Profylaxe tegen PCP

Datum laatste herziening: 18-06-2019

Referenties

Verwante pagina's

Profylaxe tegen Pneumocytis jirovecii (PCP) 1-4 wordt gegeven met cotrimoxazol in het weekend op zaterdag en zondag 2dd960mg.

Alternatieve doseringen zijn 1dd480mg dagelijks of driemaal per week 960mg.

Alternatieven voor cotrimoxazol zijn:

Indicaties voor PCP-profylaxe binnen de hematologie zijn:

Absoluut (obv wetenschappelijk bewijs):

In het algemeen geadviseerd, echter geen hard wetenschappelijk bewijs:

Er zijn meerdere behandelingen die een verhoogd risico geven op PCP, echter de incidentie is niet zodanig hoog (>6%) dat PCP profylaxe verdedigd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn alemtuzumab, idelalisib, R-CHOP21). Bij deze behandelingen geven wij geen profylaxe, maar wordt laagdrempelig onderzoek gedaan naar PCP met HRCT (gevolgd door een BAL).

Referenties

  1. Antibiotic treatment for the prevention of Pneumocystis pneumonia (PCP) in non-HIV immunocompromised patients, Cochrane database sys rev, 2014
  2. Pneumocystis jirovecii pneumonia: still a concern in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients, J Antimicrob Chemother 2016, Catherine Cordonnier et al.
  3. ECIL guidelines for preventing Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with hematological malignancies and stem cell transplant recipients.
  4. Pneumocystispneumonie na autologe hematopoŽtische stamceltransplantatie: klinische presentatie, risicofactoren en overwegingen ten aanzien van profylaxe en behandeling, NTVH 2017, Bakker et al.


VERWANTE PAGINA'S:
- Overzichtstabel
- Profylaxe tegen enterobacteriaceae
- Profylaxe tegen strepotokokken
- Profylaxe tegen S.aureus lijnsepsis
- Profylaxe tegen Candida spp
- Profylaxe tegen invasieve Aspergillose
- Profylaxe tegen HSV en VZV
- Profylaxe tegen S.pneumoniae

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer