Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom

Datum laatste herziening: 10-02-2017

Datum ongewijzigd: 10-02-2019

Incidentie

Kenmerken

Onderzoek

Behandeling

a) Cytostatica voor intrathecale injectie

b) Indicaties voor ommayareservoir

c) Profylaxe bij ALL, T-lymfoblastair lymfoom en B-lymfoblastair lymfoom, c.q. Burkitt lymfoom

d) Profylaxe bij NHL, m.n. testiculair lymfoom en epidurale lokalisatie NHL/intraspinaal en extraduraal

e) Therapie bij (a-)symptomatische meningeale aantasting

Therapeutische MTX-liquorspiegels/dosisaanpassing it/ivt behandeling

Verwante pagina's

Chemolijsten (overige)

Incidentie

Bij volwassenen met ALL wordt het risico op meningeale leukemie zonder specifieke profylaxe geschat op 30-50%; bij zgn. lymfoblastaire lymfomen is het risico vermoedelijk nog hoger. Een klein aantal patiŽnten (<5 %) heeft reeds symptomen bij diagnose; daarnaast zijn er patiŽnten met asymptomatische toename van lymfoblasten in de liquor.
Bij NHL is het risico laag, behalve bij testiculaire lymfomen, Burkitt lymfoom, NHL bij immuungecompromitteerde patiŽnten en epidurale localisaties.
Bij AML is het risico bij de huidige, intensieve systemische behandeling laag; monoblastaire leukemieŽn zouden een iets groter risico hebben maar onvoldoende om CZS-profylaxe als standaardbeleid te rechtvaardigen.

Kenmerken

Onderzoek

in overleg met Neurologie (tel 77579)

Behandeling

in overleg met Neurologie

a) Cytostatica voor intrathecale injectie

geen cumulatie, kan frequent worden toegediend

b) Indicaties voor ommayareservoir

Let op:

Zie ook Protocol toedienen cytostatica via een ommayareservoir.

c) Profylaxe bij ALL, T-lymfoblastair lymfoom en B-lymfoblastair lymfoom, c.q. Burkitt lymfoom

d) Profylaxe bij NHL, m.n. testiculair lymfoom en epidurale lokalisatie NHL/intraspinaal en extraduraal

6x injectie 15 mg MTX i.t., zoveel mogelijk toegediend op de dag van de systemische chemotherapie, i.e om de 3 of 4 weken.

e) Therapie bij (a-)symptomatische meningeale aantasting

Bij onvoldoende respons of resistentie voor cytostatica: schedelbestraling of lokale wervelkolombestraling: 18-24 Gy, gefractioneerd (vb. 5 x 2 Gy per week).

Therapeutische MTX-liquorspiegels/dosisaanpassing it/ivt behandeling

Therapeutische spiegels zijn > 450 Ķg/l of > 10-6 mol/l

Verwachte, 'veilige' MTX-spiegels na it. of ivt. injectie zijn:

Dag 275 Ķg/l= 165 x 10-9 mol/l
Dag 315,5=34 x 10-9 mol/l
Dag 43,9=8,5 x 10-9 mol/l
Dag 52,6=5,7 x 10-9 mol/l
Dag 60,5=1,1 x 10-9 mol/l

Doseringsschema

MTX-spiegel (Ķg/l)dag na giftdosis MTXdosis AraC
< 15n.v.t.100%
15-754 , 7100%
  14 , 2150%
  ≥ 280100%
75-45040
  70
  ≥ 140100%
> 450alle0%0%


VERWANTE PAGINA'S:
- Acute leukemie: diagnostiek en algemene maatregelen van behandeling
- Acute leukemie: specifieke problemen
- Acute leukemie: diagnose en classificatie acute leukemie
- Behandeling van AML
- Behandeling van APL
- Behandeling ALL
- HOVON 100-studie
- Groninger schema, adaptatie januari 2008
- Protocol toedienen cytostatica via een Ommayareservoir
- Acute leukemie: checklist bij nieuwe opname


CHEMOLIJSTEN (OVERIGE) VOOR DEZE PAGINA:
   CNS profylaxe via Ommaya/LP bij ALL
   CNS profylaxe via Ommaya/LP bij NHL
   CNS therapie via Ommaya/LP bij lymfatische meningeale leukemie
   CNS therapie via Ommaya/LP bij myeloÔde meningeale leukemie


Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer