NHL: perifeer T-cellymfoom

Datum laatste herziening: 19-12-2019

Algemeen

Prognose

Behandeling

Soorten perifeer T-cellymfoom

Recidief perifeer T-NHL

Literatuur

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Algemeen

Perifere T cel lymfomen zijn zo divers dat het niet mogelijk is om met ťťn globaal advies voor een beleid te komen. 1 Waar mogelijk wordt daarom hieronder per entiteit aangegeven wat het therapie-advies zou zijn. Gezien de moeilijke PA, is revisie door een deskundig hematopatholoog altijd vereist. In 10% van de gevallen wordt bij revisie de diagnose bijgesteld. 2

Prognose

In het algemeen geldt dat T-NHL een slechte prognose heeft. De IPI-score heeft ook bij het PTCL-NOS, ALCL en AITL een voorspellende waarde, met een 5-jaars overleving van 70-80% voor laag risico patienten tot 10-15% voor hoog risico patienten. 3

Behandeling

Stadium I lymfomen: zal niet vaak voorkomen, maar in de meeste gevallen zal CHOP-21 of CHOEP-21 gevolgd door involved field radiotherapie het advies zijn. Zie voor de verschillende entiteiten zekerheidshalve ook hieronder.

Stadium II-IV lymfomen (voor subgroepen zie hieronder):  

<65 jaar / fit: alle T cel lymfomen behalve ALK-positief ALCL en NK/T cellymfoom: 6 CHOEP-14 4 gevolgd door autologe stamceltransplantatie na BEAM conditionering. 5, 6

>65 jaar / niet fit: alle T cel lymfomen behalve ALK-positief ALCL en NK/T cellymfoom: 6 CHOP-21. 4

Soorten perifeer T-cellymfoom

Recidief perifeer T-NHL

Als <65 jaar / fit en nog geen autologe stamceltransplantatie gehad: DHAP/VIM/DHAP gevolgd door BEAM en autologe stamceltransplantatie.

Als >65 jaar of niet fit of refractair voor 2e lijns chemotherapie c.q. recidief na autologe stamceltransplantatie: er zijn een aantal potentiŽle middelen uitgetest in deze relapse setting met acceptabele overall respons percentages, namelijk pralatrexate (zie ref O'Connors et al 21), romidepsin (zie ref Coiffer et al. 22) en lenalidomide (zie ref Toumishey et al. 23 Deze middelen zijn echter in Europa niet geregistreerd.

Voor CD30+ ALCL is brentuximab-vedotin geindiceerd en inmiddels geregistreerd.[9] (zie ALCL) bij response eventueel alsnog gevolgd door een autologe en of allogene stamceltransplantatie. Voor andere CD30+ lymfomen (sommige PTCL's, 50% van de EATL's) valt het ook te overwegen brentuximab toe te voegen (buiten het indicatie-registratie gebied om).

Literatuur

 1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL et al. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: 2017.
 2. Moskowitz AJ, Lunning MA, Horwitz SM. How I treat peripheral T-cell lymphomas. Blood. 2014;123:2636-2644
 3. Sonnen R, Schmidt WP, Muller-Hermelink HK, Schmitz N. The International Prognostic Index determines the outcome of patients with nodal mature T-cell lymphomas. Br J Haematol. 2005 May;129(3):366-72.
 4. Schmitz N, Trumper L, Ziepert M et al. Treatment and prognosis of mature T-cell and NK-cell lymphoma: an analysis of patients with T-cell lymphoma treated in studies of the German High-Grade Non-Hodgkin's Lymphoma Study Group (DSHNHL). Blood 2010;116:3418-3425.
 5. D'Amore F, Relander T, Lauritzsen GF et al. Upfront Autologuos Stem-Cell Transplantation in Peripheral T-Cell Lymphoma: NLG-T-01. J Clin Oncol 2012;30:3093-3099.
 6. Reimer P, Rudiger T, Geissinger E et al. Autologous stem-cell transplantation as first-line therapy in peripheral T-cell lymphomas: results of a prospective multicenter study. J Clin Oncol 2009;27(1):106-113.
 7. Joly B, Plonquet A, Grare M, et al. Rituximab in combination with CHOP regimen in angioimmunoblastic T-cell lymphoma: Results of the phase II RAIL trial—A prospective study of the Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte (GELA). Jof Clin Oncol; 2010: 28 no. 15_suppl: 8049-8049.
 8. Cederleuf H, Pedersen MB, Jerkeman M, et al. The addition of etoposide to CHOP is associated with improved outcome in ALK+ adult anaplastic large cell lymphoma: A Nordic Lymphoma Group study. BJH 2017; 178: 739-746
 9. Pro B, Advani R, Brice P, et al. Five-year results of brentuximab vedotin in patients with relapsed or refractory systemic anaplastic large cell lymphoma. Blood 2017 130:2709-2717
 10. Ferreri AJ, Govi S, Pileri SA, Savage KJ. Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative. Crit Rev Oncol Hematol 2013;85:206-215.
 11. Horwitz S, O'Connor OA, Pro B, et al. Brentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral T-cell lymphoma (ECHELON-2): a global, double-blind, randomised, phase 3 trial. Lancet 2019: 393:229-240
 12. Story SK, Schowalter MK, Geskin LJ. Breast Implant-Associated ALCL: A Unique Entity in the Spectrum of CD30+ Lymphoproliferative Disorders. Oncologist 2013;18:301-307
 13. Mehta-Shah N, Clemens MW, Horwitz SM. How I treat breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma. Blood 2018 Nov 1;132(18):1889-1898
 14. Yang Y, et Al. Risk-adapted therapy for early-stage extranodal nasal-type NK/T-cell lymphoma: analysis from a multicenter study. Blood 2015;126:142-32; quiz 1517
 15. Van Doesum J.A. et al. Extranodaal NK/T-cellymfoom nasal type: diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Hematol 2019;16:382-9
 16. Yamaguchi M, et Al. Advances in treatment of extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type. Blood 2018;131:2528-40
 17. Tse E, et al. How I treat NK/T-cell lymphomas. Blood 2013;121:4997-5005
 18. Sabatino A., Biagi F, Gobbi PG, Corazza GR. How I treat enteropathy-associated T-cell lymphoma. Blood 2012;119:2458-2468.
 19. Ferreri AJ, Govi S, Pileri SA. Hepatosplenic gamma-delta T-cell lymphoma. Crit Rev Oncol/Hematol 2012;83:283
 20. Willemze R, Jansen PM, Cerroni L et al. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: definition, classification, and prognostic factors: an EORTC Cutaneous Lymphoma Group Study of 83 cases. Blood 2008;111:838-845.
 21. O'Connor OA, Pro B, Pinter-Brown L et al. Pralatrexate in patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma: results from the pivotal PROPEL study. J Clin Oncol 2011;29:1182-1189.
 22. Coiffier B, Pro B, Prince HM et al. Results From a Pivotal, Open-Label, Phase II Study of Romidepsin in Relapsed or Refractory Peripheral T-Cell Lymphoma After Prior Systemic Therapy. J Clin Oncol 2012;30:631-636.
 23. Toumishey E, Prasad A, Dueck G, et al. Final report of a phase 2 clinical trial of lenalidomide monotherapy for patients with T-cell lymphoma. Cancer. 2015;121(5):716-23.


VERWANTE PAGINA'S:
- Maligne lymfomen: stadiŽring en response evaluatie algemeen
- Pathologie onderzoek van maligne lymfomen
- NHL: iatrogeen immuundeficiŽntie lymfomen
- Lymfomen van de huid


LINKS IN DEZE PAGINA:
- perifeer T cel lymfoom NOS

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer