Acute leukemie: specifieke problemen

Datum laatste herziening: 06-02-2017

Datum ongewijzigd: 08-01-2019

Acute leukemie: Specifieke problemen

Literatuur

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Acute leukemie: Specifieke problemen

Hyperleukocytose

Een aantal leukocyten > 100x109/L is per definitie hyperleukocytose. De 3 belangrijkste klinische manifestaties van hyperleukocytose zijn: leukostase, diffuse intravasale stolling (DIS) en tumor lysis syndroom. Leukostase geeft met name symptomen van CNS, ogen en longen, maar in theorie kunnen alle organen effecten hebben van leukostase. Leukostase kan ook optreden bij leukocyten < 100x109/L, met name bij monocytoide AML. Fundoscopie is belangrijkste onderzoek om leukostase (als gevolg van hyperleukocytose) aan te tonen. Belangrijke afwijkingen die gezien kunnen worden: papil oedeem, gedilateerde vaten en retina bloedingen. Laboratorium fenomenen die kunnen optreden bij hyperleukocytose zijn pseudohypoxemie ("leucocyte larceny syndrome" = consumptie O2 in vitro) en pseudohyperkaliemie.

Behandeling hyperleukocytose:

Transfusie bij hyperleukocytose:

Cerebellitis bij (hoge dosis) cytarabine

Neurologische toxiciteit van cytarabine betreft ataxie, nystagmus en dysarthrie. Tekenen van cerebellaire dysfunctie kunnen optreden tussen dag 3 en 8 na start behandeling en verdwijnen meestal weer (maar niet altijd!!) in 3-10 dagen. Bij elke verdenking op cerebellitis moet cytarabine onmiddellijk worden gestopt. Data over het herstarten van hoge dosis cytarabine zijn schaars, maar dit wordt in de praktijk niet gedaan.

Belangrijkste risicofactoren voor cerebellitis zijn oudere leeftijd en cumulatieve dosis cytarabine. Het is daarom belangrijk, met name bij oudere patiŽnten, de (hoge) dosis cytarabine aan te passen bij nierfunctiestoornissen. Over het algemeen wordt veilig geacht (per kuur):< 55 jaar: 36 g/m2; 55-70 jaar: 18 g/m2; > 70 jaar 9 g/m2.

NB cytarabine dosis dient ook te worden aangepast op geleide van leverfunctie (cytarabine wordt voornamelijk gemetaboliseerd in de lever).

Antistolling en intensieve chemotherapie

In geval van ernstige indicatie voor therapeutische antistolling (< 3 maanden na longembolie, trombose tijdens behandeling):

In geval van indicatie voor systemische antistolling (atriumfibrilleren met een CHADS2 score > 0

In geval van atriumfibrilleren en een CHADS2 score van 0 (geassocieerd met een kans van 1,9% op een tromboembolisch event per jaar zonder therapeutische antistolling) kan bij trombocyten < 50 worden gestopt met therapeutische antistolling

ALL en trombose

PatiŽnten met ALL hebben een verhoogd risico op trombose bij diagnose en tijdens asparaginase bevattende therapie. Derhalve is in deze situaties hoge dosis profylactische nadroparine (1 dd 5700 EH sc) aangewezen. In het UMCG krijgen alle ALL patiŽnten tijdens inductie behandeling (tot CR) hoge dosis profylactische nadroparine. Maar in het UMCG krijgen ook patiŽnten in CR die asparaginase krijgen de hoge dosis profylactische nadroparine.  

Koorts

Definitie: temperatuur ≥38į C

Neutropene enterocolitis (=typhlitis)

Typhlitis wordt klinisch gekenmerkt door koorts, buikpijn (met name RO), misselijkheid, braken, bolle buik, waterige/bloederige diarree. Vaak gepaard gaand met bacteriemie (polymicrobieel) en candidemie. Wandverdikking > 10 mm gaat gepaard met mortaliteit van 60%; < 10 mm met mortaliteit van 4%. Differentiaal diagnose: appendicitis, diverticulitis, ischemische colitis. Behandeling: helder vloeibaar dieet om darm rust te geven, parenterale voeding, breed spectrum antibiotica (inclusief anaerobe dekking) (in UMCG: Tazocin) en gist profylaxe. Operatie in slechts in uitzonderingsgevallen (perforatie) nodig.

Tumorlysis syndroom

Zie hoofdstuk over tumorlysis syndroom.

Literatuur


VERWANTE PAGINA'S:
- Acute leukemie: diagnostiek en algemene maatregelen van behandeling
- Acute leukemie: diagnose en classificatie acute leukemie
- Behandeling van AML
- Behandeling van APL
- Behandeling ALL
- HOVON 100-studie
- Groninger schema, adaptatie januari 2008
- Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom
- Protocol toedienen cytostatica via een Ommayareservoir
- Acute leukemie: checklist bij nieuwe opname


LINKS IN DEZE PAGINA:
- tumorlysis syndroom

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer