Transfusie van rode bloedcelconcentraat

Datum laatste herziening: 12-05-2004

Datum ongewijzigd: 01-07-2012

UMCG-4-5-6 Flexinorm

ASA-criteria

Rode bloedcelproducten

Leukocytenarm Rode Bloedcel Concentraat (LA-RBC)

Bloedplaatjes

Transfusiebeleid

Beoordelen resultaat trombocyttransfusie

Keuze van het bloedplaatjespreparaat

Toedieningstechniek

Granulocytentransfusie

Vers Bevroren Plasma (VBP)

Verwante pagina's

Links in deze pagina

UMCG-4-5-6 Flexinorm

Overweeg een transfusie indien er bij een Hb < 4 mmol/l (Ht 18%) sprake is van:

Overweeg een transfusie indien er bij een Hb < 5 mmol/l (Ht 23%) sprake is van:

Overweeg een transfusie indien er bij een Hb < 6 mmol/l (Ht 28%) sprake is van:

ASA-criteria

Igezonde patient
IIpatiŽnt met een lichte systemische afwijking, zonder functiebeperking
IIIpatiŽnt met een ernstige functiebeperkende systemische afwijking
IVpatiŽnt met een systemische afwijking die constant levensgevaar veroorzaakt
VpatiŽnt die moribund is en die met of zonder operatie waarschijnlijk binnen 24 uur overlijdt

Rode bloedcelproducten

Leukocytenarm Rode Bloedcel Concentraat (LA-RBC)

Het standaard product Rode Bloedcel Concentraat is leukocytenarm.

Het product heeft een volume van ca. 280 ml, bevat ca. 160 ml erythrocyten, heeft een hematocriet van ca. 60% en bevat < 1 x 106 leukocyten, < 15 x 109 trombocyten, en < 5 ml plasma. RBC kan ca. 35 dagen bij 4įC bewaard blijven. Bloed wordt van de donor afgenomen in een citraatoplossing (63 ml citraat en 435 ml bloed). Na centrifugeren worden zowel het plasma als de buffycoat, dat voornamelijk leukocyten en trombocyten bevat, verwijderd en wordt 100 ml SAGM toegevoegd. Het product wordt gefiltreerd om de leukocyten te verwijderen.

In het algemeen zal transfusie van ťťn eenheid RBC bij een patiŽnt van ca. 70 kg het Hb met 0.6 mmol/l doen stijgen.

Gewassen LA-RBC

Door het wassen van RBC met isotone zoutoplossing kan men de meeste plasmacomponenten, leukocyten en trombocyten verwijderen. Het product heeft een volume van ca. 280 ml, een Ht van ca. 60% en bevat ca. 180 ml erythrocyten. Het product bevat vrijwel geen leukocyten, trombocyten, en plasma (allergenen, IgA en complement). Als de erythrocyten na het wassen geresuspendeerd zijn in zout dan is het product maximaal 24 uur houdbaar, als er SAGM als bewaarvloeistof is gebruikt dan is het product 35 dagen houdbaar.

Indicaties:

Bestraald LA-RBC

Het doel van de bestraling is om door het teniet doen van de proliferatieve capaciteit van de lymfocyten door bestraling met 25Gy, graft versus host reacties te voorkomen.

Indicaties:

Bestraalde bloedproducten bestellen

CMV negatieve LA-RBC

LA-RBC van donoren die geen cytomegalovirus infectie hebben doorgemaakt.

Indicatie:

Bloedplaatjes

Concentraat van bloedplaatjes (PC) wordt verkregen door centrifugeren van 1 donatie, dat > 0.6 x 1011 bloedplaatjes bevat. Onder voortdurend en voorzichtig zwenken kan het PC tot 5 dagen na bereiding bewaard worden. PC's worden gepoold; voor volwassenen meestal 5 PC's. Vijf gepoolde plaatjes concentraten hebben een volume van 150-400 ml, bevat ca 3 x 1011 trombocyten, < 1 x 106 leukocyten, en < 1 x 109 erythrocyten. Voor kinderen worden equivalenten gebruikt voor 3 of 1 PC('s) afkomstig van een trombaferese).

In principe krijgt de patiŽnt leukocytenarme, gepoolde, random donortrombocyten (PC). In uitzonderingsgevallen (bv speciale bloedgroep, HLA-antistoffen, kinderen) krijgt de patiŽnt plaatjes van een single donor die verkregen zijn middels trombaferese (TF).

Plaatjesconcentraat: indicaties voor het standaardproduct

Bij patiŽnten die profylactisch een trombocytentransfusie ondergaan en die tot de standaardrisicogroep behoren, kan men 10 x 109 /l als een veilige ondergrens voor transfusie beschouwen. Bij patienten met koorts, sepsis, antistollingsbehandeling, puncties en chirurgische ingrepen is een grens hoger dan 10 x 109 /l veiliger.

Transfusiebeleid

Trombocytopenie: transfusiebeleid bij volwassenen
Profylactisch
Indicatie voor trombocytentransfusie:
Trombocytenaantal < 10 x 109/l veroorzaakt door verminderde aanmaak in beenmerg zoals bij:
 • leukemie
 • infiltratie tumorcellen
 • geneesmiddelentoxiciteit
 • chemotherapie
waarbij herstel binnen enkele weken te verwachten is, spontaan of door een actief therapeutisch beleid; indien geen herstel te verwachten is worden alleen trombocyten transfusies bij bloedingen gegeven.
Bij invasieve ingrepen:
Geen bijzondere maatregelen zijn noodzakelijk bij:
 • sternum- of cristapunctie of -bioptie;
 • huidstans;
 • diagnostische pleurapunctie (dunne naald);
 • diagnostische ascitespunctie (dunne naald).
Volstaan kan worden met lokale tamponade.
Gestreefd wordt naar een trombocytenaantal boven de 40 x 109/l:
 • vůůr de toediening van antithymocytenglobuline;
 • tijdens behandeling met heparine (therapeutisch) of laagmoleculairgewicht-heparine;
 • scopie van maag, colon of rectum, met of zonder biopsie;
 • bronchoscopie zonder biopsie, met of zonder broncho-alveolaire lavage;
 • ontlastende puncties (ascites-, pleura-) en lumbaalpunctie;
 • verwijderen van centraal veneuze catheter;
 • beademing;
 • chirurgische ingrepen anders dan hieronder genoemd.
Gestreefd wordt naar een trombocytengetal boven de 60 x 109/l bij:
 • biopsieŽn (lever-, nier-, longbiopsie en biopsie tijdens bronchoscopie);
 • kiesextractie;
 • inbrengen van een centraal veneuze catheter (Hickman-, subclaviacatheter);
 • spoelen sinus in KNO-gebied.
Gestreefd wordt naar een trombocytengetal boven de 100 x 109/l bij:
 • neurochirurgie;
 • cardiopulmonale chirurgie;
 • oogchirurgie.

Beoordelen resultaat trombocyttransfusie

Eťn uur na transfusie, en de volgende ochtend trombocyten tellen, daarmee corrected count increment (CCI) te berekenen.

Refractaire patiŽnt

Als er bij een patiŽnt tweemaal achtereen een slechte recovery gevonden is, noemen we de patiŽnt refractair. Daarbij geldt dat de getransfundeerde trombocyten van goede kwaliteit waren en niet te oud en andere oorzaken zoals splenomegalie, DIS, sepsis en actieve bloeding werden uitgesloten. In meer dan 90% van de gevallen is er dan sprake van alloimmunisatie. De patiŽnt heeft HLA-antistoffen aangemaakt, en zal alleen nog baat hebben bij de toediening van HLA-compatibele bloedplaatjes.

