Naam Wijze van toediening Belangrijkste bijwerking Soort kuur waar dit middel vaak in voorkomt Bijzonderheden
Adriamycine Intraveneus Haaruitval, misselijkheid, slijmvliesirritatie, beenmergdepressie, hartzwakte ABVD, CHOP, VAD, BEACOPP Urine kleurt rood; maximum dosis gedurende het leven, anders hartschade
Alemtuzumab/MabCampath Subcutaan, intraveneus Onderdrukking van afweer met infecties, huidafwijkingen Bij chronische lymfatische leukemie, bij T-non-Hodgkin-lymfoom, bij T-cel-prolymfocytenleukemie Bescherming met verschillende antibiotica nodig; bloedproducten bestralen
Arseentrioxide Intraveneus Afwijkingen op het ECG (hartfilmpje) Acute promyelocytenleukemie  
Asparaginase Intraveneus Stollingsstoornissen Kuren bij acute lymfatische leukemie  
Azacytidine (Vidaza) Subcutaan Beenmergdepressie Myelodysplastisch syndroom, acute myeloide leukemie bij ouderen  
BCNU/Carmustine Intraveneus Beenmergdepressie BEAM-kuur voor stamceltransplantatie Soms pijn bij injectie
Bendamustine Intraveneus Beenmergdepressie Chronisch lymfatische leukemie, meerdere soorten non-Hodgkin lymfoom  
Bleomycine Intraveneus Koorts, longafwijkingen ABVD, BEACOPP Maximumdosis gedurende het leven, anders longschade
Bortezomib/Velcade Intraveneus Moeheid, misselijkheid, darmproblemen, zenuwbeschadiging Bij multipel myeloom, bij mantelcellymfoom Aanpassing bij verminderde nierwerking nodig
Brentuximab Vedotin Intraveneus Zenuwbeschadiging Hodgkin lymfoom en sommige vormen van T cel non-Hodgkin lymfoom  
Busulfan (Myleran) Intraveneus of oraal Beenmergdepressie, kan langdurig zijn Als onderdeel bij stamceltransplantatie. Zelden als alternatief voor hydroxyureum bij ziekten als polycytemia vera  
Carboplatin Intraveneus Beenmergdepressie, nierbeschadiging (minder dan bij cisplatin), zenuwbeschadiging, oorsuizen, gehoorverlies, zoutverlies met urine Alternatief voor cisplatin bij patiënten met nierfunctiestoornissen. Zie verder cisplatin  
Chloorambucil, Leukeran Oraal Beenmergdepressie Bij chronisch lymfatische leukemie, bij folliculair lymfoom  
Cisplatina Intraveneus Beenmergdepressie, nierbeschadiging, zenuwbeschadiging, oorsuizen, gehoorverlies, zoutverlies met urine DHAP, bij recidief Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom  
Cladribine, 2-CDA Subcutaan, vroeger meestal intraveneus Beenmergdepressie, onderdrukking van afweer, met risico op infecties Hairy cell-leukemie, bij mastocytose, zeldzaam bij Langerhanscel histiocytose Bescherming met verschillende antibiotica nodig; bloedproducten bestralen
Clofarabine Intraveneus Beenmergdepressie, onderdrukking van de afweer In combinatie met andere middelen bij acute leukemie Bescherming met verschillende antibiotica nodig; bloedproducten bestralen
Cyclofosfamide/endoxan Intraveneus, oraal Haaruitval, misselijkheid, beenmergdepressie, blaasklachten, aantasting vruchtbaarheid CHOP, BEACOPP, CVP/COP, CAD, FC(M), stamcelmobilisatie, stamceltransplantatie Bij hoge dosis blaasbescherming met Mesna
Cytarabine/Ara C Intraveneus, subcutaan, intrathecaal Slijmvlies- en huidirritatie, buikpijn, diarree, oogirritatie, beenmergdepressie, afw. zenuwstelsel Acute myeloïde leukemie; mantelcellymfoom, BEAM (voor transplantatie) Oogdruppels voorkomen oogirritatie
Dacarbazine/DTIC Intraveneus Misselijkheid/braken, pijn bij injectie, beenmergdepressie Onderdeel van ABVD-kuur bij Hodgkin-lymfoom Stof mag niet in het licht
Dasatinib Oraal Beenmergdepressie, vocht vasthouden, benauwdheid Chronisch myeloïde leukemie  
Daunorubicine Intraveneus Haaruitval, misselijkheid, slijmvliesirritatie, beenmergdepressie, hartzwakte Acute lymfatische leukemie Urine kleurt rood, zie verder adriamycine
Decitabine Decitabine Beenmergdepressie, misselijkheid, braken, diarree Acute myeloide leukemie bij ouderen  
Deoxycofor-mycine/Pentostatin Intraveneus Beenmergdepressie, onderdrukking van afweer Hairy cell-leukemie, bij sommige T-celleukemieën Bescherming met verschillende antibiotica nodig; bloedproducten bestralen
Depocyt (cytarabine) Intrathecaal Hersenvliesirritatie Verschillende aandoeningen met aantasting van het centrale zenuwstelsel Combineren met 4 dagen dexamethasontabletten
Etoposide/VP-16/vepesid Intraveneus, oraal Beenmergdepressie, misselijkheid, slijmvliesirritatie, maag-/darmklachten BEACOPP, CHOEP, BEAM (voor transplantatie)  
Fludarabine Oraal, intraveneus Beenmergdepressie, onderdrukking afweer, moeheid, misselijkheid, aantasting zenuwen FC of FCM, voor stamceltransplantatie Bescherming met verschillende antibiotica nodig; bloedproducten bestralen
Hydroxy-urea, Hydrea Oraal Beenmergdepressie, maagdarmklachten, slijmvlies- of huidirritatie Polycytemie en trombocytose; bij sikkelcelanemie; soms bij acute myeloïde leukemie  
Ibrutinib Oraal Soms diarree en moeheid Chronische lymfatische leukemie en sommige vormen van B cel non-Hodgkin lymfoom Tijdelijke stijging van de leukemie of lymfoomcellen die na weken tot maanden weer daalt
Ifosfamide Intraveneus Beenmergdepressie, misselijkheid en braken, haaruitval, bloed in de urine als uiting van blaasbeschadiging Als onderdeel van kuren bij non-Hodgkin lymfoom Bij hoge doses risico op blaasbeschadiging. Ter bescherming extra vocht en Mesna nodig.
Imatinib/Glivec Oraal Beenmergdepressie, misselijkheid, vocht vasthouden, krampen/spierpijn Chronisch myeloïde leukemie  
Interferon alfa, Intron A, Roferon Subcutaan Moeheid, spierpijn, koorts, hartzwakte, afw. zenuwstelsel, somberheid/depressie, beenmergdepressie Polycytemie en trombocytose; soms bij chronisch myeloïde leukemie Kan ook in weekdosis met langwerkend preparaat
Lenalidomide (Revlimid) Oraal Huiduitslag, verhoogde tromboseneiging, veroorzaakt aangeboren afwijkingen bij inname tijdens zwangerschap, beenmergdepressie Multipel myeloom, myelodysplastisch syndroom, sommige vormen van non-Hodgkin lymfoom  
Melfalan/Alkeran Oraal Beenmergdepressie, slijmvliesschade, misselijkheid, diarree Multipel myeloom, ook bij stamceltransplantatie, BEAM (voor transplantatie) IJs in de mond tijdens injectie vermindert slijmvliesschade
Mercaptopurine/purinethol Oraal Beenmergdepressie, eetlustverlies, misselijkheid Onderhoud acute lymfatische leukemie, soms bij acute myeloïde leukemie Mag niet samen met allopurinol
Methotrexaat Intraveneus, intrathecaal, oraal Beenmergdepressie, slijmvliesirritatie, maag-/darmklachten, nierbeschadiging Bij kuren voor acute lymfatische leukemie, soms bij non-Hodgkin-lymfoom Bij hoge dosis tegengif (leukovorin) nodig
Mitoxantrone Intraveneus Zie adriamycine    
Nilotinib Oraal Huiduitslag en jeuk, misselijkheid en diarree Chronisch myeloide leukemie Moet 2 dd ingenomen worden, nuchter, dwz 1 uur voor of 2 uur na een maaltijd
Ofatumumab (Arzerra) Intraveneus Zie rituximab: verhoogde kans op infecties van de luchtwegen Chronisch lymfatische leukemie, soms B cel non-Hodgkin lymfoom  
Procarbazine/Natulan Oraal Beenmergdepressie, aantasting vruchtbaarheid, eetlustverlies BEACOPP, MOPP/ABV, ChlOPP Mag niet samen met alcohol
Rituximab/Mabthera Intraveneus Eerste infuus: lage bloeddruk, koorts Alleen of met kuur: R-CHOP, R-CVP, veel andere combinaties  
Ruxolitinib Oraal Weinig, soms leverfunctiestoornissen Myelofibrose  
Thalidomide Oraal Slaperigheid, obstipatie, sombere stemming/depressie, beschadiging zenuwweefsel TAD, in combinatie met dexamethason of met cyclofosfamide Strikte anticonceptie vereist gezien risico op aangeboren afwijkingen
Thiothepa Intraveneus Beenmergdepressie Soms onderdeel als voorbereidingsschema voor allogene stamceltransplantatie  
Vinblastine/Velbe Intraveneus Beenmergdepressie, beschadiging zenuwen, obstipatie ABVD, MOPP/ABV Zo nodig uit voorzorg laxantia nemen
Vincristine/Oncovin Intraveneus Beschadiging zenuwen, obstipatie CHOP, COP/CVP, MOPP/ABV, BEACOPP, VAD Zo nodig uit voorzorg laxantia nemen