INFECTIEZIEKTEN
Voor start immunosuppressivaVoor start immunosuppressiva
Overleg met de internist-infectioloogOverleg met de internist-infectioloog
Vaccinatie en post-expositieprofylaxeInfectiepreventie / vaccinatie bij splenectomie, hyposplenisme en asplenie
Vaccinatie na allogene HSCT
Levend (verzwakte) vaccins vs ge´nactiveerde vaccins
Post-expositieprofylaxe na allogene HSCT
Koorts bij neutropenieOverzichtstabel
Empirische therapie bij koorts bij neutropenie (“Escalatie”)
Duur van de behandeling (“De-escalatie”)
Diagnostiek bij aanhoudende koorts
Profylaxe met antibioticaOverzichtstabel
Profylaxe tegen enterobacteriaceae
Profylaxe tegen strepotokokken
Profylaxe tegen S.aureus lijnsepsis
Profylaxe tegen Candida spp
Profylaxe tegen invasieve Aspergillose
Profylaxe tegen HSV en VZV
Profylaxe tegen S.pneumoniae
Profylaxe tegen PCP
Profylaxe bij eculizumab
Profylaxe bij CAR T-cel therapie
Behandeling van infectieziektenEnterococcus faecium (bij neutropene enterocolitis en bacteriemie)
Lijnsepsis met coagulase-negatieve stafylokokken
Invasieve Aspergillose
Herpes simplex
Varicella zoster
Hepatitis E
Virale luchtweginfecties
Adenovirus viremie
BK-virus hemorragische cystitis
CMV (diagnostiek, (pre-emptieve) behandeling en profylaxe)
Diagnostiek bij infectieziektenDiagnostiek bij (verdenking op) een luchtweginfectie of diarree
Diagnostiek bij diarree na allogene HSCT
Diagnostiek bij hepatitis na allogene HSCT
Diagnostiek bij infecties van het CZS na allogene HSCT