Groninger schema, adaptatie januari 2008

Datum laatste herziening: 30-10-2018

Datum ongewijzigd: 30-10-2020

I. Pre-inductie

II. Remissie-inductie: oncovin-prednison-adriamycine 'OPA'

ALL met t(9;22)

III. CZS-profylaxe en behandeling

IV. Consolidatie

V. Maintenancetherapie

A. Standaard onderhoudsschema:

B. Intensivering

Verwante pagina's

Links in deze pagina

I. Pre-inductie

Start een dag tevoren met hydreren, alkaliniseren, allopurinol of rasburicase.

PM. Bij hoge dosis MTX hoort:

  1. hyperhydratie met (licht) alkaliniseren, i.e. pH van urine tussen 7 en 8, te starten 12 uur voor MTX-gift, en
  2. leukovorin rescue, te starten 24 uur na MTX-infusie, te continueren tot MTX-spiegel in het bloed <15 Ķg/l (<33x10-9/l) bedraagt (zie ook Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie).

II. Remissie-inductie: oncovin-prednison-adriamycine 'OPA'

Twee identieke kuren van (ongeveer) 3 weken; de tweede OPA-kuur start na regeneratie van het bloedbeeld maar ten vroegste op dag 22 van de eerste OPA-kuur, mits minimaal een PR bereikt is; bij onvoldoende respons dient een alternatief schema (vb AML-type behandeling of experimentele therapie) gegeven te worden.

ALL met t(9;22)

Dasatinib (Sprycelģ) wordt toegevoegd aan de therapie van de ALL zodra bekend is dat er een Philadelphiachromosoom aanwezig is, behalve tijdens asparaginasegebruik (i.e. de consolidatiekuur). De dosering is 1 x per dag 100 mg.

PM:

  1. In dit schema werd het voorheen gebruikte dexamethason (dexa) vervangen door prednisolon ('ODA' werd 'OPA'), omdat dexa in belangrijke mate lijkt bij te dragen aan de toxiciteit van ODA (waardoor de wat hogere effectiviteit in vgl met prednison teniet gedaan wordt) en omdat de betere penetratie van dexa in het CNS minder essentieel lijkt bij goede CNS-profylaxe.
  2. Predniso(lo)n kan erg katabool zijn, let op goede calorie-intake, geef evt. TPN (ondanks toegenomen risico op ontregeling van het glucosemetabolisme en infectie).
  3. De katabolie veroorzaakt ook veel spierafbraak en botverlies. Houd de patiŽnt zo mobiel en actief mogelijk. Stimuleer spierversterkende oefeningen.
  4. Het blijkt dat prednison meestal niet hoeft afgebouwd te worden, maar aandacht voor mogelijk verminderde bijnierfunctie is noodzakelijk.
  5. Goede infectieprofylaxe, inclusief tegen schimmelinfecties, is noodzakelijk.
  6. Wanneer wekelijks gegeven, is de dagdosis vincristine dus 1 mg totaal, i.t.t. de gebruikelijke lichaamsoppervlakafhankelijke dosis van 1,4 mg/m2 met een maximum van 2 mg, bij minder frequente toediening.

III. CZS-profylaxe en behandeling

Zie Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie.
Essentieel is vroeg te starten met CZS-profylaxe, d.w.z. in de eerste week van opname, maar wel bij voorkeur pas als de circulerende blasten fors gedaald of verdwenen zijn, omdat er anders een verhoogd risico op CZS-betrokkenheid ontstaat (Dutch Childhood Oncology Group, 2006).

IV. Consolidatie

Na regeneratie van de tweede OPA:

Synergisme (Capizzi, 1984) is optimaal als asparaginase gegeven wordt 6 uur na de laatste gift AraC; wegens de potentiŽle bijwerkingen wordt asparaginase om 9.00 hr gegeven, AraC wordt derhalve op ongebruikelijke tijden toegediend, nl. om 15.00 en 3.00 hr.
Tijdens asparaginase: tensiecontrole en dgl controle van glucose, amylase en stollingsparameters, vooral fibrinigeen en AT;
van bij de start asparaginase tot normaliseren AT (spiegel > 70%): fraxiparine in een hoge profylactische dosering van 5700 IE anti-Xa (= 0,6 ml) dd.
i.v.m. mogelijke anafylactische reacties prednison 50 mg, tavegil 2 mg en adrenaline 1 mg (opgelost in 10 cc NaCl 0,9%) paraat houden, niet alleen bij de eerste gift asparaginase, maar ook bij de volgende giften.

V. Maintenancetherapie

Na regeneratie van de consolidatiekuur en herstel van stollingsparameters poliklinische behandeling tot een totale behandelduur van 2,5 jaar (vgl Childhood ALL Collaborative Group, 1996):

A. Standaard onderhoudsschema:

dag 29 = dag 1

Gestreefd wordt naar leukocytengetal 3-4 x109/l; bij waarde >4: MTX en/of 6-MP ophogen, bij waarde <3: MTX en/of 6-MP verlagen;
zeer belangrijk: bij gelijktijdig gebruik van 6-MP en allopurinol de dosis 6-MP tot een derde terugbrengen.

B. Intensivering

Na telkens drie standaardkuren afwisselend:

dag 29 = dag 1

N.B.: dag 1 t/m 7 worden gegeven zoals standaardkuuur (dus vincristine en prednison). MTX en 6-MP worden vervangen door 1 van bovenstaande schema's.


VERWANTE PAGINA'S:
- Acute leukemie: diagnostiek en algemene maatregelen van behandeling
- Acute leukemie: specifieke problemen
- Acute leukemie: diagnose en classificatie acute leukemie
- Behandeling van AML
- Behandeling van APL
- Behandeling ALL
- HOVON 100-studie
- Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom
- Protocol toedienen cytostatica via een Ommayareservoir
- Acute leukemie: checklist bij nieuwe opname


LINKS IN DEZE PAGINA:
- Capizzi, 1984
- Childhood ALL Collaborative Group, 1996
- Dutch Childhood Oncology Group, 2006
- Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer