Protocol ACTA antistolling bij tandheelkundige ingrepen

Datum laatste herziening: 20-12-2011

Datum ongewijzigd: 01-07-2012

ACTA-protocol: beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

Literatuur

Verwante pagina's

Links in deze pagina

ACTA-protocol: beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

(Zie ook de pdf-versie: ACTA-protocol.)

Bij het gebruik van trombocytenaggregatieremmers (Ascalģ, Persantinģ, Plavixģ en Asasantinģ) hoeven deze NIET gestaakt te worden voor een invasieve tandheelkundige ingreep. Bij gelijktijdig gebruik van Ascalģ en Plavixģ moet ťťn van beide in overleg met de voorschrijvend specialist tijdelijk gestaakt worden. Is staken van ťťn van beide niet toegestaan dan volgt verwijzing naar een kaakchirurg.

Bij het gebruik van anticoagulantia zoals acenocoumarol (Sintromģ) of fenprocoumon (Marcoumarģ) behoeven deze NIET routinematig gestopt te worden voor tandheelkundige ingrepen* MITS

  1. De INR 24-72 uur voor de ingreep is bepaald en niet hoger is dan 3.5
  2. De ingreep zo atraumatisch mogelijk verricht wordt
  3. Na extractie de wond gehecht wordt
  4. De patiŽnt de praktijk pas verlaat als de bloeding gestelpt is
  5. De patiŽnt de mond spoelt met 10 ml 5% tranexaminezuur mondspoeling 4 dd gedurende 5 dagen.
  6. De patiŽnt mondelinge en schriftelijke instructies krijgt over postoperatieve beloop en te nemen maatregelen bij een nabloeding.
  7. De patiŽnt zich telefonisch bij de tandarts meldt indien een nabloeding toch optreedt en niet zelf te stoppen is.
  8. De tandarts of zijn vervanger voor de patiŽnt bereikbaar is buiten kantooruren.

Is de INR >3.5 en mag deze niet naar een lagere waarde worden bijgesteld dan volgt verwijzing naar een kaakchirurg.

* Dit geldt voor de volgende tandheelkundige ingrepen:
extractie van 1-3 tanden of kiezen, operatieve verstandskies verwijdering, parodontale behandelingen, operatieve wortelkanaalbehandelingen, abcesincisie, plaatsen van implantaten.

Dit protocol is samengesteld op basis van een systematische search naar bestaande Evidence-based richtlijnen door Mw. Drs. D.E. van Diermen, arts bij de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie, Ziekteleer en Medisch Tandheelkundige Interactie van ACTA. Een landelijke multidisciplinaire evidence-based richtlijn is in ontwikkeling. Datum: november 2008

Literatuur


VERWANTE PAGINA'S:
- Kunst van het doseren
- Couperen van vitamine K-antagonisten
- Couperen van laagmoleculair gewichtsheparine (LMWH)
- Octreotide (Sandostatine)
- Antithrombotica bij patiŽnten met trombopenie
- UMCG brede richtlijn Antistolling
- (Her)aanmeldingsformulier Trombosedienst


LINKS IN DEZE PAGINA:
- ACTA-protocol

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer