Trials, schema's en dergelijke

Trials (open)

Overige/Trial-onafhankelijk

Procedure informed consent

Overige chemolijsten

Stamceltransplantatie

Artsenverklaringen / Formulieren

Nieuwsbrieven

HOVON studies in de regio

 
Trials (gesloten voor inclusie) [naar aparte pagina]

Trials (open)

ZiekteTrialPatiŽnteninfo/Schema's e.d.Hoort bij
ALLHOVON 146
Originele protocol
PatiŽnteninformatie pre-studie
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
ALL
AMLADVANCE-II
Protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
DCP-001 cohort 1 low dose
DCP-001 cohort 2 high dose
AML
AMLAG120-Agile
Protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie algemeen
PatiŽnteninformatie zwangere partner
Prescreening patiŽnteninformatie
AGIOS toedienlijst INDC
Studierecept azacitidine
AML
AMLDecitabine Kinetiek
Protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
AML
AMLHOVON 103
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
PatiŽnteninformatie pre-study ICF
Arm A eerste kuur
Arm A tweede kuur
Arm C eerste kuur
Arm C tweede kuur
Recept Tosedostat
SAE-formulier Arm A
SAE-formulier Arm B
AML >65 jr
AMLHOVON 148
Originele protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie
AML
AML M15-913
Protocol
Samenvatting
Proefpersoneninformatie medisch-wetenschappelijk onderzoek
Proefpersoneninformatie optioneel verkennend onderzoek
ABBV-621 + venetoclax alle cycli
Recept
AML
AML MCLA-117-CL01
Protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
Toestemmingsformulier voor zwangere partner
Studiebrief apotheek
Recept
MERUS kuur 1
MERUS kuur 2-3 poliklinisch
MERUS SAE-formulier
AML
AnemieRACE
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
hATG/CsA
hATG/CsA/Eltrombopag
Recept ATGAM
Recept Eltrombopag
SAE-formulier
Samenvatting
(Very) severe aplastische anemie, 18 jaar en ouder
APLHOVON 138 APOLLO
Protocol
Samenvatting
Studiebrief apotheek
Recept
PatiŽnteninformatie en toestemmingsformulier
Arm A consolidatie Dagcentrumlijst
Arm A consolidatie I-IV
Arm A en B pre randomisatie inductiekuur
Arm A inductiekuur
Arm B Consolidatie II Dagcentrumlijst
Arm B Consolidatie III
Arm B Inductie
Arm B Maintenance I-VII
Behandeling van APL
Mastocytose BLU-285-2202
Originele protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie algemeen
PatiŽnteninformatie bij zwangerschap
Systemische mastocytose
Multipel myeloomAMG701
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
Toedienlijst cyclus 1
Toedienlijst cyclus 2
Toedienlijst Amgen cohort 11 cyclus 3
Toedienlijst Amgen cohort 11 cyclus 4
Toedienlijst Amgen cohort 11 cyclus 5 en verder
Recept
Multipel myeloom: behandeling
Multipel myeloomNIVO DARA
Protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
SAE-formulier
NIVO DARA kuur 1
NIVO DARA kuur 2
NIVO DARA kuur 3-6
NIVO DARA kuur 7 en verder
Brief aan de apotheek
Recept
Multipel myeloom: behandeling
Multipel myeloomPerseus
Protocol
PatiŽnteninformatie algemeen
PatiŽnteninformatie ongeboren baby
PatiŽnteninformatie zwangere proefpersoon of partner
Samenvatting
SAE-formulier
Recept Cytostatica
Perseus arm A
Perseus arm B C1-2
Perseus arm B C3-6
Perseus arm B v.a. C7
Multipel myeloom: behandeling
