Palliatieve sedatie op afdeling Hematologie UMCG

Datum laatste herziening: 06-07-2012

Referenties

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Palliatieve sedatie is het sederen van een patiŽnt in de laatste levensfase, omdat de klachten die er zijn niet meer onder controle kunnen worden gebracht. De klachten zijn onbehandelbaar en leiden tot ondraaglijk lijden voor de patiŽnt. Met palliatieve sedatie wordt door het toedienen van medicijnen het bewustzijn van de patiŽnt zo verlaagd dat deze niets meer van de klachten merkt.
Palliatieve sedatie is een vorm van gewoon medisch handelen.

Voor het starten van palliatieve sedatie wordt verwezen naar het UMCG protocol 'palliatieve sedatie' te vinden op Docportal.

Voor overleg kan contact worden opgenomen met het palliatief team:

In de onderstaande tabel is de praktische informatie samengevat
(overgaan naar stap 2 gebeurt in overleg met palliatief team).

StofnaamToedieningsweg bij sedatieMaximaal effect naHalfwaardetijd
Midazolams.c./i.v.i.v.: 2,5 min
s.c.: 20 min
1,5-2,5 uur
Levomepromazines.c./i.v.0,5-1,5 uur15-78 uur
Propofoli.v.1,5-2 min4-7 uur
       
 MiddelBolusContinue toediening*
Stap 1MidazolamBij start sedatie 10 mg. s.c.
Z.n. iedere 2 uur 5 mg. s.c.
Startdosering 1,5-2,5 mg/uur s.c./i.v., bij onvoldoende effect na minimaal 4 uur de dosering met 50% ophogen, altijd in combinatie met een bolus van 5 mg. s.c.
Bij risicofactoren (patiŽnten > 60 jaar, gewicht < 60 kg, ernstige nier- of leverfunctiestoornissen, sterk verlaagd serumalbumine en/of co-medicatie die kan leiden tot versterkte sedatie):
  • lagere startdosering (0,5-1,5 mg/uur),
    en
  • langer interval (6-8 uur) voordat de onderhoudsdosering wordt opgehoogd.
Bij doseringen > 20 mg/uur, zie stap 2 (of: overleg met Palliatief team).
Stap 2Levomepromazine25 mg. s.c./i.v.,
evt. na 2 uur 50 mg.
0,5-8 mg/uur s.c./i.v. in combinatie met midazolam.
Na 3 dagen dosering i.v.m. stapeling halveren.
Bij onvoldoende effect midazolam en levomeprazine staken, zie stap 3.
Stap 3Propofol20-50 mg. i.v.20 mg/uur i.v. per 15 minuten me 10 mg/uur ophogen. Toediening onder supervisie van een anesthesioloog raadzaam.
Kan in het ziekenhuis ook als stap 2.

Referenties


VERWANTE PAGINA'S:
- Tumorlysis syndroom (TLS) bij hematologische aandoeningen
- Voedingsrichtlijnen
- Misselijkheid en braken / anti-emetica
- Sondevoeding starten op de polikliniek
- Modified Early Warning Signs (MEWS)
- HygiŽnische voeding


LINKS IN DEZE PAGINA:
- http://knmg.artsennet.nl/dossiers/Dossiers-op-them[...]

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer