snelmenu
patiŽnteninformatie

Telefonisch contact opnemen

Er kunnen verschillende redenen zijn om naar het ziekenhuis te bellen. Dat kunnen zeer dringende zaken zijn, maar heel vaak ook redenen waarbij geen spoed is vereist. Om u beter te helpen willen wij uw telefoontjes wat meer organiseren, zodat de administratie, transplantatiecoŲrdinator, verpleegkundig specialist of hematoloog ook uw gegevens bij de hand kan hebben op het moment dat u te woord wordt gestaan. Daarom zijn de onderstaande regels afgesproken.

Afspraken wijzigen

Polikliniek Hematologie

Heeft u vragen over uw afspraak, neemt u dan contact op met de medewerkers van de Medische Administratie van deze polikliniek. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via (050) 361 29 17.

Dagcentrum

Heeft u vragen over uw afspraken voor onderzoek en behandeling op het Dagcentrum, zoals bloedtransfusie, antistofbehandeling, chemotherapie en beenmergonderzoek, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers Medische Administratie van het Dagcentrum. Deze zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer (050) 361 30 33.

Dringende zaken

Tijdens kantooruren

Voor dringende zaken op werkdagen
Op werkdagen en tijdens kantooruren kunt u bij dringende problemen telefonisch contact opnemen met de polikliniek via (050) 361 29 17.

De medewerker van de medische administratie zal u nadat u uw verhaal heeft verteld een aantal vragen stellen. Aan de hand van deze vragen wordt besloten of uw vraag met spoed afgehandeld moet worden.

Wanneer de vraag spoed betreft wordt u direct door verbonden met de dienstdoende hematoloog.

Indien de vraag geen spoed betreft, maar wel dezelfde dag beantwoordt moet worden, worden uw gegevens genoteerd en wordt u later op de dag terug gebeld. Mochten de klachten in tussentijd toenemen in ernst en heeft u nog geen internist-hematoloog gesproken, dan kunt u opnieuw contact opnemen met de polikliniek Hematologie.

Bij levensbedreigende situaties dient u natuurlijk 112 te bellen.

Voor minder dringende zaken op werkdagen
Op werkdagen kunt u met vragen over bijvoorbeeld leefregels, recepten of het gebruik van geneesmiddelen contact opnemen met de polikliniek via (050) 361 29 17. De medewerker van de administratie zal uw vraag bij de juiste persoon adresseren met het verzoek, op een later moment, contact met u op te nemen. U wordt dus niet direct door verbonden.

Buiten kantooruren

Voor dringende zaken tijdens avond, nacht, weekend en feestdagen

Voor dringende problemen kunt u contact opnemen met de dienstdoende artsen op de Spoedeisende Hulp (SEH) via telefoonnummer (050) 361 80 20.

Bij levensbedreigende situaties dient u natuurlijk 112 te bellen.

Voor minder dringende zaken tijdens avond, nacht, weekend en op feestdagen

Bij vragen en problemen na 17.00 uur en in de weekenden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost kan een inschatting van uw probleem maken en zo nodig met de dienstdoende internist-hematoloog overleggen.

Situaties waarin u direct telefonisch contact moet opnemen

Neem altijd contact op bij ťťn van onderstaande klachten, ook als u twijfelt of zich onzeker voelt (over uw klachten):

Koorts:

Misselijkheid en braken:

Diarree

Obstipatie

Verhoogde bloedingsneiging

Andere situaties waarin u direct moet bellen

Voor patiŽnten na een allogene hematopoŽtische stamceltransplantatie gelden de volgende extra regels:

Levensbedreigende situaties

Doet zich een levensbedreigende situatie voor, neem dan altijd contact op met de alarmcentrale via 112.

Waarom niet bellen voor uitslagen?

Wanneer u dringend behoefte heeft aan uitslagen van recente scans of bloed- of beenmergonderzoek die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuurbezoek, zijn de volgende opties mogelijk:

  1. U regelt met uw polikliniekarts dat deze u tijdens het telefonisch spreekuur terugbelt. Dit wordt ingepland via de polikliniekadministratie in aansluiting aan uw polikliniekbezoek.
  2. Uw eigen arts biedt aan u zelf op een ander tijdstip terug te bellen.
  3. Uw eigen arts biedt aan via e-mail contact op te nemen.

Op een willekeurig moment zelf als patiŽnt voor uitslagen bellen levert problemen op. Uw eigen arts is er soms niet of heeft bijvoorbeeld op het moment dat u belt geen toegang tot de computer. De uitslagen vernemen van een andere arts is niet goed, omdat deze u niet kent en de consequenties van het doorgeven van belangrijke uitslagen niet altijd kan overzien.

Wij hopen u hiermee beter van dienst te kunnen zijn.

Namens de afdeling Hematologie,

Prof. dr. G.A. Huls, hoofd van de afdeling
Mevrouw L. Faber, manager polikliniek hematologie