collega’s uit het vakgebied, is de klapper van de afdeling Hematologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen beschikbaar. Het hoofddoel is per onderwerp een zo praktisch mogelijke tekst te bieden, waarbij u zult zien dat veel energie is gestoken in fraaie tabellen, die deels zelfs interactief zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld snel de risicoscores met voorspelde respons op therapie voor patiŽnten met een NHL of Hodgkin berekenen, of de Sokal-index toepassen bij CML. De tekst is per onderwerp of hoofdstukje met opzet kort gehouden; het is niet de bedoeling dat deze site een leerboek vervangt.

De tekst op de website is via de gele balk bovenin ingedeeld in zes grote groepen (maligne hematologie, benigne hematologie, allogene stamceltransplantatie, autologe stamceltransplantatie, stolling en transfusiegeneeskunde) met veel verwijzingen onderling. Een uitstekende zoekfunctie helpt u snel op weg. Sommige hoofdstukjes zijn nog in bewerking. Door frequente wijzigingen en vernieuwingen zullen wij trachten een en ander zo up-to-date mogelijk te houden.

Onder 'Trials/schema's' vindt u een hulpmiddel dat u waarschijnlijk veel zult gebruiken. Hier staan alle lopende therapie-trials gerangschikt, inclusief een link naar het originele protocol, een patiŽnt-informatieformulier, handige infuusschema’s en eventueel andere praktische hulpmiddelen, die het makkelijker moeten maken patiŽnten in trials te includeren en te begeleiden. Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan en blijven doen om fouten te vermijden, spreekt het vanzelf dat met name voor medicatie en infuusschema’s niet in alle gevallen kan worden ingestaan voor de juistheid. De eindverantwoordelijkheid blijft natuurlijk berusten bij de voorschrijvende behandelaar. Door steeds te linken naar het originele protocol kunt u er zeker van zijn dat u de meest recente versie met eventuele amendementen tot uw beschikking hebt.

Verder is er informatie te vinden over de afdeling, de individuele stafleden, research- en transplantatieverpleegkundigen en secretariaat en vele relevante telefoonnummers. Het streven is om op deze plek ook informatie te geven over belangrijke gebeurtenissen, refereeravonden, nascholingscursussen en andere zaken die onze afdeling aangaan.

Wij hopen dat u evenals wij zelf met veel plezier gebruik zult maken van alle schema’s, adviezen, protocollen, teksten en literatuurverwijzingen. Suggesties ter verbetering zijn vanzelfsprekend zeer welkom en kunt u mailen naar info@hematologiegroningen.nl.

Met veel dank aan de huidige en vroegere fellows in opleiding (dr. G.J. Veldhuis, dr. D.J. van Spronsen, drs. M.H.W. van der Poel, drs. W.W.H. Roeloffzen, dr. B.W. Schot en drs. M. Brands-Nijenhuis).

Prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans, mede namens de staf Hematologie van het UMCG.

Colofon

Ontwerp, implementatie en onderhoud van deze site: LINE UP boek en media bv, Groningen. De inhoud van deze site wordt automatisch gegenereerd vanuit het XML-based LINE UP content-management-systeem.

Privacystatement

Het UMCG respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Bij uw bezoek aan onze website kunnen uw gegevens op verschillende manieren geregistreerd worden, zoals via de herkenning van uw domeinnaam en het door u ingevulde reactieformulier. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van onze website. Als u reageert op een actie, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze acties te meten. We zullen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties van het UMCG en gelieerden. Ook indien u op onze website een reactie geeft via het speciale reactieformulier, gebruiken wij uw e-mailadres en andere gegevens. Als u hier geen prijs op stelt, laat het even weten via een e-mail naar info@hematologiegroningen.nl.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het UMCG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van deze website.

De sites waarnaar deze site linkt worden door het UMCG regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het UMCG voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het UMCG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de UMCG-website geldt: copyright ©†2010 UMCG. Dit geldt niet voor de foto's op de startpagina van Hematologie-protocollen.