Pathologisch onderzoek van beenmergbiopten

Datum laatste herziening: 27-07-2010

Datum ongewijzigd: 01-07-2012

Indicaties voor biopsie

Verwante pagina's

Beenmergonderzoek bestaat uit een aspiraat voor cytologisch onderzoek en suspensie-markeronderzoek, en een Jamshidi biopsie voor histologisch onderzoek. In sommige laboratoria worden geaspireerde vlokjes ingebed en histologisch bewerkt; dit zijn geen beenmergbiopten (sampling error zoals geldt voor het aspiraat blijft bestaan), maar deze zijn wel geschikt voor aanvullend onderzoek.

Voor veel vraagstellingen (en met name elk stadiëringsonderzoek en onderzoek bij verdenking aplastische anemie) dient het biopt ten minste 2 cm te zijn. Een enkele keer is een biopt voldoende lang, maar bevat het alleen tangentieel getroffen bot en is het dus niet adequaat. Indien inadequaat dient dit ook in de conclusie vermeld te worden.

Indicaties voor biopsie

Indicaties voor biopsie zijn:

Jamshidi beenmergbiopten worden meestal genomen uit de spina iliaca posterior. Op het in het UMCG mbv zuur ontkalkt materiaal kan behalve in situ hybridisatie voor EBV (EBER), geen moleculair onderzoek zoals PCR of IFSH verricht worden. Ook de ijzerkleuring is hierdoor onbetrouwbaar. Immunohistochemie is wel goed mogelijk. De ontkalking duurt, afhankelijk van de hoeveelheid bot in het biopt, één tot drie dagen. Dat betekent dat, inclusief fixatie en het maken van coupes en kleuringen, ten minste drie werkdagen nodig zijn voor een beoordeling.


VERWANTE PAGINA'S:
- Immunofenotypering bij hematologische maligniteiten
- Cytogenetica
- Beenmergpunctie: welke items aanvragen?
- Cristabiopsie en antistolling/trombopenie

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer