Behandeling ALL

Datum laatste herziening: 30-10-18

Allogene stamceltransplantatie

Recidief/Refractair ALL

B-ALL

T-ALL

Literatuur

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Trial-info

Chemolijsten (overige)

Eerste lijn therapie:

B-ALL en T-ALL

1. Binnen protocol

Indien studie geopend is heeft het de uitdrukkelijke voorkeur patiŽnt te behandelen binnen de klinische studie.

B-ALL: eerste lijn: H146 (blinatumomab + chemotherapie) volgt.

2. Buiten protocol

2.1.1.PatiŽnten ≥18 jaar die fit worden bevonden voor intensieve chemotherapie: behandeling  volgens controle arm van de H100. De leeftijden indelingen zoals gedefinieerd in het H100 protocol (i.e. ≤ 40 jaar en > 40 jaar) worden hierbij gehandhaafd.
  Indien positief voor het Philadelphia chromosoom (Phi+), dan : dasatinib 1 dd 100 mg toevoegen. Dasatinib heeft voorkeur vanwege vermogen door te dringen in CNS.  Bij intolerantie, andere TKI.
  NB: gedurende de hele behandeling, TKI toevoegen, behalve tijdens asparaginase behandeling.
  PatiŽnten met standard risico: geen ALLO HCT in eerste lijn.
  PatiŽnten met hoog risico: ALLO HCT in eerste lijn.
   
2.1.2.PatiŽnten ≥18 jaar die niet fit worden bevonden voor intensieve chemotherapie, kunnen meestal langdurig (jaren) in remissie worden gehouden met pre-inductie volgens Groninger schema gevolgd door onderhoudsbehandeling volgens het Groninger schema.
  Als Phi+ B-ALL: dasatinib  1 dd 100 mg toevoegen.
   
2.1.3.PatiŽnten met hyperleukocytose (>100 x109/l) bij presentatie:
  Geen hyperviscositeit: pre-inductie volgens het Groninger protocol gevolgd door behandeling volgens H100 (hoog risico). Als patiŽnten geen pre-inductie kunnen krijgen, prednison 1 dd 60 mg oraal x 7 dagen.

Lymfoblastair lymfoom met mediastinale massa en/of lymfadenopathie elders

PatiŽnten met lymfoblastair lymfoom (LBL) worden behandeld als ALL; indien mogelijk in het vigerende protocol, anders volgens de gedefinieerde standaard behandeling.

Respons evaluatie LBL:

Wanneer radiotherapie (RT)?

Allogene stamceltransplantatie

Indicaties:

  1. PatiŽnten in CR1: alle hoog risico patiŽnten (zie boven)
  2. PatiŽnten in CR2: alle patiŽnten

Conditionering:

  1. Keus voor type conditionering: zie Allo HCT paragraaf
  2. Voor ALL is het belangrijk te kiezen voor conditionering met RT. Een uitzondering kan de haploidentieke stamcel transplantatie zijn.
  3. PatiŽnten met CZS betrokkenheid:
  4. PatiŽnten met B-ALL phi + :

Recidief/Refractair ALL

B-ALL

Bij hyperleukocytose: reductie tumorload: pre-inductie volgens Groninger schema of 7 dagen 1 mg/kg prednisolon.

T-ALL

Literatuur


VERWANTE PAGINA'S:
- Acute leukemie: diagnostiek en algemene maatregelen van behandeling
- Acute leukemie: specifieke problemen
- Acute leukemie: diagnose en classificatie acute leukemie
- Behandeling van AML
- Behandeling van APL
- HOVON 100-studie
- Groninger schema, adaptatie januari 2008
- Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom
- Protocol toedienen cytostatica via een Ommayareservoir
- Acute leukemie: checklist bij nieuwe opname


LINKS IN DEZE PAGINA:
- Groninger schema
- H100


TRIAL-INFO VOOR DEZE PAGINA:
HOVON 100 > 40 jaar
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Recept Clofarabine en Peg-aspraginase
   Artsenverklaring PEG asparaginase
   SAE-instructie

HOVON 100 ≤ 40 jaar
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Toestemmingsformulier
   Recept Clofarabine en Peg-aspraginase
   Artsenverklaring PEG asparaginase
   SAE-instructie

INO-VATE B1931022
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie
   Recept
   Recept Neupogen
   Samenvatting
   SAE-instructieCHEMOLIJSTEN (OVERIGE) VOOR DEZE PAGINA:
   Standaard behandeling ALL
   HOVON 100 Overzichtsschema
   HOVON 100 Schema 1: Prefase (klinisch) <40
   HOVON 100 Schema 2: Consolidatie A en B (poliklinisch en klinisch) <40
   HOVON 100 Schema 3: Intensivering I <40
   HOVON 100 Schema 4: Interfase (poliklinisch en klinisch) <40
   HOVON 100 Schema 5: Intensivering II (poliklinisch) <40
   HOVON 100 Schema A: Prefase en inductie (klinisch) > 40 jaar
   HOVON 100 Schema B: Consolidatie I (klinisch) > 40 jaar
   HOVON 100 Schema C: Inductie II (poliklinisch) > 40 jaar
   HOVON 100 Schema D: Consolidatie II (klinisch) > 40 jaar
   HOVON 100 Maintenance
  
   Groningerschema
   Pre-inductie ALL
   Inductie 1 en 2 (OPA)
   Consolidatie (Ara C en asparaginase)
   Maintenance
  
   ALL rescue consolidatie
   ALL rescue inductie
  
   HAM Mitoxantrone-HD-ARAC
  
   Rescue schema in patiŽnten >=18: T-ALL
   ALL Nelarabine Etoposide en Cyclofosfamide
   ALL Nelarabine Monotherapie
  
   MRD+, recidief of refractair B-ALL
   Blinatumomab inductie volledig klinisch versie MRD+
   Blinatumumab poliklinisch ALL va Inductie II
   Blinatumumab inductie volledig klinisch


Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer