Trials, schema's en dergelijke

Trials (open)

Overige/Trial-onafhankelijk

Procedure informed consent

Trialbureau

Overige chemolijsten

Stamceltransplantatie

Artsenverklaringen

Nieuwsbrief Trialbureau

HOVON studies in de regio

 
Trials (gesloten voor inclusie) [naar aparte pagina]

Trials (open)

ZiekteTrialPatiŽnteninfo/Schema's e.d.Hoort bij
AMLADVANCE-II
Protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
DCP-001 cohort 1 low dose
DCP-001 cohort 2 high dose
AML
AMLAG-221-AML-005
Protocol
Samenvatting
Randomisatie fase, Arm 1: Azacitidine i.c.m. AG-221 en Arm 2: Azacitidine
AML
AMLDecitabine Kinetiek
Protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
AML
AMLEORTC 1301 AML
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
PatiŽnteninformatie (extra bij verdenking diagnose)
Samenvatting
Arm A cyclus 1
Arm A cyclus 2
Arm A cyclus 3 en 4
Arm B decitabine 5 dagen
Arm B decitabine 10 dagen
EORTC1301 + DEC/FLU/TBI (klinisch)
Recept arm A
Recept arm B (decitabine)
AML ≥ 60 jaar
AMLHOVON 97
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting en checklist
Azacitidine maintenance
Recept apotheek UMCG Vidaza
SAE-formulier
Met AML of MDS (Type RAEB(T) ≥ 60 jr, in CR na 2 chemokuren; randomisatie +/- Azacitidine maintenance
AMLHOVON 103
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
PatiŽnteninformatie pre-study ICF
Arm A eerste kuur
Arm A tweede kuur
Arm C eerste kuur
Arm C tweede kuur
Recept Tosedostat
SAE-formulier Arm A
SAE-formulier Arm B
AML >65 jr
AML MCLA-117-CL01
Protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
Toestemmingsformulier voor zwangere partner
Studiebrief apotheek
Recept
MERUS kuur 1
MERUS kuur 2-3 poliklinisch
MERUS SAE-formulier
AML
APLHOVON 138 APOLLO
Protocol
Samenvatting
Studiebrief apotheek
Recept
PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
Arm A consolidatie Dagcentrumlijst
Arm A consolidatie I-IV
Arm A en B pre randomisatie inductiekuur
Arm A inductiekuur
Arm B Consolidatie II Dagcentrumlijst
Arm B Consolidatie III
Arm B Inductie
Arm B Maintenance I-VII
Behandeling van APL
CLLHOVON 140
Originele protocol
Patienteninformatie
Samenvatting
Checklist Venetoclax Ramp-Up
Checklist Venetoclax Ramp-Up – Dosing at home
Standaard arm BR kuur 1
Standaard arm BR kuur 2-6
Standaard arm FCR kuur 1
Standaard arm FCR kuur 2-6
Rituximab Venetoclax (RVe) kuur 1
Rituximab Venetoclax (RVe) kuur 2-12
Obinutuzumab Venetoclax (GVe) kuur 1
Obinutuzumab Venetoclax (GVe) vanaf kuur 2
Obinutuzumab Ibrutinib Venetoclax (GIVe) kuur 1
Obinutuzumab Ibrutinib Venetoclax (GIVe) vanaf kuur 2
Recept venetoclax en ibrutinib
Recept rituximab en obinutuzumab
CLL
CLLHOVON 141
Originele protocol
Patienteninformatie en Biobank ICF
Biobank intrekkingsformulier
Samenvatting
CLL
Multipel myeloomAMG701
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
Toedienlijst
Recept
Multipel myeloom: behandeling
Multipel myeloomBevacizumabscan bij recidief MM
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Informatie zirkonium lichaamsscan
Recidief multipel myeloom
Multipel myeloomFollow-up ASCT-protocol
Originele protocol
PatiŽnteninformatieAuto-SCT NHL en MM
NHLACT
Originele protocol
PatiŽnteninformatieB-NHL
NHLHOVON 119
Originele protocol
PatiŽnteninformatie algemeen
PatiŽnteninformatie biologisch materiaal (optioneel)
Samenvatting
R-CHOP-21
Maintenance rituximab-lena
SAE--formulier
Mantelcellymfoom ≥ 60 jaar
NHLHOVON 127
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
DA-EPOCH-R
R-IVAC
R-CODOX-M
SAE-formulier
Burkitt lymfoom
NHLHOVON 130
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
HOVON 130: R-CHOP+2R+Lenalidomide
Recept Lenalidomide
SAE-formulier
DLBCL ≥ 18 jaar, MYC positief
NHLHOVON 133
Originele protocol
PatiŽnteninformatie en biobank ICF
Samenvatting
Rituximab maintenance kuur 2 en verder
Arm A+I kuur 2 en verder
Arm A+I kuur 1
R-DHAP
BEAM
MCL
NHLHOVON 151
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
Zwangerschapsformulier
Toedienlijst
DLBCL
NHLHOVON 900
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Registratieformulier
DLBCL
NHLHOVON 110
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
PatiŽnteninformatie toekomstig onderzoek
SAE-instructie
Fase II arm A, Rituximab, lenalidomide
Fase II arm B, rituximab, bendamustine, lenalidomide
NHL
NHLZUMA-1
Originele protocol
Flowsheet SCR + leukaferese
Flowsheet KTE toediening + FU
Investigator brochure
Instructies m.b.t. CAR T cell toxiteit
Toedienlijst ZUMA 1
r/r DLBCL
NHLMRD-PTLD
Protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
NHL
PlasmaceldyscrasieŽnHOVON 129 - PCL
Originele protocol
PatiŽnteninformatie: 18-65 jaar
PatiŽnteninformatie: 66 jaar en ouder
Samenvatting
Recept Lenalidomide
Recept Carfilzomib
SAE-instructie
Inductiekuur 1
Inductiekuur 2 en verder
Consolidatiekuur
Cyclofosfamide mobilisatie
Maintenance kuur 1-12
Maintenance v.a. kuur 13
Plasmacel leukemie
WaldenstrŲmHOVON 124
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
Toedienlijst inductie
Toedienlijst maintenance
Recept Ixazomib
Recept Rituximab
SAE-formulier
NHL
AnemieRACE
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
hATG/CsA
hATG/CsA/Eltrombopag
Recept ATGAM
Recept Eltrombopag
SAE-formulier
Samenvatting
(Very) severe aplastische anemie, 18 jaar en ouder

Overige/Trial-onafhankelijk

SoortPatiŽnteninfo/Schema's e.d.
Beenmerg bij aplastische anemieProtocol
PatiŽnteninformatie
Beenmerg bij leukemie en MDSProtocol
PatiŽnteninformatie
EfficiŽntie oraal focusonderzoek bij chemotherapieProtocol
Korte samenvatting onderzoek
Onderzoeksinformatie voor patiŽnt
CRF AML ALL
CRF NHL HL MM
METc-toestemming
HodgkinHodgkin toestemming TARC/HLA
PET-IA-studie (neutropene patiŽnten)Protocol
PatiŽnteninformatie
OncoLifeSPatiŽnteninformatie
Informatiebrief
Stroomschema
ParelsnoerAlgemene informatie
PatiŽnteninformatie
TARC-002PatiŽnteninformatie
Voriconazol-TDM-ZON-MWProtocol
PatiŽnteninformatie
OverigConsultformulier neurologie voor liquoronderzoek
Hydratiepaspoort
Stamcelteruggave poliklinisch
Extravasatie - Dexrazoxane (Savene)
Erytrocyt-aferese

Procedure informed consent

Procedure informed consent
Procedure informed consent

Trialbureau

Trialbureau Hematologie

Overige chemolijsten

ZiektebeeldSchema's/artikelenHoort bij
AL-amyloÔdoseToedienlijst HOVON 104, arm B, inductieAmyloÔdose
ALLStandaard behandeling ALL
HOVON 100 Overzichtsschema
HOVON 100 Schema 1: Prefase (klinisch) <40
HOVON 100 Schema 2: Consolidatie A en B (poliklinisch en klinisch) <40
HOVON 100 Schema 3: Intensivering I <40
HOVON 100 Schema 4: Interfase (poliklinisch en klinisch) <40
HOVON 100 Schema 5: Intensivering II (poliklinisch) <40
HOVON 100 Schema A: Prefase en inductie (klinisch) > 40 jaar
HOVON 100 Schema B: Consolidatie I (klinisch) > 40 jaar
HOVON 100 Schema C: Inductie II (poliklinisch) > 40 jaar
HOVON 100 Schema D: Consolidatie II (klinisch) > 40 jaar
HOVON 100 Maintenance

Groningerschema
Pre-inductie ALL
Inductie 1 en 2 (OPA)
Consolidatie (Ara C en asparaginase)
Maintenance

ALL rescue consolidatie
ALL rescue inductie

HAM Mitoxantrone-HD-ARAC

Rescue schema in patiŽnten >=18: T-ALL
ALL Nelarabine Etoposide en Cyclofosfamide
ALL Nelarabine Monotherapie

MRD+, recidief of refractair B-ALL
Blinatumomab inductie volledig klinisch versie MRD+
Blinatumumab poliklinisch ALL va Inductie II
Blinatumumab inductie volledig klinisch
Behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL)
AMLAzacitidine
Dactinomycine
Decitabine 5 dagen
Decitabine 10 dagen
HD-ARA-C voor ALLO-tx

Standaard behandeling AML – intensief
HOVON 132 arm A cyclus I inductie
HOVON 132 arm A cyclus II remissie inductie
HOVON 132 derde kuur zonder tx mitoxantrone etoposide
HOVON 132 kuur Busulfan-Cyclofosfamide
Behandeling van acute myeloÔde leukemie (AML)
APLArseentrioxide (ATO) consolidatiefase
Arseentrioxide (ATO) klinisch
Gemtuzumab
AML-M3, >18 jr
Aplastische anemieATG-schema, extraprotocolair konijnen
ATG-schema, extraprotocolair paarden
Verworven aplastische anemie
CLLBendamustine
Bendamustine - Rituximab, CLL
CHOEP-14
CHOEP-21
R-CHOP-14
R-CHOP-21
R-FC iv CLL
R-FC oraal CLL
Rituximab bij CLL
Chronische lymfatische leukemie (CLL)
CNS-profylaxe/therapieCNS profylaxe via Ommaya/LP bij ALL
CNS profylaxe via Ommaya/LP bij NHL
CNS therapie via Ommaya/LP bij lymfatische meningeale leukemie
CNS therapie via Ommaya/LP bij myeloÔde meningeale leukemie
Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom
Hairy cell leukemiePentostatine
Cladribine intraveneus
Cladribine s.c.
Hairy cell leukemie (HCL)
Langerhanscel histocytoseLangerhanscel Histiocytose multisystemziekte low risk
Langerhanscel Histiocytose multisystemziekte high risk
Cladribine intraveneus
Cladribine s.c.
Langerhanscel histiocytose (LCH)
MastocytoseCladribine intraveneus
Cladribine s.c.
Interferon alfa bij mastocytose
Systemische mastocytose
MDSAzacitidine maintenanceMyelodysplastisch syndroom
Multiple myeloomBortezomib-cyclo-dexa REMM-schema
Bortezomib, Dexamethason, 2xperweek
Bortezomib, Dexamethason wekelijks
Bortezomib maintenance elke 2 weken
Bortezomib maintenance elke 3 maanden 2 keer per week
Carfilzomib
Daratumumab kuur 1
Daratumumab kuur 2
Daratumumab kuur 3-6
Daratumumab- Bortezomib-dexamethason Kuur 1
Daratumumab- Bortezomib-dexamethason Kuur 2 of 3
Daratumumab- Bortezomib-dexamethason Kuur 4 tm 8
Daratumumab-lenadomide-dexamethason Kuur 1
Daratumumab-lenadomide-dexamethason Kuur 2
Daratumumab-lenadomide-dexamethason Kuur 3 tm 6
MPT iv
VCD
VTD
VMP volgens Vista
VMP wekelijks
VMPT
IDM
Toedienlijst Cyclofosfamide 2 gram
Multipel myeloom
HLABVD-kuur
BEACOPP escalated

Brentuximab-vedotin SGN35
Gemcitabine
MINI-BEAM
Nivolumab bij recidief Hodgkin

DHAP
Brentuximab-Dhap
VIM
BEAM
Pembrolizumab bij recidief of refractaire Hodgkin

GDP
Gemcitabine (R-GDP) dag 8
Hodgkin lymfoom
NHLDHAP
R-DHAP
R-VIM
VIM
BEAM
 
Bendamustine
Bendamustine - Rituximab, B-NHL
CHOEP-14
CHOEP-21
CHOP-14 + G-CSF
CHOP-21
DA-EPOCH-R klinisch
DHAC
HD-ARAC zonder mobilisatie
MINI-BEAM
PECC
R-CEOP21 intraveneus
R-CHOP-14+2R intraveneus
R-CHOP-21 intraveneus
R-CODOX-M-kuur
R-COP intraveneus
R-CP Malt-SjŲgren
R-FC iv NHL
R-FC oraal NHL
R-HAD
Rituximab intraveneus
Rituximab subcutaan
R-IVAC-kuur
Romidepsin
SMILE

Rituximab inloopschema
Non-Hodgkin lymfomen (NHL): inleiding
Primair CNS lymfoomHOVON 105 Arm A kuur 1 en 2
HOVON 105 Arm B kuur 1
HOVON 105 Arm B kuur 2
HOVON 105 Consolidatiekuur
DLBCL CD20+ or PCNSL 18-70 jr
Recidief primair CNS lymfoomSousain-artikel
CYVE-HD-Ara-C (cyclo/VP-16/Ara-C)
TBC-autoSCT schema recidief PCNSL (Soussian)
Recidief primair CNS lymfoom
Recidief secundair CNS lymfoomCNS recidief DLBCL Korfel Haematologica 2012
HD-MTX/IFO/DEP schema 1
HD-AraC/TT/DP schema 2
Recidief CNS lymfoom derde kuur TX (Korfel schema)
Recidief secundair CNS lymfoom
WaldenstrŲmBortezomibDexamethasonRituximab (BDR)NHL: lymfoplasmocytair lymfoom / ziekte van WaldenstrŲm
T-PLLAlemtuzumab bij T-PLL: opbouw- en vervolgschema

Stamceltransplantatie

SoortConditioneringKuurIndicatie
AllogeenMyeloablatiefFLU/TREO HLA-identieke donor en geen kandidaat BU of TBI myeloablatieve conditionering
MyeloablatiefFLU/TREO/ATGMUD 9/10 en geen kandidaat BU of TBI myeloablatieve conditionering
MyeloablatiefTBI + cyclofosfamide post txHLA- identieke donor
MyeloablatiefFLU/BU + cyclofosfamide post txHLA- identieke donor
MyeloablatiefFLU/TREO/ATG > 0,3 lymfoGraft failure of myelofibrose
MyeloablatiefFLU/TREO/ATG < 0,3 lymfoGraft failure
MyeloablatiefFLU/TREO/Campath >0,3 lymfoGraft failure
MyeloablatiefFLU/TREO/Campath <0,3 lymfoGraft failure
RISTFLAMSA FLU/ARA-C/AMSA/TBI/ CYCLORecidief of refractiare AML
RISTFludarabine/MelfalanHLA-identieke donor
RISTFLU/Cyclofosfamide/TiothepaCZS-localisatie
RISTATG/Cyclo/TBIAplastische Anemie (standaard)
RISTATG ATGAM/Fuldarabine/CyclofosfamdeAplatische Anemie (alternatief)
RISTDecitabine buiten studieHLA-identieke donor
RISTEORTC1301 + DEC/FLU/TBI (klinisch)HLA-identieke donor
RISTReldec DEC 5 / FLU/TBI
RISTHovon 96 Arm CHLA-identieke donor
NMAFludarabine/TBISIB
NMA FLU/TBI/ATGMismatched MUD indien geen kandidaat voor post-Tx cyclo
HaploFLU/TBI + cyclofosfamide post tx (Bacigalupo)Haplo-Myeloablatief
HaploThiotepa/Busulfan/fludarabine (Bacigalupo)Haplo-Myeloablatief
HaploFLU/TBI/Cyclo (Baltimore)Haplo-RIST
AutoloogBEAM transplantatieschemaHL, NHL en MCL
BECLymfoom, autoSCT bij Jehova's Getuigen
CAD-kuur
HDM voor Multiple myeloomHDM voor Multiple myeloom
HD-AraC met mobilisatieMantelcellymfoom (MCL)
HDM voor AL-AmyloÔdoseHDM voor AL-AmyloÔdose
HOVON 132 kuur Busulfan-CyclofosfamideAML
Recidief CNS lymfoom derde kuur TX (Korfel schema)
TBC-autoSCT schema recidief PCNSL
Toedienlijst Cyclofosfamide 2 gramStamcelmobilisatie bij MM

Artsenverklaringen

Artsenverklaringen
Artsenverklaringen algemeen
Aanvraag defibrotide
Amsalyo (AMSA) artsenverklaring en toelichting
BCNU (carmustine) vooruitbestelling en bewustzijnsverklaring
Bewustzijnsverklaring arts
Bewustzijnsverklaring patiŽnt en patiŽnteninformatie Thalidomide
Campath Access Program (CAP) Patient Access Form
Darbepoetine
Eltrombopag
Erytropoetine beta
G-CSF / Filgastrim
Interferon alfa: Peg-Intron
Lenalidomide: artsenverklaring
Lenalidomide: bestelformulier
MMF
Romiplostim/Nplate: artsenverklaring
Vidaza faxbestelformulier C

Nieuwsbrief Trialbureau

Nieuwsbrief volgt

HOVON studies in de regio

Overzicht HOVON studies in de regio

 


Trials (gesloten voor inclusie)
De gesloten trials zijn verplaatst naar een andere pagina, klik hier om ze in te zien.