EBV - PTLD preventie

Datum laatste herziening: 01-03-2018

Het risico op PTLD na allogene hematopoietische stamceltransplantatie zonder T cel depletie is erg klein: ongeveer 1,0 % (op 10 jaar). Risicofactoren op het ontwikkelen van PTLD zijn: acute GVHD, extensive chronische GVHD, T-cel depletie van het transplantaat, gebruik van ATG in conditionering en HLA mismatch.

Daarom niet routinematig controle van EBV-kopieŽn middels PCR.

Wel controle van EBV kopieŽn middels PCR tijdens episode van acute GVHD.

Als EBV-PCR kopieŽn > 10.000 / ml en stijgend:

Referentie

Curtis, R.E., et al. Risk of lymphoproliferative disorders after bone marrow transplantation: a multi-institutional study. Blood. 1999, 94, 2208-2216.


VERWANTE PAGINA'S:
- Inleiding
- Berekening co-morbiditeit
- Indicaties allogene stamceltransplantatie
- Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid
- Routing allogene stamcellen
- Transfusie van rode bloedcelconcentraat
- Samenvatting ondersteunende behandeling
- Donorselectie
- Graft Failure
- Opleidingseisen allogeen

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer