Misselijkheid en braken / anti-emetica

Datum laatste herziening: 30-10-18

Uitgangspunten behandeling

Alternatieve middelen (zie ook Pallialine)

Hoog-emetogene middelen

Aandachtspunten bij behandeling

Referenties

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Misselijkheid en braken (N/V) zijn relevante bijwerkingen van behandelingen die bijdragen aan discomfort van patiŽnt, anorexie en beperkte orale intake en mogelijk ook ligduur (en derhalve zorgkosten). Adequate profylaxe en therapie draagt bij aan de algemene kwaliteit van zorg.

Uitgangspunten behandeling

Behandeling van N/V is een uitdaging, we hebben een beperkt arsenaal van anti-emetica ten behoeve van adequate symptoombestrijding. Nieuwere anti-emetica zijn vaak een veelvoud duurder, zonder dusdanig effectiever te zijn. Dit maakt de keuze voor specifieke middelen lastig; in de praktijk leidt dit vaak tot een benadering met trial-and-error. Op de afdeling hematologie hebben we gekozen voor een beleid met de volgende uitgangspunten:

Basisschema anti-emetica

Bij klinische, intensieve chemotherapie wordt geadviseerd:

NŠ de kuurdagen wordt geadviseerd:

Alternatieve middelen (zie ook Pallialine)

Domperidon 3-4dd 10-20 mg

Haloperidol 2dd 1-2 mg

Levomepromazine 1dd 6.25-12.5 mg

Olanzapine 1-2dd 5 mg

Hoog-emetogene middelen

De ASCO heeft een aantal middelen geÔdentificeerd die geassocieerd zijn met hoog risico op N/V. Hieronder vallen onder andere de volgende cytostatica die binnen de hematologie nog frequent worden gegeven:

Voor chemotherapeutische behandelingen waarin deze middelen worden gegeven (veelal ihkv conditionering voor stamceltransplantatie) adviseren wij het invoegen van NK1-receptor antagonist Aprepitant (in combinatie met Dexamethason).

BEAM:
Aprepitant 125 mg en Dexamethason 12 mg, op dag van gift Melfalan.
Aprepitant 80 mg en Dexamethason 8 mg, op de 2 dagen nŠ gift Melfalan.
Methylprednisolon 100 mg, op dag van gift Carmustine.

HD Melfalan:
Aprepitant 125 mg en Dexamethason 12 mg, op dag van eerste gift Melfalan.
Aprepitant 80 mg en Dexamethason 8 mg, op de 2 dagen nŠ eerste gift Melfalan.

Busulfan-Cyclofosfamide:
Aprepitant 125 mg, op dag van eerste gift Cyclofosfamide.
Aprepitant 80 mg, op de 2 dagen nŠ eerste gift Cyclofosfamide.

Aandachtspunten bij behandeling

Referenties

Basch E, et al. Antiemetics: ASCO Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol 2011. [link]

Navari RM & Aapro M. Antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting. N Engl J Med 2016;374:1356-67. [link]

Pallialine: misselijkheid en braken. [link]


VERWANTE PAGINA'S:
- Tumorlysis syndroom (TLS) bij hematologische aandoeningen
- Voedingsrichtlijnen
- Palliatieve sedatie op afdeling Hematologie UMCG
- Sondevoeding starten op de polikliniek
- Modified Early Warning Signs (MEWS)
- HygiŽnische voeding


LINKS IN DEZE PAGINA:
- Pallialine
- [link]
- [link]
- [link]

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer