snelmenu
patiŽnteninformatie

Informatie voor verwijzers

Afdeling en polikliniek Hematologie

De afdeling Hematologie omvat Algemene Hematologie en Hemostase/stolling. Voor beide onderdelen wordt apart dienst gedaan en zijn aparte consulenten en aparte spreekuren beschikbaar. Voor telefoonnummers en adres, zie onderaan deze pagina.

Als richtlijn hanteren wij per ziektebeeld een marge waarbinnen een patiŽnt met een hematologische aandoening in het ideale geval gezien zou moeten worden. Soms zijn het echte spoedindicaties (denk aan de acute leukemieŽn, of een ziektebeeld als HUS/TTP), of er nu plaats is of niet, soms zijn het gewenste tijdsintervallen waarbij de kliniek medebepalend is in hoeverre een patiŽnt nog dezelfde week gezien zou moeten worden of dat langer wachten medisch ook verantwoord zou zijn. Een en ander is samengevat in deze tabel:

Ziekte Medisch meest ideale tijdsschema dat nagestreefd moet worden. Kan na overleg met hematoloog van afgeweken worden Opmerkingen
Klinisch/poliklinisch Toegang tot UMCG Start therapie na afronden diagnostiek Voor diagnostiek en therapie en beschikbare protocollen, zie deze website
Acute leukemie (AML, ALL) klinisch 0-1 dag
spoedindicatie
1-2 dagen diagnostiek en therapie volgens lopende protocollen, zie deze website
Chron. lymfatische leukemie (CLL) poli 1-2 weken vaak geen therapie nodig, indien wel: 2-3 weken idem
Chron. myeloide leukemie (CML) poli, als <65 opname 1-5 dag 1-5 dagen* 1-5 dagen* idem
Overige chronische leukemieŽn poli 1-2 weken 1-2 weken idem
Myelodysplastisch syndroom (MDS) poli 1-2 weken* 2-3 weken* idem
cytogenetica vereist langere wachttijd
Hodgkin-lymfoom poli 1 week 2 weken idem (PA diagnose/revisie van elders vereist)
Non-Hodgkin-lymfoom** poli, soms kliniek 1-5 dagen** 1-2 weken** idem (PA diagnose/revisie van elders vereist)
Non-Hodgkin-lymfoom recidief poli, als autoSCT, opname <1 week 1 week 1-2 weken idem
Multipel myeloom poli 1 week 1 week diagnostiek en therapie volgens lopende protocollen, zie deze website; vereist cytogenetica
M-proteÔne, MGUS poli 1-4 weken meestal geen therapie nodig idem
Autoimmuun trombopenie ITP poli 1-2 dagen 2-3 dagen idem
TTP/HUS klinisch 0 dagen
spoedindicatie
0 dagen idem
Sikkelcelcrise klinisch 0 dagen
spoedindicatie
0 dagen idem
Aplastische anemie klinisch 1-3 dagen 1-3 dagen idem
Autoimmuun-hemolyse poli 1-2 dagen 1-2 dagen idem
Verworven hemofilie klinisch 0-1 dagen
spoedindicatie
0-1 dagen idem
* Afhankelijk van kliniek.
** Sommige zeer agressieve vormen vereisen spoedopname dezelfde dag en therapie binnen 1-2 dagen; er zijn circa 30 verschillende soorten, die grotendeels verschillende benaderingen vereisen, niet in detail hier aan te geven.

Spoedverwijzingen

PatiŽnten met een hematologische aandoening moeten vaak met spoed gezien worden en soms ook met spoed opgenomen dan wel overgenomen worden. Het is raadzaam in dat geval zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de consulent hematologie (pieper 77046) of de consulent stolling (pieper 77038), of buiten kantoortijden met de dienstdoende hematoloog (050 361 61 61, vraag naar de dienstdoende hematoloog of stollingsarts).

Reguliere verwijzingen

Second opinion/verzoek tot overname behandeling

Om goed aan de vraag van de verwijzer te kunnen voldoen is het essentieel dat de afdeling de beschikking heeft over de volgende informatie:

Informatie voor patiŽnten

PatiŽnten die verwezen zijn, krijgen na het consult of de behandeling een informatiefolder mee. Meer informatie over de afdeling, de polikliniek en het dagcentrum is ook te vinden onder De afdeling Hematologie. Daarnaast biedt deze site gedetailleerde informatie over ingrepen, ziektebeelden en therapiemodaliteiten.

Adresgegevens afdeling Hematologie

Universitair Medisch Centrum Groningen
Afdeling Hematologie
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Tel. polikliniek voor afspraken poli Hematologie (050) 361 23 70
Tel. polikliniek voor afspraken poli Stolling (050) 361 27 91
Fax stafsecretariaat Hematologie (050) 361 23 54 / 17 61
Fax poli Hematologie (050) 361 59 60
E-mail poli algemeen: zorgadministratieaoc@umcg.nl
Fax staf en poli Stolling (050) 361 17 90