Cristabiopsie en antistolling/trombopenie

Datum laatste herziening: 16-02-2017

Achtergrond

Beschikbare evidence

Richtlijnen

UMCG

Beleid UMCG

Referentie

Verwante pagina's

Achtergrond

Beschikbare evidence

Best beschikbare evidence is een aantal rapporten van de British Society for Haematology, waarin het voorkomen van complicaties bij BM aspiratie en biopsie tussen 1995 en 2003 wordt beschreven (tot 2001 retrospectief, daarna prospectief). Data zijn redelijk volledig voor de patiŽnten met bloedingen, maar van de patiŽnten zonder bloedingen is niet beschreven hoe vaak zij trombocytopenie hadden of relevante medicatie gebruikten. Incidentie van bloedingen is 44/91.361 (0.04%). Eťn dode als gevolg van bloeding werd beschreven, die echter ook de aanleiding was om dit onderzoek uit te voeren.

Risicofactoren voor bloeding waren aspirinegebruik in 13 patiŽnten, antistolling (warfarine of LMWH) in 4 patiŽnten en trombocytopenie in 10 patiŽnten . Opvallend is dat de incidentie van bloedingen na aspiraat niet duidelijk lager is dan na biopt (resp 2 en 7 gevallen, terwijl aspiraat 32% en biopt+aspiraat 67% van de procedures betrof).

Richtlijnen

Er zijn geen richtlijnen beschikbaar. Reviews zijn er evenmin, hoewel er wel eens in de literatuur wordt vermeld dat 'anticoagulation is not considered a contraindication for bone marrow biopsy'. Het aantal gepubliceerde case-reports van bloedingen lijkt tussen de 5 en 10 te liggen.

Een snelle inventarisatie binnen onze eigen groep (oktober 2010) leerde dat er zowel binnen de groep als binnen verschillende centra consensus is dat gebruik van aspirine of clopidogrel geen probleem is. De meeste leden van de eigen groep vinden trombocytopenie geen probleem. Met antistolling wordt in de verschillende centra heel wisselend omgegaan.

UMCG

We hebben afgesproken om VKA voor een biopt te onderbreken als de indicatie dat toelaat (dus als de indicatie niet vereist dat overbrugd wordt met LMWH). Nu de indicatie voor overbruggen veel smaller is geworden, lost dat het probleem in de meeste gevallen op.

Bij een aspiraat en in de uitzonderingssituatie dat de VKA voor een biopt niet zonder overbrugging kunnen worden onderbroken, wordt een INR binnen het therapeutische gebied geaccepteerd.

Beleid UMCG

Bij stollingsstoornis of twijfel overleg met hematoloog

Referentie


VERWANTE PAGINA'S:
- Pathologisch onderzoek van beenmergbiopten
- Immunofenotypering bij hematologische maligniteiten
- Cytogenetica
- Beenmergpunctie: welke items aanvragen?

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer