Myeloablatief (MA)

Datum laatste herziening: 07-11-18

Algemeen

Indicaties

Correctie dosering

Uitsluiten CNS betrokkenheid

TBI met post transplantatie cyclofosfamide (in myelo-ablatieve dosis)

Beleid bij cyclofosfamide

Beleid bij TBI

Fludarabine/Busulfan + Cyclofosfamide post Tx

Treosulfan bevattend schema

Bijwerkingen treosulfan

Referenties

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Algemeen

Conditioneringsschema's worden ingedeeld in myeloablatief (MA), reduced intensity conditionering (RIC) en non-myeloablatief (NMA).

MA verwijst naar TBI en/of alkylerende middelen  in een dosering die geen autoloog hematologisch herstel zullen geven (bijvoorbeeld TBI ≥ 5 Gy single dose of ≥ 8 Gy gefractioneerd of Busulfan > 8 mg/kg oraal.

NMA veroorzaakt minimale cytopenie en weinig vroege toxiciteit, maar zijn dusdanig immunosuppressief dat er volledige engraftment kan optreden (bijvoorbeeld TBI ≤ 2 Gy Ī purine analoog, Flu + Cy Ī ATG)

RIC conditionering is een intermediaire categorie die niet past bij MA of NMA. Verschil met NMA is dat de cytopenie veel langer duurt en er stamcelsupport nodig is anders leidt de langdurige cytopenie tot significante morbiditeit en mortaliteit.

Indicaties

Afhankelijk van de onderliggende ziekte zijn verschillende myeloablatieve conditioneringen (MA) mogelijk. De meest gangbare bestaan uit de combinatie cyclofosfamide met total body irradiation (Cyclo/TBI), of met busulfan (Bu/Cyclo). In verband met de lagere kans op het ontwikkelen van GVHD wordt de cyclofosfamide in ons centrum op dag 3 en 4 gegeven (zie Mielcareck et al). Aan het busulfan schema wordt dan fludarabine pre-Tx toegevoegd. Fludarabine/treosulfan is volgens de definities een myeloablatieve therapie, echter het is beduidend minder toxisch dan de voorgaande 2 MA conditioneringsschema's en dus ook op oudere leeftijd goed te hanteren. Het wordt gebruikt bij graft failure in combinatie met ATG of Campath. Daarnaast indien een klassieke MA niet mogelijk is maar toch meer myeloablatie wenselijk is dan bij een RIC of NMA procedure. Dit zou ook gecombineerd kunnen worden met TBI wat de procedure wel meer toxisch maakt. Dit leidt echter wel tot een lagere recidiefkans (zie ref Gyurkocza). Bij myelofibrose gebruiken we na de goede resultaten van het Flu/Treo/ATG schema bij graft failure bij deze ziekte dit nu als standaard eerstelijns conditioneringsschema.

Ziekte (bij patiŽnten < 40 jaar)TBI/CycloFlu/Bu/CycloTreo/Flu/ATG
CML chronische fase  X 
CML myeloblasten crisisX   
CML lymfoblasten crisisX   
AML XX  
MDS  X  
Myelofibrose    X
LymfomenX   

Correctie dosering

De dosering van de chemotherapie wordt idealiter berekend op het ideale lichaamsgewicht (klik op het pictogram voor berekening). Correctie wordt geadviseerd bij patiŽnten met ernstig overgewicht.

Het ideale lichaamsgewicht (ideal body weight, IBW) wordt als volgt berekend:

IBW mannen (kg) = 50 + 0,91 x (lengte in cm – 152)
IBW vrouwen (kg) = 45 + 0,91 x (lengte in cm – 152)

Het gecorrigeerde ideale lichaamsgewicht (adjusted IBW, AIBW) wordt als volgt berekend:

AIBW = IBW + 0,25 x (werkelijk lichaamsgewicht – IBW)

NB: Gebruik AIBW alleen als werkelijk lichaamsgewicht > dan ideaal lichaamsgewicht. Als werkelijk lichaamsgewicht < ideaal lichaamsgewicht, gebruik dan het werkelijke gewicht.
NB: Indien niet anders vermeld werkelijk lichaamsgewicht gebruiken.

Uitsluiten CNS betrokkenheid

In de maand voor transplantatie dient in principe bij elke patiŽnt met een lymfatische maligniteit en non-Hodgkin lymfoom een diagnostische liquorpunctie plaats te vinden. Als bij pretransplantatieonderzoek de liquor positief is voor abnormale cellen: dan transplantatie uitstellen en liquor behandelen, heroverweeg transplantatie.

NB:

TBI met post transplantatie cyclofosfamide (in myelo-ablatieve dosis)

Beleid bij cyclofosfamide

Dosering

Zie rekenschema met correctie voor ideale lichaamsgewicht (klik op het pictogram voor berekening) en kuurschema Myeloablatief: TBI + cyclofosfamide post tx.

Bijwerkingen cyclofosfamide

Beleid bij TBI

Gesprek met de radiotherapeut

In de voorbereiding op allogene stamceltransplantatie heeft de patiŽnt een gesprek met de radiotherapeut waarbij de volgende onderwerpen ter sprake komen:

Bestraling

PatiŽnten ontvangen in totaal 8 tot 12 Gray, gegeven meestal in 2 fracties van 4 Gray in 2 tot 3 dagen. Bestraling zal worden gegeven in liggende positie en bestaat uit even sterke AP als PA velden. De longen worden afgeschermd, en de maximale dosis gegeven op de longen is 4,5 Gray.

Pre-medicatie

Boost radiatie: 400 cGy op testikels bij

  1. ALL
  2. Burkitt lymfoom
  3. CML in lymfatische blastencrisis

Bijwerkingen myeloablatieve TBI

Fludarabine/Busulfan + Cyclofosfamide post Tx

Zie trialschema Myeloablatief: Flu/Bu+ Cyclofosfamide post tx

Bijwerkingen Busulfan

Treosulfan bevattend schema

Zie trialschema Myeloablatief: Flu/Treo/ATG

Bijwerkingen treosulfan

Referenties


VERWANTE PAGINA'S:
- Non-myeloablatieve conditionering (NMA) of reduced intensity conditionering (RIC)


LINKS IN DEZE PAGINA:
- Myeloablatief: Flu/Bu+ Cyclofosfamide post tx
- Myeloablatief: Flu/Treo/ATG
- Myeloablatief: TBI + cyclofosfamide post tx
- myeloablatief: TBI + cyclofosfamide

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer