Informatie voor verwijzers naar de afdeling Hematologie

Datum laatste herziening: 01-03-2018

Afdeling en polikliniek Hematologie

Spoedverwijzingen

Reguliere verwijzingen

Second opinion/verzoek tot overname behandeling

Informatie voor patiŽnten

Adresgegevens afdeling Hematologie

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Afdeling en polikliniek Hematologie

De afdeling Hematologie omvat Algemene Hematologie en Hemostase/stolling. Voor beide onderdelen wordt separaat dienst gedaan en zijn aparte consulenten en aparte spreekuren beschikbaar. Voor telefoonnummers en adres, zie onderaan deze pagina.

Als richtlijn hanteren wij per ziektebeeld een marge waarbinnen een patiŽnt met een hematologische aandoening in het ideale geval gezien zou moeten worden. Soms zijn het echte spoedindicaties (denk aan de acute leukemieŽn, of een ziektebeeld als HUS/TTP), of er nu plaats is of niet, soms zijn het gewenste tijdsintervallen waarbij de kliniek medebepalend is in hoeverre een patiŽnt nog dezelfde week gezien zou moeten worden of dat langer wachten medisch ook verantwoord zou zijn. Een en ander is samengevat in deze tabel.

Ziekte Medisch meest ideale tijdsschema dat nagestreefd moet worden. Kan na overleg met hematoloog van afgeweken wordenOpmerkingen
Klinisch/poliklinischToegang tot UMCGStart therapie na afronden diagnostiekVoor diagnostiek en therapie en beschikbare protocollen, zie deze website
Acute leukemie (AML, ALL)klinisch0-1 dag
Spoedindicatie
1-2 dagenDiagnostiek en therapie volgens lopende protocollen, zie deze website
Chron. lymfatische leukemie (CLL)poli1-2 wekenvaak geen therapie nodig, indien wel: 2-3 wekenidem
Chron. myeloide leukemie (CML)Poli, als <65 opname 1-5 dag1-5 dagen*1-5 dagen*idem
Overige chronische leukemieŽnpoli1-2 weken1-2 wekenidem
Myelodysplastisch syndroom (MDS)poli1-2 weken*2-3 weken*idem
Cytogenetica vereist langere wachttijd
Hodgkin-lymfoompoli1 week2 wekenidem (PA diagnose/revisie van elders vereist)
Non-Hodgkin-lymfoom**Poli, soms kliniek1-5 dagen**1-2 weken**idem (PA diagnose/revisie van elders vereist)
Non-Hodgkin-lymfoom recidiefpoli, als autoSCT, opname <1 week1 week1-2 wekenidem
Multipel myeloompoli1 week1 weekDiagnostiek en therapie volgens lopende protocollen, zie deze website; vereist cytogenetica
M-proteÔne, MGUSpoli1-4 wekenmeestal geen therapie nodigidem
Autoimmuun trombopenie ITPpoli1-2 dagen2-3 dagenidem
TTP/HUSklinisch0 dagen
Spoedindicatie
0 dagenidem
Sikkelcelcriseklinisch0 dagen
Spoedindicatie
0 dagenidem
Aplastische anemieklinisch1-3 dagen1-3 dagenidem
Autoimmuun-hemolysePoli1-2 dagen1-2 dagenidem
Verworven hemofilieklinisch0-1 dagen
Spoedindicatie
0-1 dagenidem
* Afhankelijk van kliniek;
** Sommige zeer agressieve vormen vereisen spoedopname dezelfde dag en therapie binnen 1-2 dagen; er zijn circa 30 verschillende soorten, die grotendeels verschillende benaderingen vereisen, niet in detail hier aan te geven.

Spoedverwijzingen

PatiŽnten met een hematologische aandoening moeten vaak met spoed gezien worden en soms ook met spoed opgenomen dan wel overgenomen worden. Het is raadzaam in dat geval zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de consulent hematologie (pieper 77046) of de consulent stolling (pieper 77038), of buiten kantoortijden met de dienstdoende hematoloog (050 361 61 61, vraag naar de dienstdoende hematoloog of stollingsarts).

Reguliere verwijzingen

Second opinion/verzoek tot overname behandeling

Om goed aan de vraag van de verwijzer te kunnen voldoen is het essentieel dat de afdeling de beschikking heeft over de volgende informatie:

Informatie voor patiŽnten

PatiŽnten die verwezen zijn, krijgen na het consult of de behandeling een informatiefolder mee. Meer informatie over de afdeling, de polikliniek en het dagcentrum is ook te vinden onder De afdeling Hematologie. Daarnaast biedt deze site gedetailleerde informatie over ingrepen, ziektebeelden en therapiemodaliteiten.

Adresgegevens afdeling Hematologie

Universitair Medisch Centrum Groningen
Afdeling Hematologie
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Tel. polikliniek voor afspraken poli Hematologie (050) 361 23 70
Tel. polikliniek voor afspraken poli Stolling (050) 361 27 91
Fax stafsecretariaat Hematologie (050) 361 23 54 / 17 61
Fax poli Hematologie (050) 361 59 60
E-mail poli algemeen: zorgadministratieaoc@umcg.nl
Fax staf en poli Stolling (050) 361 17 90


VERWANTE PAGINA'S:
- De afdeling Hematologie
- Wie zijn wij?
- Opleiding en (na)scholing
- Polikliniek: inleiding
- Algemene polikliniek Hematologie
- Stollingspolikliniek
- Dagcentrum
- Psychosociale begeleiding
- Verpleegafdelingen Hematologie E2VA en D1VA: algemeen
- Verpleegafdelingen Hematologie E2VA en D1VA: informatie voor patiŽnten
- Verpleegkundig specialisten
- Reanimatiebeleid op afdeling Hematologie UMCG
- Meldingsformulier incidenten/klachten (voor medewerkers)
- E-mailadressen Research- en Transplantatieteam
- Telefonisch contact opnemen


LINKS IN DEZE PAGINA:
- De afdeling Hematologie
- zorgadministratieaoc@umcg.nl

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer