Couperen van vitamine K-antagonisten

Datum laatste herziening: 15-01-2007

Datum ongewijzigd: 01-07-2020

Spoed

Mogelijkheden

Advies

Electief

Literatuur

Verwante pagina's

PatiŽnten die een langdurige indicatie voor antistolling hebben worden meestal behandeld met vitamine K antagonisten. De werking hiervan berust op de verminderde aanmaak van stollingsfactoren II, VII, IX en X. De meest gebruikte preparaten zijn acenocoumarol (merknaam Sintrom) en fenprocoumon (merknaam Marcoumar).

Inherent aan het gewenste effect van antistolling is een verhoogd risico op bloedingen. Onderstaande tekst vat kort samen hoe de antistolling door vitamine K antagonisten in geval van bloedingen en dringende ingrepen ('spoed') en in het geval van geplande ingrepen ('electief') kan worden gecoupeerd. Het betreft nadrukkelijk algemene adviezen, bij specifieke vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de dienstdoende stollingsarts (pieper 77038, telefoon 06-54784029).

Spoed

GeÔndiceerd bij bloedingen onder gebruik van vitamine K antagonisten, waarbij de bloeding bedreigender is dan het trombotische probleem waarvoor antistolling wordt gegeven, en bij spoedeisende ingrepen.

Mogelijkheden

 1. Suppletie van factoren door middel van vierfactorenconcentraat (protrombinecomplex, Cofact) of FFP (achtergrond: vierfactorenconcentraat en FFP bevatten de stollingsfactoren waarvan de aanmaak door orale antistolling wordt geremd).

  Voordelen:

  Nadelen:

  De beschikbare studies naar het effect van behandeling met vierfactorenconcentraat en FFP in deze situatie zijn recent gereviewed (1). Beide behandelingen zijn effectief. Er is onvoldoende bewijs voor superieure effectiviteit van een van beide.

 2. Couperen van antistolling door vitamine K antagonisten door het geven van overmaat vitamine K.

  Voordelen:

  Nadelen:

  De intraveneuze toediening van vitamine K geeft risico op ernstige overgevoeligheidsreacties. Als, vanwege een gewenst snel effect, toch i.v. moet worden toegediend moet vitamine K worden opgelost in tenminste 50cc fysiologisch zout of glucose 5%, en worden toegediend in tenminste 30 minuten.

  Bij gestoorde orale opname kan vitamine K kan ook s.c. worden toegediend, maar het effect daarvan is veel trager dan van i.v. toediening (2).

Advies

NB: Het optreden van een ernstige bloeding verandert de afweging tussen baat en risico van continueren van behandeling met orale antistolling: deze overweging moet opnieuw worden gemaakt vůůr de orale antistolling eventueel wordt hervat.

Dosering vierfactorenconcentraat (bron: doseeradvies CLB) in milliliters Cofact. Flacons Cofact zijn beschikbaar in 10 en 20 milliliters.Laagste dosering voor correctie tot <2.1, hoogste voor correctie tot <1.5

GewichtINR bij presentatie
  7.55.94.84.23.63.33.02.8
5040-6040-6040-6030-5030-5030-5020-4020-40
6050-8050-7040-7040-6030-6030-6030-5020-50
7060-9050-8050-8050-7040-7040-7030-6030-60
8060-10060-10060-9050-9050-9040-8040-8030-70
9060-10060-10060-10060-9050-9050-9040-8030-80
10060-10060-10060-10060-10060-10050-9040-9040-80

Electief

Literatuur

 1. Dentali, F., Ageno, W., Crowther, M. Treatment of coumarin-associated coagulopathy: a systemic review and proposed treatment algorithms. J Thromb Haemost 2006; 4: 1853-1863.
 2. Raj, G., Kumar, R., McKinney, W.P. Time course of reversal of anticoagulant effect of warfarin by intravenous and subcutaneous phytonadione. Arch Intern Med 2000; 160: 986.
 3. Aart, L. van, Eijkhout, H.W., Kamphuis, J.S., Dam, M., Eeftinck Schattenkerk. M., Schouten, T.J., Ploeger, B., Strengers, P.F.W. Individualized dosing regimen for prothrombin complex concentrate more effective than standard treatment in the reversal of oral anticoagulant therapy: An open, prospective randomized controlled trial. Thromb Res 2006; 118: 313-320.
 4. Doseerprotocol Trombosedienst Groningen, versie 0010, November 2006.


VERWANTE PAGINA'S:
- Kunst van het doseren
- Octreotide (Sandostatine)
- Protocol ACTA antistolling bij tandheelkundige ingrepen
- Antithrombotica bij patiŽnten met trombopenie
- UMCG brede richtlijn Antistolling
- (Her)aanmeldingsformulier Trombosedienst

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer