Lijnsepsis met coagulase-negatieve stafylokokken

Datum laatste herziening: 18-06-2019

Referenties

Verwante pagina's

Aan een lijnsepsis met coagulase-negatieve stafylokokken 1 wordt gedacht bij koorts en minimaal twee of meer positieve bloedkweken (bij voorkeur één set perifeer afgenomen).

De behandeling bestaat uit vancymocine iv oplaaddosis 20mg/kg iv daarna 40mg*/kg iv continu (à 24 uur) en verder obv spiegelbepalingen (NB reeds op dag 2 eerste dalspiegel bepalen!, streefconcentratie 20-25mg/l).

De CVC moet alleen in het geval van hemodynamische instabiliteit verwijderd te worden. Als de CVC bij diagnose verwijderd wordt (indien klinisch mogelijk) dient de vancomycine (bij de hematologische patiënt) vijf dagen gecontinueerd te worden. Indien de CVC in situ blijft wordt de vancomycine gecontinueerd. Indien de CVC meer dan 2 weken in situ blijft kan na 2 weken, indien de bloedkweken negatief zijn geworden, de vancomycine gestaakt worden (10% kans op recidief).

*Hogere dosering bij patiënten met intensieve chemotherapie/neutropenie, anders 30mg/kg.

Referenties

  1. IDSA guideline: management of Catheter-related infections.


VERWANTE PAGINA'S:
- E.fecium bij neutropene enterocolitis en bacteriemie
- Invasieve Aspergillose
- Herpes simplex
- Varicella zoster
- Hepatitis E
- Virale luchtweginfecties
- Adenovirus viremie
- BK-virus hemorragische cystitis

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer