snelmenu
patiŽnteninformatie

Stollingspolikliniek

Verwijzing

Een specialist van een ander ziekenhuis of van een andere afdeling van het UMCG of uw huisarts kan u in verband met bloedings- of stollingsstoornissen verwijzen naar de Stollingspolikliniek, Fonteinstraat 17. Deze is te bereiken via de hoofdingang. Voor een eerste bezoek aan de polikliniek heeft uw verwijzer vaak al overlegd met ťťn van de stollingsartsen. Ook heeft u misschien al onderzoeken gehad en is er eventueel een vermoeden welke ziekte u heeft.

Als u al behandeld bent in een ander ziekenhuis, gebruikt het UMCG, als het even kan, de gegevens van de eerdere onderzoeken die u heeft gehad. Maar vaak moeten onderzoeken herhaald worden, omdat het UMCG een gespecialiseerd universitair centrum is dat beschikt over meer technische mogelijkheden.

Voorbereiding

U kunt zich voorbereiden op uw bezoek aan het UMCG door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Ook is het handig om een lijst mee te nemen van de medicijnen die u gebruikt. Verder kan het prettig zijn u te laten vergezellen door een vertrouwd persoon.

Onderzoek en behandeling

Op de Stollingspolikliniek werken verschillende artsen, zoals hematologen, internisten in opleiding tot hematoloog of vasculair geneeskundige en stollingsartsen. Daarnaast zijn er researchverpleegkundigen werkzaam, waaronder twee hemofilieverpleegkundigen .

Tijdens uw polikliniekbezoek wordt eerst een aantal vragen over u en (indien nodig) uw familie gesteld en zo nodig een lichamelijk onderzoek verricht. Daarna wordt er eventueel bloed afgenomen.

Uw behandelend arts bespreekt later de uitslagen met u. Hierbij kan ook een co-assistent (student geneeskunde) of andere stagiaire aanwezig zijn. Bij bepaalde voorlichting of controles is ook een verpleegkundige bij het gesprek aanwezig. Soms wordt u alleen door de verpleegkundige gezien.

Vervolgafspraak

Na uw (eerste) bezoek hoort u of en wanneer een nieuwe afspraak nodig is. U kunt de afspraak maken bij de zorgadministratie aan de balie in de wachtruimte. Wanneer en hoe u de uitslagen van uw onderzoeken krijgt, hoort u van uw behandelend arts.

Meer informatie

Belangrijke telefoonnummers

Stollingsarts:
Tijdens kantooruren: 050-3612791
Buiten kantooruren: 06-54784029
Bij geen gehoor: 050-3616161

Hemofilieverpleegkundige:
Tijdens kantooruren: 050-3619393
E-mail: hemofilie@onco.umcg.nl

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek vindt u op de pagina Onderzoek.