Gesprek transplantatieco÷rdinator en donor

Datum laatste herziening: 18-11-2010

Datum ongewijzigd: 01-06-2012

Na het gesprek met de keuringsarts volgt nog een gesprek met de transplantatieco÷rdinator. Tijdens dit gesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen (opnieuw) ter sprake:

Zie ook formulier Informed consent donor.


VERWANTE PAGINA'S:
- Indicaties allogene stamceltransplantatie
- Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid
- Donorselectie
- Gesprek ontvanger, hematoloog en transplantatieco÷rdinator
- Pre-transplantatie-evaluatie ontvanger
- Gesprek transplantatieco÷rdinator en ontvanger
- Gesprek donor en hematoloog
- Pre-transplantatie-evaluatie donor
- Planning donor


LINKS IN DEZE PAGINA:
- Informed consent donor

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


ę UMCG  |   Disclaimer