Mobilisatie van perifere bloedstamcellen

Datum laatste herziening: 21-11-18

Verwante donoren

Bij alle conditioneringen

Niet-verwante donoren

Verwante pagina's

Verwante donoren

Bij alle conditioneringen

Donor start dag -4 met G-CSF (Filgastrim) 5 g/kg, 2 dd (totaal 10 g/kg/dag).

Start dag -4 om 16 uur, vervolgens 2 dd totdat voldoende stamcellen zijn geoogst. NB: als leuco's >70 x 109/l, Filgastrim onderbreken.

NB doel: start G-CSF zaterdag, aferese woensdag en transplantatie woensdag.

Niet-verwante donoren

In principe aferese in en door donorcentrum. Doel aferese dag -1 bij Europese donoren; dag -2 bij donoren buiten Europa.


VERWANTE PAGINA'S:
- Beenmergafname
- Stamcelinfusie en AB0-incompatibiliteit
- Aferese van hematopoietische stamcellen of donorlymfocyten uit het perifere bloed bij een volwassen stamceldonor/familiedonor

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


UMCG  |   Disclaimer