Overzichtstabel

Datum laatste herziening: 18-06-2019

Referenties

Verwante pagina's

Profylaxe met antibiotica gedurende langdurige neutropenie 1-4

Keuze profylactische antibiotica bij neutropenieduur ≥ 7 dagen
Profylaxe tegen enterobacteriaceae (keuze obv volgorde en inventarisatiekweken)1. ciprofloxacine 2dd500mg po
2. colistine 4dd200mg po
3. tobramycine 4dd100mg po
Profylaxe tegen streptokokken (indicatie: alleen bij optreden mucositis)1. Penicilline 4dd1gr iv
2. Cefazoline 3dd1gr iv bij penicillineallergie type IV
Profylaxe tegen Candida spp (start met 1 en versmal naar 2 indien mogelijk obv inventarisatiekweken)1. fungizone 4dd500mg po
2. fluconazol 1dd200mg po

Profylaxe met antibiotica is alleen zinvol indien de duur van de neutropenie langer dan 7 dagen is. Indien hieraan wordt voldaan zal profylaxe leiden tot een verlaging van de mortaliteit. Profylaxe wordt dan ook niet gegeven indien de neutropenie minder dan 7 dagen zal duren.

Kuren met neutropenieduur <7 dagen: (R)-C(H)O(E)P, DHAP, cyclofosfamide-mobilisatiekuur, R-FC, MM kuren.

Referenties

  1. Antibiotic prophylaxis for bacterial infections in afebrile neutropenic patients following chemotherapy, Cochrane database sys rev, 2012.
  2. Antifungal prophylaxis in cancer patients after chemotherapy or hematopoietic stem-cell transplantation: systematic review and meta-analysis, J of Clin Oncology 2007.
  3. ECIL guidelines for antifungal management in leukemia and hematopoietic stem cell transplant recipients.
  4. IDSA guideline: Guidelines for preventing infectious complications among hematopoietic cell transplantation recipients.


VERWANTE PAGINA'S:
- Profylaxe tegen enterobacteriaceae
- Profylaxe tegen strepotokokken
- Profylaxe tegen S.aureus lijnsepsis
- Profylaxe tegen Candida spp
- Profylaxe tegen invasieve Aspergillose
- Profylaxe tegen HSV en VZV
- Profylaxe tegen S.pneumoniae
- Profylaxe tegen PCP

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


UMCG  |   Disclaimer