Multipel myeloom: schema's

Datum laatste herziening: 12-07-16

Therapieschema's

Dosisaanpassing bij ouderen

Dosisaanpassing bij nierfunctiestoornissen

Bijlage 1: Aanpassing dosering Lenalidomide

I Nierfunctiestoornissen

II Beenmergtoxiciteit

Bijlage 2: Aanpassing dosering Bortezomib

Referenties

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Therapieschema's1

Bortezomib, thalidomide, dexamethason (VTD)
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 en 11
Thalidomide 100 mg p.o. dag 1-28
Dexamethason
 • cyclus 1 en 2: 40 mg p.o. dag 1-2, 4-5, 8-9, 11-12
 • cyclus 3 en 4: 40 mg op dag 1-2, gevolgd door 20 mg op dag 4-5, 8-9, 11-12
Herhalen iedere 3 weken, totaal 4 kuren.

NB1: in de GIMEMA-MMY-3006 trial werd Thalidomide gedoseerd:
 • 100 mg, dag 1-14, eventueel kan ook een dosering van 50 mg gegeven worden
 • 200 mg, vanaf dag 15, zie voorafgaande

NB2: in de IFM 2013-04 trial werd Thalidomide gedoseerd:
 • 100 mg, dag 1-21
 
Bortezomib, lenalidomide, dexamethason (VRD)
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 en 11
Lenalidomide 25 mg p.o. dag 1-21
Dexamethason 20 mg p.o. dag 1-2, 4-5, 8-9, 11-12
Herhalen iedere 4 weken.
 
Bortezomib, cyclofosfamide, dexamethason (VCD)2
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 en 11
Cyclofosfamide 500mg/m2 i.v. dag 1 en 8.
Dexamethason 40 mg p.o. dag 1, 8, 15
Herhalen iedere 3 weken, totaal 4 kuren.

NB: in de nationale richtlijn wordt Dexamethason gedoseerd:
 • 40 mg, dag 1-2, 4-5, 8-9, 11-12
 
Bortezomib, adriamycine, dexamethason (PAD)3
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8 en 11
Adriamycine 9 mg/m2 i.v. dag 1 t/m 4
Dexamethason 40 mg dag 1 t/m 4, 9 t/m 12, 17 t/m 20
Herhalen iedere 4 weken, totaal 3 kuren.
 
REMM-studie bij bortezomib naÔeve patiŽnt4
Bortezomib 1,3 mg/m2 iv dag 1, 4, 8, 11.
Cyclofosfamide 50 mg p.o. dag 1-14.
Dexamethason 20 mg p.o. dag 1-2, 4-5, 8-9, 11-12
Herhalen elke 3 weken voor totaal 3 kuren gevolgd door:
Bortezomib 1,6 mg/m2 i.v. dag 1, 8, 15, 22.
Cyclofosfamide 50 mg p.o. dag 1-28.
Dexamethason 20 mg p.o. dag 1-2, 8-9, 15-16, 22-23
Herhalen elke 5 weken voor totaal 3 kuren gevolgd door maintenance, i.e. bortezomib om de 2 weken in combinatie met cyclofosfamide 50 mg dd gedurende 1 jaar (of tot progressieve ziekte).
 
Bortezomib-Dexamethason (1 x per week schema)
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8 en 15
Dexamethason 40 mg p.o. 1x per week of 20 mg p.o. 2 x week
Herhalen elke 4 weken. Na bereiken plateau 2-3 additionele kuren.
 
Bortezomib-Dexamethason (2 x per week schema)
Wanneer snelle respons van de ziekte wenselijk is.
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8, 11.
Dexamethason 40 mg p.o. 1x per week of 20 mg p.o. 2 x week
Herhalen elke 3 weken. Totaal 8 kuren
Na 3 kuren evaluatie. Bij responsieve ziekte beleid continueren.
 
VMP (1 x per week schema)5
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15, 22
Melfalan 9 mg/m2 p.o. dag 1-4 of 20-25 mg i.v. dag 1
Prednison 60 dag mg/m2 p.o. dag 1-4
Herhalen elke 5 weken. Totaal 9 kuren.
 
VMP (2 x per week schema, volgens VISTA)6
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32
Melfalan 9 mg/m2 p.o. dag 1-4 of 20-25 mg i.v. dag 1
Prednison 60 dag mg/m2 p.o. dag 1-4
Herhalen elke 6 weken. Totaal 9 kuren, na 4 kuren over op bortezomib 1 x per week schema (dag 1, 8, 22 en 29; dan 5 wekelijks schema).
 
VMPT (1x per week schema)7
Bortezomib 1,3 mg/m2 s.c. dag 1, 8, 15, 22
Melfalan 9 mg/m2 p.o. dag 1-4 of 20-25 mg i.v. dag 1
Prednison 60 dag mg/m2 p.o. dag 1-4
Thalidomide 50 mg p.o. dag 1-28.
Herhalen elke 5 weken. Totaal 9 kuren.
 
Carfilzomib, Lenalidomide, Dexamethason (KRD)8
Carfilzomib 27 mg/m2 (max 60 mg) i.v. dag 1-2, 8-9, 15-16
        Bij eerste cyclus op dag 1-2, 20 mg/m2 (max 44 mg)
Lenalidomide 25 mg p.o. dag 1-21
Dexamethason 20 mg p.o. dag 1-2, 8-9, 15-16, 22
Herhalen iedere 4 weken, max. 12 kuren.
 
Lenalidomide-dexamethason
Lenalidomide 25 mg p.o. dag 1-21
Dexamethason 40 mg p.o. dag 1, 8, 15, 22
Herhalen elke 4 weken.
 
Lenalidomide-cyclofosfamide-prednison (REP)
Lenalidomide 25 mg p.o. dag 1-21
Cyclofosfamide 50-100 mg p.o. dag 1-28 (opgeleide van beenmerg reserve)
Prednison 10 mg p.o. dag 1-28 (eerste twee cycli starten met prednison 20 mg) Herhalen elke 4 weken.
 
Melfalan/prednisone/thalidomide (MPT)
Melfalan 0.18 mg/kg p.o. dag 1-4 of 20-25 mg i.v. dag 1
Prednison 2 mg/kg p.o. dag 1-4
Thalidomide 200 mg p.o. dag 1-28.
Herhalen elke 4 weken. Totaal 9 kuren.
 
Melfalan/prednisone/lenalidomide (MPR)
Melfalan 0.18 mg/kg p.o. dag 1-4 of 20-25 mg i.v. dag 1
Prednison 2 mg/kg p.o. dag 1-4
Lenalidomide 10 mg p.o. dag 1-21.
Herhalen elke 4 weken. Totaal 9 kuren.
 
Pomalidomide-dexamethason
Pomalidomide 4 mg p.o. dag 1-21
Dexamethason 40 mg p.o. dag 1, 8, 15, 22
Herhalen elke 4 weken.

Dosisaanpassing bij ouderen

Om voortijdig staken van de behandeling te voorkomen dienen bij oudere/fragiele patiŽnten de dosering te worden aangepast. Zie hiervoor onderstaand schema1.

 < 65 jaar65-75> 75 of obv co-morbiditeit.
prednisolon2 mg/kg
60 mg/m2
1 mg/kg
30 mg/m2
1 mg/kg
10 mg/m2
dexamethason40 mg 1 x week of
20 mg 2 x week
40 mg 1 x week of
20 mg 2 x week
20 mg 1 x week
10 mg 2 x week
Bortezomib1,3 mg/m2 2 x week1,3 mg/m2 1-2 x week1,3 mg/m2 1 x week
Thalidomide100-200 mg50-100 mg50-100 mg
Lenalidomide25 mg dag 1-2115-25 mg dag 1-2110-25 mg dag 1-21
Melfalan0,25 mg/kg dag 1-4
9 mg/m2 dag 1-4
0,18 mg/kg dag 1-4
7.5 mg/m2 dag 1-4
0,13 mg/kg dag 1-4
5 mg/m2 dag 1-4

Dosisaanpassing bij nierfunctiestoornissen9

*) Bij GFR >45 ml/min, geen dosismodificatie geadviseerd; bij GFR <45 ml/min nog onduidelijk of dosismodificatie noodzakelijk is.

  GFR >60 ml/minGFR 15-60 ml/minGFR <15 ml/min
prednisolon   idem.idem.
dexamethason   idem.idem.
Bortezomib1,3 mg/m2 per giftidem.idem.
Carfilzomib20-27 mg/m2 per giftidem.idem.
Thalidomide50-200 mg/dagidem.idem.
Lenalidomide25 mg/dagZie bijlage 1.Zie bijlage 1.
Pomalidomide4 mg/dag**
Melfalan PO0,25 mg/kg/dag0,11-0,19 mg/kg/dag (75%)0.0175-0.125 mg/kg/dag (50%)
HD Melfalan IV200 mg/m2140 mg/m2140 mg/m2
Cyclofosfamide   idem.idem.

Bijlage 1: Aanpassing dosering Lenalidomide

I Nierfunctiestoornissen9

* Dag 1-21/28 dagen

 NierfunctieLenalidomide-dosering
a.Creatinineklaring ≥ 60 ml/min25 mg/dag (standaarddosering)*
b.Creatinineklaring 30-60 ml/min10 mg/dag* (bij beperkte toxiciteit ophogen naar 15 mg/dag)
c.Creatinineklaring 15-30 ml/min15 mg/2 dagen* (zo mogelijk ophogen naar 10 mg/dag)
d.Creatinineklaring <15 ml/min5 mg/dag*
e.NierinsufficiŽntie met dialyse5 mg/dag; op dialysedagen na dialyse*

II Beenmergtoxiciteit

Dosisreductie stappen:

Trombocytopenie Beleid
Daling ≤ 30 x 109/l,  lenalidomide staken
herstel ≥ 30 x 109/l  herstart op dosis-level-1
Hernieuwde trombocytopenie < 30 x 109/l   lenalidomide staken
en herstel > 30 x 109/l   herstart op de volgende dosis-level (-2 en -3)

Granulocytopenie Beleid
Daling < 0.5 x 109/l   lenalidomide staken; bij herstel dosering herstarten
Herstel tot > 0.5 x 109/l zonder andere hematologische toxiciteit    
Daling < 0.5 x 109/l in samenhang met andere hematologische toxiciteit   lenalidomide staken
Herstel > 0.5 x 109/l   herstart op dosis-level-1
Bij opnieuw optreden van ≤ 0.5 x 109/l  lenalidomide staken
Herstel > 0.5 x 109/l   herstart dosis-level-2 en -3

P.M. een dosering lenalidomide < 5 mg is niet effectief.

Bijlage 2: Aanpassing dosering Bortezomib

Ernst van de klachtenDosisaanpassing
Graad 1: tinteling, geen functiebeperking geen pijn.Wanneer 2x per week over op 1x per week.
Graad 2: geringe functiebeperking of graad 1 met pijn.1,0 mg/m2
Graad 3: beperking in dagelijks leven of graad 2 met pijn.Staken tot klachten verdwenen zijn dan hervatten 0,7 mg/m2 dag 1 en 15
Graad 4: aanhoudend sensorisch verlies met beperking.Stop behandeling.

Referenties

 1. Zweegman S, Lokhorst HM. Levin M-D, et al. Richtlijnen behandeling multipel myeloom 2015. Ned Tijdschr Hemat 2015. [NTvH PDF]
 2. Kumar S, Flinn I, Richardson PG, et al. Randomized, multicenter, phase II study (EVOLUTION) of combinations of bortezomib, dexamethasone, cyclophosphamide, and lenalidomide in previously untreated multiple myeloma. Blood 2012;119:4375-82.
 3. Sonneveld P, Schmidt-Wolf IGH, van der Holt B, et al. Bortezomib induction and maintenance treatment in patients with newly diagnosed multiple myeloma: results of the randomized phase III HOVON-65/GMMG-HD4 trial. J Clin Oncol 2012;30:2946-55.
 4. de Waal EG, de Munck L, Hoogendoorn M, et al. Combination therapy with bortezomib, continuous low-dose cyclophosphamide and dexamethasone followed by one year of maintenance treatment for relapsed multiple myeloma patients. Br J Haematol 2015;171:720-5.
 5. Mateos MV, Oriol A, Martinez-Lůpez J, et al. Bortezomib, melphalan, and prednisone versus bortezomib, thalidomide, and prednisone as induction therapy followed by maintenance treatment with bortezomib and thalidomide versus bortezomib and prednsione in elderly patients with untreated multiple myeloma: a randomised trial. Lancet Oncol 2010;11:934-941.
 6. San Miguel JF, Schlag R, Khuageva NK, et al. Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma. N Engl J Med 2008;359:906-17.
 7. Bringhen S, Larocca A, Rossi D, et al. Efficacy and safety of once-weekly bortezomib in multiple myeloma patients. Blood 2010;116:4745-53.
 8. Stewart AK, Rajkumar SV, Dimopoulos MD, et al. Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for relapsed multiple myeloma. N Engl J Med 2015;372:142-52.
 9. Dimopoulos MA, Sonneveld P, Leung N, et al. IMWG recommendations for the diagnosis and management of myeloma-related renal impairment. J Clin Oncol 2016;34:1544-57.


VERWANTE PAGINA'S:
- Monoklonale gammopathie (MGUS)
- Multipel myeloom: criteria, stadiŽring en responsevaluatie
- Multipel myeloom: behandeling
- AmyloÔdose


LINKS IN DEZE PAGINA:
- [NTvH PDF]

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer