ALLOGENE STAMCELTRANSPLANTATIE
DocumentenSop aferese
Sop SIB transplantatie
Sop Mud transplantatie
Sop Haplo transplantatie
Sop familie donor
Sop beenmergafname op OK
Sop Zwangerschapstest
Sop Beenmerg chimerisme
Sop dendritische cel vaccinatie studie
Formulier bestraalde bloedprodukten
Checklist kennis-toetsing fellow
Documenten NMA poliklinische behandeling
Documenten Mesenchymale stromacellen
Allogene Hematopoietische stamceltransplantatieInleiding
Berekening co-morbiditeit
Indicaties allogene stamceltransplantatie
EBV - PTLD preventie
Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid
Routing allogene stamcellen
Transfusie van rode bloedcelconcentraat
Samenvatting ondersteunende behandeling
Donorselectie
Graft Failure
Opleidingseisen allogeen
ConditioneringMyeloablatief (MA)
Non-myeloablatieve conditionering (NMA) of reduced intensity conditionering (RIC)
Stamcelmobilisatie, afname en infusieMobilisatie van perifere bloedstamcellen
Aferese van hematopoietische stamcellen of donorlymfocyten uit het perifere bloed bij een volwassen stamceldonor/familiedonor
Beenmergafname
Stamcelinfusie en AB0-incompatibiliteit
KoeriersDocumenten koeriers
ImmunosuppressieAfbouwen en staken van immuunsuppressie
Monitoring spiegels van immunosuppressiva/interacties
Posterior reversibel (leuko)encefalopathie syndroom (PRES)
Graft versus host disease (GVHD)Acute GVHD: scoringssysteem
Acute GVHD: behandeling
PUVA bij GVHD
Chronische GVHD: diagnostische criteria
Chronische GVHD: systemische behandeling
Engraftment syndroom
Voeding bij ernstige GVHD van de darmen
DLIDonorlymfocyteninfusie
VaccinatiesVaccineren bij splenectomie
Vaccineren bij allogene stamceltransplantatie
Follow-up lange termijnEvaluatie dag +100 en jaarlijks
Cardiovasculair risicomanagement
MRD metingen na transplantatie
Problematiek na stamceltransplantatiePulmonale problemen: inleiding
Pulmonale afwijkingen
IPS (Idiopathic Pneumonia Syndrome)
Diffuse alveolaire bloedingen (DAH: Diffuse alveolar hemorrhage)
Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) (= COP = cryptogenic organizing pneumonia)
Obstructieve longziekten na transplantatie / Bronchiolitis Obliterans (BO)
Mucositis (oraal): behandeling
Diarree
Sinusoidal Obstruction Syndrome (SOS) (= VOD)
Transplantatie geassocieerde trombotische microangiopathie (TG-TMA)
CZS-dysfunctie
Geslachtshormonen en schildklierhormoon
Metabool syndroom
Calcium, vitamine D en bisfosfonaat