AUTOSCT EN CAR-T CELTHERAPIE
DocumentenSop aferese
Sop autologe stamceltransplantatie
Sop inkeuring aferese
Sop teruggave onder ritmebewaking
Formulier bestraalde bloedprodukten
Verwijzing naar het UMCGFormat gegevens aanmelden umcg
Sop stamcelmobilisatie route martiniziekenhuis
StamcelfereseSchema autologe stamcelferese
Aferese van hematopoietische stamcellen uit het perifere bloed bij een volwassen patiŽnt
ProtocollenBerekening co-morbiditeit
Procedure bij bacteriŽle contaminatie transplantaat
Transfusie van rode bloedcelconcentraat
CAR-T celtherapieGradering CRS (cytokine release syndrome) en neurotoxiciteit
SOP CAR-T cel
CAR-T patiŽnten aanmelden intern/extern
ATMP aanmeldformulier
Commercial Site Acknowledgement Form for Kite Procedural Changes
SOP Commercial Apheresis Center Verification, Collection and Packaging
SOP Commercial Treatment Site Final Product Handling EU