Beenmergpunctie: welke items aanvragen?

Datum laatste herziening: 13-08-2015

Laagdrempelig contact opnemen met het Trialbureau (13385) bij studiekandidaten.

Denk bij nieuwe diagnosen aan het Parelsnoerproject.

AandoeningAspiraatBioptImmunotyperingCytogeneticaPCROpmerkingen/Overige
AML bij diagnoseXXXXXNPM ook op biopt; cellen invriezen
AML remissie follow-upXX (denk aan LAF&)X*X* 
AML recidiefXXXXXCellen invriezen
ALL bij diagnoseXXXXX 
ALL follow-upX  XX*X* 
MDSXX(X, research)X 
StadiŽring en recidief NHLXXX, zie opm. Immuno: als bv NHL met alleen milt/BM
StadiŽring Hodgkin Alleen bij verdenking BM betrokkenheid op PETAlleen bij verdenking BM betrokkenheid op PET 
MGUSX(X)Alleen als <65 en >10% plasmacellenBij mogelijke verdenking MM 
Multipel MyeloomXXXX  
Multipel Myeloom responsmetingXXX  
AmyloidoseXXXX   
Plasmacytoom/POEMSXXX     
CML bij diagnoseXX@XBCR-ABL 
CML follow-upXX zie opm.BCR-ABLCytogenetica 1x /jaar, of als geen CCR
PVXXXJAK2Spontane BFU-E (als JAK2 negatief)
ETXXXBCR-ABL; JAK2; CALR (als JAK2 negatief) 
HES, CELXXPDGFRA en PDGFRB (specifiek benoemen in aanvraag voor FISH)FIP1L1-PDGFRA; BCR-ABL; KITImmunotypering op T cel maligniteiten en T cel clonaliteitsanalyse (als reactieve eosinofilie vermoed wordt bij T cel mal.)
Overige mypro's XXXBCR-ABL; JAK2 
Systemische mastocytoseXXXX$KIT; FIP1L1-PDGFRATryptase/CD117 op biopt
Onbegrepen cytopenieXXX#evt, zie opm.Denk aan Leishmania (PCR)
Aplastische anemieXXX (op PNH)Xevt, zie opm.Denk aan Parvo B19
Trombocytopenie/ITPXXX#Als oudere patient en verdenking andere maligniteit
Anemie, hemolyseX (evt)evt, zie opm.Denk aan Parvo B19
CLL/lymfocytair NHLX, zie opmX, zie opm.X, kan meestal op bloedXBM lang niet altijd nodig! Merendeel kan op bloed, zoals hypermutatie Ig
Hairy cel leukemieXXX 
StadiŽring solide oncologieXX 
Febris e.c.i. XXParvo B19, Leishmania, TBC, atyp mycob.Kweek op TBC, atyp mycob., brucella, Leishmania, salmonella, alles in overleg met afd. infectieziekten
& LAF = leukemiegeassocieerd fenotype
* Als afwijkend (cytogenetica/PCR) bij diagnose
@ Als dry tap, bij toegenomen beenmergvervezeling
# Als verdenking op MDS
$ Als bloedbeeld bijkomende MDS of myeloproliferatieve aandoening suggereert


VERWANTE PAGINA'S:
- Pathologisch onderzoek van beenmergbiopten
- Immunofenotypering bij hematologische maligniteiten
- Cytogenetica
- Cristabiopsie en antistolling/trombopenie

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer