Gesprek donor en hematoloog

Datum laatste herziening: 02-12-2016

Tijdens het gesprek wordt geverifieerd of de potentiŰle donor beschikbaar wil zijn voor donatie (zie eerder) en komen in ieder geval de volgende onderwerpen ter sprake:

Er zijn twee informed-consentformulieren: ÚÚn voor de donorprocedure (Informed consent donor, hierbij staat ook het onderdeel toestemming voor extra afname voor research bij de beenmergpunctie beschreven) en ÚÚn voor het mogen gebruiken van restmateriaal van het transplantaat (Informed consent research).


VERWANTE PAGINA'S:
- Indicaties allogene stamceltransplantatie
- Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid
- Donorselectie
- Gesprek ontvanger, hematoloog en transplantatieco÷rdinator
- Pre-transplantatie-evaluatie ontvanger
- Gesprek transplantatieco÷rdinator en ontvanger
- Pre-transplantatie-evaluatie donor
- Gesprek transplantatieco÷rdinator en donor
- Planning donor

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


ę UMCG  |   Disclaimer