NHLHOVON 119
Originele protocol
PatiŽnteninformatie algemeen
PatiŽnteninformatie biologisch materiaal (optioneel)
Samenvatting
R-CHOP-21
Maintenance rituximab-lena
Recept R/ Rituximab
SAE-formulier
Mantelcellymfoom ≥ 60 jaar
NHLHOVON 127
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
DA-EPOCH-R
R-IVAC
R-CODOX-M
SAE-formulier
Burkitt lymfoom
NHLHOVON 133
Originele protocol
PatiŽnteninformatie en biobank ICF
PatiŽnteninformatie addendum
Samenvatting
Rituximab maintenance kuur 2 en verder
Arm A+I kuur 2 en verder
Arm A+I kuur 1
R-DHAP
BEAM
R-DHAO
MCL
NHLHOVON 151
Originele protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie
Zwangerschapsformulier
Toedienlijst
Recept
SAE formulier
DLBCL
NHLHOVON 151 imaging
Originele protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie
SAE formulier
DLBCL
NHLHOVON 900
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Registratieformulier
DLBCL
NHLHOVON 110
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
PatiŽnteninformatie toekomstig onderzoek
SAE-instructie
Fase II arm A, Rituximab, lenalidomide
Fase II arm B, rituximab, bendamustine, lenalidomide
NHL
NHL Lymrit-37-01 /Paradigme
Originele protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie
Toedienlijst
NHL
NHL M15-913
Protocol
Samenvatting
Proefpersoneninformatie medisch-wetenschappelijk onderzoek
Proefpersoneninformatie optioneel verkennend onderzoek
ABBV-621 + venetoclax alle cycli
Recept
DLBCL
NHLMRD-PTLD
Protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
NHL
NHLPCYC-1143-CA
Originele protocol
Samenvatting
PatiŽnteninformatie algemeen
PatiŽnteninformatie zwangere proefpersoon
PatiŽnteninformatie zwangere partner
PatiŽnteninformatie proefpersoon met zwangere partner
Dokter – patiŽnt brief
Verwijsbrief
MCL
NHLZUMA-1
Originele protocol
PatiŽnteninformatie cohort 3 en 4
PatiŽnteninformatie cohort 5
PatiŽnteninformatie cohort 6
Flowsheet SCR + leukaferese
Flowsheet KTE toediening + FU
Investigator brochure
Instructies m.b.t. CAR T cell toxiteit
Toedienlijst ZUMA 1
r/r DLBCL
NHLZUMA-2
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Informatie zwangere vrouwen
Samenvatting
Toedienlijst ZUMA 2 cohort 1
SAE-formulier
MCL
NHL ZUMA-7
Protocol
Samenvatting
Proefpersoneninformatie
Zwangerschapsinformatie- en toestemmingsformulier
Toedienlijst
DLBCL
PlasmaceldyscrasieŽnANDROMEDA
Protocol
Patienteninformatie NL
Patienteninformatie EN
Samenvatting
Toedienlijst arm A INDC
Toedienlijst arm B C1C2
Toedienlijst arm B C3-6
Toedienlijst arm B C7 en verder
Recept
Studiebrief apotheek
SAE-formulier
AmyloÔdose
PlasmaceldyscrasieŽnEMN23
Protocol
PatiŽnteninformatieAmyloÔdose
PlasmaceldyscrasieŽnHOVON 129 - PCL
Originele protocol
PatiŽnteninformatie: 18-65 jaar
PatiŽnteninformatie: 66 jaar en ouder
Samenvatting
Recept Lenalidomide
Recept Carfilzomib
SAE-instructie
Inductiekuur 1
Inductiekuur 2 en verder
Consolidatiekuur
Cyclofosfamide mobilisatie
Maintenance kuur 1-12
Maintenance v.a. kuur 13
Plasmacel leukemie
WaldenstrŲmHOVON 124
Originele protocol
PatiŽnteninformatie
Samenvatting
Toedienlijst inductie
Toedienlijst maintenance
Recept Ixazomib
Recept Rituximab
SAE-formulier
NHL

Overige/Trial-onafhankelijk

SoortPatiŽnteninfo/Schema's e.d.
Beenmerg bij aplastische anemieProtocol
PatiŽnteninformatie
Beenmerg bij leukemie en MDSProtocol
PatiŽnteninformatie
EfficiŽntie oraal focusonderzoek bij chemotherapieProtocol
Korte samenvatting onderzoek
Onderzoeksinformatie voor patiŽnt
CRF AML ALL
CRF NHL HL MM
METc-toestemming
HodgkinHodgkin toestemming TARC/HLA
PET-IA-studie (neutropene patiŽnten)Protocol
PatiŽnteninformatie
OncoLifeSPatiŽnteninformatie
Informatiebrief
Stroomschema
ParelsnoerAlgemene informatie
PatiŽnteninformatie
TARC-002PatiŽnteninformatie
OverigConsultformulier neurologie voor liquoronderzoek
Hydratiepaspoort
Stamcelteruggave met DMSO poliklinisch
Stamcelteruggave zonder DMSO poliklinisch
Extravasatie - Dexrazoxane (Savene)
Erytrocyt-aferese

Procedure informed consent

Procedure informed consent
Procedure informed consent

Overige chemolijsten

ZiektebeeldSchema's/artikelenHoort bij
AL-amyloÔdoseToedienlijst HOVON 104, arm B, inductieAmyloÔdose
ALLStandaard behandeling ALL
HOVON 100 Overzichtsschema
HOVON 100 Schema 1: Prefase (klinisch) <40
HOVON 100 Schema 2: Consolidatie A en B (poliklinisch en klinisch) <40
HOVON 100 Schema 3: Intensivering I <40
HOVON 100 Schema 4: Interfase (poliklinisch en klinisch) <40
HOVON 100 Schema 5: Intensivering II (poliklinisch) <40
HOVON 100 Schema A: Prefase en inductie (klinisch) > 40 jaar
HOVON 100 Schema B: Consolidatie I (klinisch) > 40 jaar
HOVON 100 Schema C: Inductie II (poliklinisch) > 40 jaar
HOVON 100 Schema D: Consolidatie II (klinisch) > 40 jaar
HOVON 100 Maintenance

Groningerschema
Pre-inductie ALL
Inductie 1 en 2 (OPA)
Consolidatie (Ara C en asparaginase)
Maintenance

ALL rescue consolidatie
ALL rescue inductie

HAM Mitoxantrone-HD-ARAC

Rescue schema in patiŽnten >=18: T-ALL
ALL Nelarabine Etoposide en Cyclofosfamide
ALL Nelarabine Monotherapie

MRD+, recidief of refractair B-ALL
Blinatumomab inductie volledig klinisch versie MRD+
Blinatumumab poliklinisch ALL va Inductie II
Blinatumumab inductie volledig klinisch

Inotuzumab klinisch
Inotuzumab poliklinisch

Hyper CVAD deel A
Hyper CVAD deel B
Behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL)
AMLAzacitidine
Dactinomycine
Decitabine 5 dagen
Decitabine 10 dagen
HD-ARA-C voor ALLO-tx

Standaard behandeling AML – intensief
HOVON 132 arm A cyclus I inductie
HOVON 132 arm A cyclus II remissie inductie
HOVON 132 derde kuur zonder tx mitoxantrone etoposide
HOVON 132 kuur Busulfan-Cyclofosfamide
Behandeling van acute myeloÔde leukemie (AML)
APLArseentrioxide (ATO) consolidatiefase
Arseentrioxide (ATO) klinisch
Gemtuzumab
AML-M3, >18 jr
Aplastische anemieATG-schema, extraprotocolair konijnen
ATG-schema, extraprotocolair paarden
Verworven aplastische anemie
CLLBendamustine
Bendamustine - Rituximab, CLL
CHOEP-14
CHOEP-21
R-CHOP-14
R-CHOP-21
R-FC iv CLL
R-FC oraal CLL
Rituximab bij CLL
Chronische lymfatische leukemie (CLL)
CNS-profylaxe/therapieCNS profylaxe via Ommaya/LP bij ALL
CNS profylaxe via Ommaya/LP bij NHL
CNS therapie via Ommaya/LP bij lymfatische meningeale leukemie
CNS therapie via Ommaya/LP bij myeloÔde meningeale leukemie
Profylaxe en behandeling van meningeale leukemie en meningeaal lymfoom
Hairy cell leukemieCladribine intraveneus
Cladribine s.c.
Hairy cell leukemie (HCL)
Langerhanscel histocytoseLangerhanscel Histiocytose multisystemziekte low risk
Langerhanscel Histiocytose multisystemziekte high risk
Cladribine intraveneus
Cladribine s.c.
Langerhanscel histiocytose (LCH)
MastocytoseCladribine intraveneus
Cladribine s.c.
Interferon alfa bij mastocytose
Systemische mastocytose
MDSAzacitidine maintenanceMyelodysplastisch syndroom
Multiple myeloomBortezomib, Dexamethason, 2x per week
Bortezomib, Dexamethason wekelijks
Bortezomib maintenance elke 2 weken
Bortezomib maintenance elke 3 maanden 2 keer per week
Carfilzomib

Daratumumab monotherapie
Kuur 1
Kuur 2
Kuur 3-6
Maintenance

Daratumumab-VMP
Kuur 1
Kuur 2-9

Daratumumab-Bortezomib 1x per week-dexamethason
Kuur 1
Kuur 2-3
Kuur 4-8

Daratumumab-lenadomide-dexamethason
Kuur 1
Kuur 2
Kuur 3-6

MPT iv
VCD
VTD
VMP volgens Vista
VMP wekelijks
VMPT
IDM
Toedienlijst Cyclofosfamide 2 gram
Multipel myeloom
HLABVD-kuur
BEACOPP escalated

Brentuximab-vedotin SGN35
Gemcitabine
MINI-BEAM
Nivolumab bij recidief Hodgkin

DHAP
Brentuximab-Dhap
VIM
BEAM
Pembrolizumab bij recidief of refractaire Hodgkin

GDP
Gemcitabine (R-GDP) dag 8
Hodgkin lymfoom
NHLDHAP
R-DHAP
R-VIM
VIM
BEAM
 
Bendamustine
Bendamustine - Rituximab, B-NHL
CHOEP-14
CHOEP-21
CHOP-14 + G-CSF
CHOP-21
DA-EPOCH-R
DHAC
HD-ARAC zonder mobilisatie
MINI-BEAM
PECC
Polatuzumab, Rituximab, Bendamustine kuur 1
Polatuzumab, Rituximab, Bendamustine kuur 2-6
R-CEOP21 intraveneus
R-CHOP-14+2R intraveneus
R-CHOP-21 intraveneus
R-CODOX-M-kuur
R-COP intraveneus
R-CP Malt-SjŲgren
R-FC iv NHL
R-FC oraal NHL
R-HAD
Rituximab intraveneus
Rituximab subcutaan
R-IVAC-kuur
SMILE

Rituximab inloopschema
Non-Hodgkin lymfomen (NHL): inleiding
Primair CNS lymfoomHOVON 105 Arm A kuur 1 en 2
HOVON 105 Arm B kuur 1
HOVON 105 Arm B kuur 2
HOVON 105 Consolidatiekuur
DLBCL CD20+ or PCNSL 18-70 jr
Recidief primair CNS lymfoomSousain-artikel
CYVE-HD-Ara-C (cyclo/VP-16/Ara-C)
TBC-autoSCT schema recidief PCNSL (Soussian)
Recidief primair CNS lymfoom
Recidief secundair CNS lymfoomCNS recidief DLBCL Korfel Haematologica 2012
HD-MTX/IFO/DEP schema 1
HD-AraC/TT/DP schema 2
Recidief CNS lymfoom derde kuur TX (Korfel schema)
Recidief secundair CNS lymfoom
WaldenstrŲmBortezomibDexamethasonRituximab (BDR)NHL: lymfoplasmocytair lymfoom / ziekte van WaldenstrŲm
T-PLLAlemtuzumab bij T-PLL: opbouw- en vervolgschema

Stamceltransplantatie

SoortConditioneringKuurIndicatie
AllogeenMyeloablatiefTBI + cyclofosfamide post txHLA- identieke donor
MyeloablatiefFLU/BU + cyclofosfamide post tx
FLU/targeted BU + cyclofosfamide post tx
HLA- identieke donor
MyeloablatiefFLU/TREO/ATG > 0,3 lymfoGraft failure of myelofibrose
MyeloablatiefFLU/TREO/ATG < 0,3 lymfoGraft failure
RISTFLAMSA FLU/ARA-C/AMSA/TBI/ CYCLORecidief of refractiare AML
RISTHovon 96 Arm CHLA-identieke donor
NMAFludarabine/TBISIB
NMA FLU/TBI/ATGMismatched MUD indien geen kandidaat voor post-Tx cyclo
HaploFLU/TBI + cyclofosfamide post tx (Bacigalupo)Haplo-Myeloablatief
HaploThiotepa/Busulfan/fludarabine (Bacigalupo)Haplo-Myeloablatief
HaploFLU/TBI/Cyclo (Baltimore)Haplo-RIST
AutoloogBEAM transplantatieschemaHL, NHL en MCL
BECLymfoom, autoSCT bij Jehova's Getuigen
CAD-kuur
HDM voor Multiple myeloomHDM voor Multiple myeloom
HD-AraC met mobilisatieMantelcellymfoom (MCL)
HDM voor AL-AmyloÔdoseHDM voor AL-AmyloÔdose
HOVON 132 kuur Busulfan-CyclofosfamideAML
Recidief CNS lymfoom derde kuur TX (Korfel schema)
TBC-autoSCT schema recidief PCNSL
Toedienlijst Cyclofosfamide 2 gramStamcelmobilisatie bij MM
CAR-TYescartaCAR-T, NHL

Artsenverklaringen / Formulieren

ArtsenverklaringenArtsenverklaringen algemeen
Bewustzijnsverklaring arts
FormulierenAanvraag defibrotide
Bestraalde bloedproducten bestellen
Fanconi diagnostiek
HEM ontslagbrief korte klinische kuur
HEM ontslagbrief NMA alloSCT
HEM ontslagbrief autoSCT
Hema donor 0012: HLA typering Engels verzoek donor
Imatinib plasmaspiegelbepaling
Imatinib EUTOS stickervel
Imatinib plasmaspiegel handleiding
Polyneuropathie gradering (vragenlijst)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Open Studies Lymfoom Groep UMCG Q3 2019

HOVON studies in de regio

Overzicht HOVON studies in de regio

 


Trials (gesloten voor inclusie)
De gesloten trials zijn verplaatst naar een andere pagina, klik hier om ze in te zien.