ALLOGENE STAMCELTRANSPLANTATIE
Hematopoietische stamceltransplantatieInleiding
Definitie co-morbiditeit
Pre-transplantatieIndicaties allogene stamceltransplantatie
Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid
Donorselectie
Gesprek ontvanger, hematoloog en transplantatieco÷rdinator
Pre-transplantatie-evaluatie ontvanger
Gesprek transplantatieco÷rdinator en ontvanger
Gesprek donor en hematoloog
Pre-transplantatie-evaluatie donor
Gesprek transplantatieco÷rdinator en donor
Planning donor
ConditioneringMyeloablatief (MA)
Non-myeloablatieve conditionering (NMA) of reduced intensity conditionering (RIC)
ImmunosuppressieImmunosuppressie bij myeloablatieve conditionering
Immunosuppressie bij niet-myeloablatieve SCT en reduced intensity conditionering (RIC)
Monitoring spiegels van immunosuppressiva/interacties
Posterior reversibel (leuko)encefalopathie syndroom (PRES)
Stamcelmobilisatie, aferese en infusieMobilisatie van perifere bloedstamcellen
Beenmergafname
Stamcelinfusie en AB0-incompatibiliteit
Aferese van hematopoietische stamcellen of donorlymfocyten uit het perifere bloed bij een volwassen stamceldonor/familiedonor
Ondersteuning bij transplantatieSamenvatting ondersteunende behandeling
Graft FailureGraft Failure
Graft versus host disease (GVHD)Acute GVHD: scoringssysteem
Acute GVHD: behandeling
PUVA bij GVHD
Chronische GVHD: diagnostische criteria
Chronische GVHD: systemische behandeling
Engraftment syndroom
Voeding bij ernstige GVHD van de darmen
Follow-up lange termijnEvaluatie dag +100 en jaarlijks
Cardiovasculair risicomanagement
Vaccinaties
MRD metingen na transplantatie
DLIDonorlymfocyteninfusie
Pulmonale problemenPulmonale problemen: inleiding
Pulmonale afwijkingen
IPS (Idiopathic Pneumonia Syndrome)
Diffuse alveolaire bloedingen (DAH: Diffuse alveolar hemorrhage)
Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) (= COP = cryptogenic organizing pneumonia)
Obstructieve longziekten na transplantatie / Bronchiolitis Obliterans (BO)
Respiratoire virussen
Gastrointestinale problemenMucositis (oraal): behandeling
Maagzuursecretie
Diarree
Sinusoidal Obstruction Syndrome (SOS) (= VOD)
CNS-problemenCZS-dysfunctie
VirusinfectiesCMV
HSV/VZV-infecties
EBV - PTLD preventie
AdenoV - RSV
Hormonale/metabole problemenGeslachtshormonen en schildklierhormoon
Metabool syndroom
Calcium, vitamine D en bisfosfonaat
Gerelateerde formulierenDocumenten allogene sibling transplantatie
Documenten donor
Documenten allogene MUD transplantatie
Documenten NMA poliklinische behandeling
Documenten Haplo transplantatie
Documenten Mesenchymale stromacellen
Processchema allogeen
Documenten transplantatie algemeenTransplantatie algemeen