HOVON 100-studie

Datum laatste herziening: 30-10-2018

In feite twee parallelle studies, een voor jongeren en een voor ouderen, met gelijke vraagstelling, nl of toevoeging van clofarabine leidt tot verbetering van de resultaten van de ALL-behandeling. De studie begint als gerandomiseerde fase II (feasibility), waarin de beste dosis clofarabine wordt bepaald; aansluitend volgt een gerandomiserde fase III, met EFS als primaire einddoel. Philadelphia-chromosoom-positieve patiŽnten komen in aanmerking voor deze studie; imatinib wordt toegevoegd aan de behandeling, behalve tijdens clofarabine en asparaginase, wegens mogelijke interferenties.

Voor patiŽnten gediagnosticeerd met een ALL die eventuele kandidaten zouden zijn voor inclusie in de H100 maar verhoogde leverenzymen hebben bij diagnose, is het beleid om te starten met prednisolon volgens de prefase van de H100 en als de leverenzymen dalen en onder de inclusie criteria komen binnen 7 dagen, dan alsnog, patiŽnten includeren in de H100.

Een aantal belangrijke aanpassingen in deze studie zijn, in vergelijking met het beleid tot nu toe:

Voor patiŽnten =<40 jaar:

Voor patiŽnten >40 jaar:

Schematisch:


VERWANTE PAGINA'S:
- Acute leukemie: diagnostiek en algemene maatregelen van behandeling
- Acute leukemie: specifieke problemen
- Acute leukemie: diagnose en classificatie acute leukemie
- Behandeling van AML
- Behandeling van APL
- Behandeling ALL
- Groninger schema, adaptatie januari 2008
- Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom
- Protocol toedienen cytostatica via een Ommayareservoir
- Acute leukemie: checklist bij nieuwe opname

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer