Gesprek ontvanger, hematoloog en transplantatieco÷rdinator

Datum laatste herziening: 07-11-18

Tijdens het intakegesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen ter sprake:

De ontvanger krijgt een algemene folder van hematon over allogene hematopoietische celtransplantatie en een informed consent formulier ter ondertekening. Er wordt voor het intakegesprek ook gewezen op een presentatie over stamceltransplantatie welke te vinden is op het youtube kanaal van het UMCG. Deze video is een weergave van een presentatie in het kader van lezingen voor de medische publieksacademie gehouden in 2017.


VERWANTE PAGINA'S:
- Indicaties allogene stamceltransplantatie
- Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid
- Donorselectie
- Pre-transplantatie-evaluatie ontvanger
- Gesprek transplantatieco÷rdinator en ontvanger
- Gesprek donor en hematoloog
- Pre-transplantatie-evaluatie donor
- Gesprek transplantatieco÷rdinator en donor
- Planning donor

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


ę UMCG  |   Disclaimer