Behandeling van APL

Datum laatste herziening: 23-07-2018

Datum ongewijzigd: 18-02-2020

Algemeen

Behandeling van APL: 1 en 2 lijn

Aandachtspunten APL behandeling

APL differentiatie syndroom (A-DS)

Bloedingen of trombose bij APL

Pseudotumor cerebri

Bijwerkingen ATO

Recidief APL

Literatuur

Verwante pagina's

Trial-info

Algemeen

Behandeling van APL: 1e en 2e lijn

LeeftijdLow risk
(WBC ≤ 10x109/L en trombocyten > 40x109/L)

en

Intermediate Risk
(WBC ≤ 10x109/L en trombocyten ≤ 40x109/L)
Poor Risk
WBC > 10x109/L
AlleATRA/ATO*Apollo studie ( ATRA + chemo vs ATRA + ATO + 2 doses Idarubicine)

* Inductie: ATO plus ATRA dagelijks tot CR of maximaal 60 dagen. Na CR z.s.m. start consolidatie volgens onderstaande schema:

Aandachtspunten APL behandeling

APL differentiatie syndroom (A-DS)

Bloedingen of trombose bij APL

Pseudotumor cerebri

Bijwerkingen ATO

De belangrijkste bijwerkingen van ATO worden hieronder besproken:

Recidief APL

De kans op een recidief APL bedraagt 5-10% bij laagrisico patiŽnten en 10-20% bij hoog risico patiŽnten binnen 3 jaar na behandeling met ATRA/idarubicine/Ara-C . Re-inductietherapie middels arsenicumtrioxide (ATO) / ATRA leidt tot een remissie bij 85-90% van de patiŽnten. Er wordt in het algemeen verondersteld dat aansluitend aan CR2 nog een aanvullende behandeling noodzakelijk is. Het type van behandeling wordt mede bepaald door de remissie-status na re-inductie. Bij een negatieve kwantatieve PCR voor t(15;17) kan volstaan worden met een autologe stamceltransplantatie. Bij een positieve PCR voor t (15;17) na inductiebehandeling dient een allogene stamceltransplantatie overwogen te worden. PatiŽnten met een recidief APL hebben een hogere kans op CNS betrokkenheid. Daarom is het aan te bevelen liquor analyse te verrichten met achter laten van Cytarabine, als stolling status hersteld is, en vervolgens profylactisch of therapeutisch het CNS te behandelen.

Literatuur


VERWANTE PAGINA'S:
- Acute leukemie: diagnostiek en algemene maatregelen van behandeling
- Acute leukemie: specifieke problemen
- Acute leukemie: diagnose en classificatie acute leukemie
- Behandeling van AML
- Behandeling ALL
- HOVON 100-studie
- Groninger schema, adaptatie januari 2008
- Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom
- Protocol toedienen cytostatica via een Ommayareservoir
- Acute leukemie: checklist bij nieuwe opname


TRIAL-INFO VOOR DEZE PAGINA:
HOVON 138 APOLLO
   Originele protocol
   PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
   Arm A consolidatie Dagcentrumlijst
   Arm A consolidatie I-IV
   Arm A en B pre randomisatie inductiekuur
   Arm A inductiekuur
   Arm B Consolidatie II Dagcentrumlijst
   Arm B Consolidatie III
   Arm B Inductie
   Arm B Maintenance I-VII
   Studiebrief apotheek
   Recept
   Samenvatting


Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer