Over deze site

Ten geleide

Colofon

Privacy statement

Disclaimer

Links in deze pagina

Ten geleide

De eerste versie van de website en eveneens klapper van de afdeling Hematologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen is hier voor u beschikbaar. Deze site is tot stand gekomen met financiële steun van het IKN en de afdeling Interne Geneeskunde van het UMCG. Het hoofddoel van deze website en klapper is gericht op een zo praktisch mogelijk aangeleverde tekst per onderwerp, waarbij u zult zien dat veel energie is gestoken in fraaie tabellen, die deels zelfs interactief zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld snel de risicoscores met voorspelde response op therapie voor patiënten met een NHL of Hodgkin berekenen, of de Sokal index toepassen bij CML. De tekst is per onderwerp of hoofdstukje met opzet kort gehouden; het is niet de bedoeling dat deze site een leerboek vervangt.

De tekst op de website is via de gele balk bovenin ingedeeld in zes grote groepen (maligne hematologie, benigne hematologie, allogene stamceltransplantatie, autologe stamceltransplantatie, stolling en transfusiegeneeskunde) met veel verwijzingen onderling. Een uitstekende zoekfunctie helpt u snel op weg. Sommige hoofdstukjes zijn nog in bewerking. Door frequente wijzigingen en vernieuwingen zullen wij trachten een en ander zo up-to-date mogelijk te houden.

Onder 'Trials/schema's' vindt u een hulpmiddel dat u waarschijnlijk veel zult gebruiken. Hier staan alle lopende therapie-trials gerangschikt, inclusief een link naar het originele protocol, een patiënt-informatieformulier, handige infuusschema’s en eventueel andere praktische hulpmiddelen, die het makkelijker moeten maken patiënten in trials te includeren en te begeleiden. Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan en blijven doen om fouten te vermijden, spreekt het vanzelf dat met name voor medicatie en infuusschema’s niet in alle gevallen kan worden ingestaan voor de juistheid. De eindverantwoordelijkheid blijft natuurlijk berusten bij de voorschrijvende behandelaar. Door steeds te linken naar het originele protocol kunt u er zeker van zijn dat u de meest recente versie met eventuele amendementen tot uw beschikking hebt.

Wij hopen dat u evenals wij zelf met veel plezier gebruik zult maken van alle schema’s, adviezen, protocollen, teksten en literatuurverwijzingen. Suggesties ter verbetering zijn vanzelfsprekend zeer welkom en kunt u mailen naar info@hematologiegroningen.nl.

Prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans, mede namens de staf Hematologie van het UMCG.

Met veel dank aan de vroegere fellows in opleiding (dr. G.J. Veldhuis, dr. D.J. van Spronsen, drs. M.H.W. van der Poel, drs. W. W. H. Roeloffzen en dr. B.W. Schot).

Colofon

Ontwerp, implementatie en onderhoud van deze site: LINE UP boek en media bv, Groningen. De inhoud van deze site wordt automatisch gegenereerd vanuit het XML-based LINE UP content-management-systeem.

Privacy statement

Het UMCG respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Bij uw bezoek aan onze website kunnen uw gegevens op verschillende manieren geregistreerd worden, zoals via de herkenning van uw domeinnaam en het door u ingevulde reactieformulier. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van onze website. Als u reageert op een actie, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze acties te meten. We zullen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties van het UMCG en gelieerden. Ook indien u op onze website een reactie geeft via het speciale reactieformulier, gebruiken wij uw e-mailadres en andere gegevens. Als u hier geen prijs op stelt, laat het even weten via een e-mail naar info@hematologiegroningen.nl.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de UMCG Hematologie-protocollen-website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het UMCG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van deze website.

De sites waarnaar de UMCG Hematologie-protocollen-site linkt worden door het UMCG regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het UMCG voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het UMCG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de UMCG-website geldt: copyright © 2008 UMCG. Dit geldt niet voor de foto's op de startpagina.


LINKS IN DEZE PAGINA:
- info@hematologiegroningen.nl
- LINE UP boek en media bv

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer