IVF/PGD bij draagsters van hemofilie

Datum laatste herziening: 07-01-2010

Datum ongewijzigd: 01-07-2012

Hemofilie A

Aanmelding

Inplannen

Voor de punctie

Na de punctie

Hemofilie B

Verwante pagina's

Hemofilie A

Aanmelding

PatiŽnten met een verzoek tot PGD (pre-implantatie genetische diagnostiek) worden eerst gezien bij de klinische genetica om de genetische aspecten van de aanvraag te beoordelen. Na dit consult worden genetisch geschikte kandidaten verwezen naar de polikliniek VPG, om de gynaecologische aspecten te beoordelen. Wanneer ook deze in orde bevonden zijn, wordt een consult gevraagd op de polikliniek hematologie (via Dr. K. Meijer, pieper 77063) om de hematologische status te beoordelen. Bij alle patiŽnten wordt het factor VIII gehalte bepaald, en indien nodig de DDAVP respons gemeten. Na DDAVP dient het factor VIII gehalte tenminste 80% te bedragen. Het staat vast dat de DDAVP response bij een individuele patiŽnt reproduceerbaar is. Bij onvoldoende of geen response op DDAVP wordt factor VIII concentraat gegeven. Voor iedere patiŽnte die op de polikliniek hematologie gezien is wordt een geÔndividualiseerd advies ten aanzien van de te treffen maatregelen bij de IVF-behandeling opgesteld, waaronder de dosering DDAVP of factor VIII concentraat die voor de punctie moet worden toegediend. De hematoloog informeert de gynaecoloog die patiŽnte gezien heeft schriftelijk over zijn/haar bevindingen.

Inplannen

Zodra de hematoloog een positief advies ten aanzien van IVF-behandeling heeft uitgebracht aan de gynaecoloog, wordt in overleg met het MUMC de week bepaald waarin de follikelpunctie en de embryobiopsie plaatsvinden. De stimulatie zal om logistieke redenen gestart worden op een woensdag. De kans op een punctie in het weekend is bij deze startdag klein.

Voor de punctie

De IVF-behandeling vindt volgens het gebruikelijke protocol plaats. De punctie wordt niet voor 11.00 uur 's ochtends afgesproken. De IVF-arts regelt de opname op afdeling L4 vanaf de ochtend van de punctie via het opnamebureau. Het secretariaat stolling (tel 12791) wordt op de hoogte gebracht van de punctie.

DDAVP (Minrin) of factor VIII concentraat wordt volgens de door de hematoloog geadviseerde dosering op een klinisch recept bij de ziekenhuisapotheek gehaald, waar DDAVP en factor VIII concentraat in voorraad is.

Op de ochtend van de punctie wordt voor 09.00 uur bij patiŽnte Hb en Ht bepaald en een infuus ingebracht, waardoor DDAVP of factor VIII concentraat wordt toegediend. DDAVP wordt opgelost in 100 ml NaCl en intraveneus toegediend in 20-30 minuten; factor VIII concentraat wordt opgelost in het bijgeleverde oplosmiddel en intraveneus toegediend in 10 minuten. Bij problemen kan de hulp van de hemofilieverpleegkundige gevraagd worden (tel 19393).

Vijftien minuten na toediening van DDAVP of factor VIII concentraat wordt bloed afgenomen voor een factor VIII bepaling op een later tijdstip. De IVF-punctie wordt tussen 30 minuten en 4 uur na toediening van DDAVP of factor VIII concentraat verricht. Het infuus wordt ingelaten als waakinfuus. De IVF-punctie vindt op de gebruikelijke wijze plaats.

Na de punctie

Vanwege het risico op nabloedingen in de eerste 24 uur na de punctie blijft patiŽnte opgenomen op afdeling L4. Gedurende de eerste 6-8 uur worden door de verpleging van L4 om de twee uur pols en bloeddruk gecontroleerd, evenals de urineproductie. Bij afwijkende bevindingen bij de hiervoor genoemde controles wordt de IVF-arts gewaarschuwd.

Op de ochtend van de dag na de punctie wordt echoscopisch onderzoek gedaan om hematoomvorming in de ovaria uit te sluiten, en worden Hb en Ht bepaald. Wanneer de echo geen afwijkingen toont en het Hb niet (significant) gedaald is, kan patiŽnte ontslagen worden. Zij wordt poliklinisch teruggezien voor de embryotransfer.

De contactpersonen van de afdeling hematologie zijn Dr. K. Meijer (sein 77063) en de dienstdoende stollingsarts (sein 77038, of oproepbaar via de telefooncentrale). Het secretariaat is bereikbaar op tel 12791.

Hemofilie B

Het bovenstaande protocol is ook van toepassing bij IVF/PGD bij draagsters van hemofilie B, met het verschil dat in de tekst in plaats van 'factor VIII' 'factor IX' gelezen dient te worden, en in plaats van 'DDAVP' 'factor IX concentraat'.


VERWANTE PAGINA'S:
- Bloedingsneiging
- Antifosfolipidensyndroom in de zwangerschap
- Trombopathie
- Tromboserisico en anticonceptie

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer