Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid

Datum laatste herziening: 15-11-2018

Datum ongewijzigd: 07-11-2020

Bloedgroeptypering

Lab onderzoek na allo-HSCT

AB0-identiek

Minor AB0-incompatibiliteit

Major AB0-incompatibiliteit

Bidirectionele AB0-incompatibiliteit

Verandering naar definitieve bloedgroep (Fase 2 → 3)

HLA-typering

1e HLA-typering

2e HLA-typering

Verwante pagina's

Na indicatiestelling allogene transplantatie regelt de transplantatiecoŲrdinator een uitgebreide bloedgroepentypering van zowel de patiŽnt als de potentiŽle donor(s).

Bloedgroeptypering

Lab onderzoek na allo-HSCT

AB0-identiek

Wordt gekenmerkt door een identieke AB0 bloedgroep van donor en ontvanger.

Complicaties die hierbij op kunnen treden: geen.

Monitoring: geen

Minor AB0-incompatibiliteit

Wordt gekenmerkt door infusie en ontwikkeling van isohemagglutininen anti-A en/of -B van de donor in een ontvanger met de corresponderende antigenen.

Voorbeelden hiervan zijn: patiŽnt A + donor 0, patiŽnt B + donor 0, patiŽnt AB + donor 0/A/B.

Complicaties die hierbij op kunnen treden zijn: (massale) hemolyse van rode bloedcellen van de ontvanger(~7-14 dg post-HSCT), passenger lymphocyte sydrome (PLS) door getransplanteerde antistofproducerende B-lymfocyten van de donor.

Monitoring (op indicatie):

Major AB0-incompatibiliteit

Wordt gekenmerkt door infusie en ontwikkeling van A- en/of B-antigenen van de donor in een ontvanger met de corresponderende isohemagglutininen.

Voorbeelden hiervan zijn: patiŽnt 0 + donor A/B/AB, patiŽnt A + donor AB, patiŽnt B + donor AB.

Tot ~3 maanden post-transplantatie heeft de ontvanger mogelijk nog circulerende antistoffen anti-A en/of anti-B.

Complicaties die hierbij op kunnen treden zijn: acute (direct bij toediening) of vertraagde (bij persisterende B-lymfocyten van de ontvanger) hemolyse, vertraagde engraftment van het transplantaat, remming in de aanmaak van de voorlopers van de rode bloedcellen (pure red cell aplasia).

Het herstel van de erytropoÔese na transplantatie is mede afhankelijk van de hoogte van de antistoftiter anti-A/-B voor transplantatie. De hoogte van de antistoftiter is mede bepalend voor de inloopsnelheid van het transplantaat.

Monitoring (op indicatie):

Bidirectionele AB0-incompatibiliteit

Kenmerken van zowel Major als ook Minor AB0-incompatibiliteit.

Voorbeelden zijn: patiŽnt A + donor B, patiŽnt B + donor A.

Monitoring (op indicatie):

Verandering naar definitieve bloedgroep (Fase 2 → 3)

Totdat sprake is van een definitieve bloedgroepverandering wordt bij een chimeer beeld de bloedgroep van de ontvanger ingevoerd met de opmerking:

A/0 partieel,B/0 partieel,
AB/0 partieel,AB/A partieel,
AB/B partieel,A/B partieel,

Bij de RhD wordt in het geval van chimeer beeld de RHD bloedgroep van de ontvanger ingevoerd met de opmerking:

Partieel

Let op: in een transfusie afhankelijke periode kan dit ook worden veroorzaakt door donorerytrocyten van de transfusie eenheid.

Er is sprake van een definitieve bloedgroepverandering als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

HLA-typering

1e HLA-typering

NB Indien mogelijk ook de ouders typeren.

Rapportage van HLA-typering vindt in eerste instantie uitsluitend plaats aan de transplantatiecoŲrdinator (TC) en transplantatie hematoloog. Pas nadat de potentiŽle donor(en) is (zijn) ingelicht en toestemming is verkregen met het navolgende traject van de potentiŽle donor, kan de patiŽnt worden ingelicht over het aanwezig zijn van een potentiŽle donor. Als blijkt dat een patiŽnt geen 10/10 gematchte sibling donor heeft, maar wel een indicatie voor allogene hematopoietische cel transplantatie, dan zal via Matchis elders in de wereld worden gezocht naar een (bijna) HLA-identieke niet-verwante donor, of zal een haplo-idenitieke familiedonor als donor worden gebruikt. Eventueel kan ook nog worden uitgeweken naar navelstrengbloed als stamcelbron.

2e HLA-typering

Clinical Guide to ABO-Incompatible Allogeneic Stem Cell Transplantation. Biol. Blood Marrow Transplant 19 (2013) 1152-1158.


VERWANTE PAGINA'S:
- Inleiding
- Berekening co-morbiditeit
- Indicaties allogene stamceltransplantatie
- EBV - PTLD preventie
- Routing allogene stamcellen
- Transfusie van rode bloedcelconcentraat
- Samenvatting ondersteunende behandeling
- Donorselectie
- Graft Failure
- Opleidingseisen allogeen

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer