BENIGNE HEMATOLOGIE
AnemieAlgemeen
IJzergebreksanemie
Megaloblastaire anemie
Hemolytische anemie
Sikkelcelziekte
Verworven aplastische anemie
TrombocytopenieTrombocytopenie en ITP
Het expertisenetwerk ITP
Trombotische trombocytopenische purpura-hemolytisch uremisch syndroom
HemochromatoseHemochromatose en hemosiderose
PorfyrieŽn
Aanvullende diagnostiekBeenmergpunctie: welke items aanvragen?
TransfusieTransfusie van rode bloedcelconcentraat
StudiesStudies