Keuze van het bloedplaatjespreparaat

Trombafereseconcentraat (TF)

Concentraat van bloedplaatjes, verzameld bij ťťn donor met behulp van een aferese-machine. De procedure leidt tot een leukocyt- en erythrocyt-arm concentraat met ca 3 x 1011 bloedplaatjes. Wanneer de bereiding in een gesloten systeem heeft plaatsgevonden, kan een trombaferese concentraat bij kamertemperatuur en onder voortdurend, voorzichtig zwenken 5 dagen na bereiding bewaard worden. Houdbaarheid: 24 uur, na bereiden bij kamertemperatuur, in een niet gesloten systeem. Volume: ca 300 ml, leukocyten < 1 x 106 en erythrocyten < 1 x 109.

HLA-compatibel plaatjesconcentraat

Het trombafereseconcentraat wordt verkregen bij een donor, gekozen op grond van zijn HLA-type.

Bestraalde trombocytentransfusies

Het doel van de bestraling is om door het teniet doen van de proliferatieve capaciteit van de lymfocyten door bestraling met 25Gy, graft versus host reacties te voorkomen.

Indicaties:

Bestraalde bloedproducten bestellen

CMV-negatieve trombocytentransfusies

Trombocytentransfusies afkomstig van donoren die geen cytomegalovirus infectie hebben doorgemaakt.

Indicatie:

Toedieningstechniek

Granulocytentransfusie

De effectiviteit van granulocytentransfusies is controversieel, onder andere doordat het moeilijk is de hoeveelheden te leveren die nodig zijn. De dagelijkse turnover van granulocyten bedraagt 1011 cellen, bij sepsis kan de turnover met een factor 8 toenemen. Het is met gangbare technieken niet eenvoudig de patiŽnt dagelijks meer dan 1010 granulocyten toe te dienen.

Door toediening van corticosteroÔden en G-CSF (granulocyten colony stimulating factor) aan de donor en behandeling van het aferese product met hydroxyethylstarch (HES) kan de opbrengst 2 - 10x hoger zijn. Daarmee lijkt ook de klinische effectiviteit toe te nemen.

Indicaties

Het nut van granulocytentransfusies bij schimmelinfecties is niet aangetoond, doch kan gezien de zeer slechte prognose bij een niet op de behandeling reagerende schimmelinfectie worden overwogen. Toediening van granulocyten alleen na, en in overleg met de hematoloog.

Dosering

Dagelijks 2-3 x 1010 (doch minstens 1010) granulocyten, totdat de infectie onder controle is of het aantal granulocyten door regeneratie van het beenmerg gestegen is tot boven 0.5 x 109/l (2 achtereenvolgende dagen). Indien na ten hoogste 10-14 dagen geen verbetering is opgetreden, dan wordt in het algemeen aangenomen dat verder transfunderen met granulocyten niet zinvol is.

Vers Bevroren Plasma (VBP)

Vers bevroren plasma (in de Engelstalige literatuur FFP; Fresh Frozen Plasma) is plasma, dat na scheiden door centrifugeren van de rode bloedcellen meestal binnen 6 uur na afname snel wordt ingevroren bij een temperatuur van -55įC. Na ontdooien bij 37įC is het geschikt voor transfusie. Houdbaarheid: 12 maanden indien bewaard bij < -30įC en 4 uur als het product ontdooit is bij 37įC. Volume: Ī 240 ml. Om HIV overdracht te voorkomen wordt het plasma eerst 6 maanden in quarantaine gehouden. Als de donor na 6 maanden opnieuw negatief blijkt, dan wordt het in quarantaine gehouden plasma uitgegeven.

Indicaties

Correctie orale antistolling waarbij manifeste bloeding, terwijl PT-INR > 1,8 en vitamine K niet gewenst is of het effect ervan te lang opzich laat wachten.

Dosering

INR% stollingsactiviteit
1100
1.250
1.625
1.820
217
2.512
39
3.58
46
> 4< 6


VERWANTE PAGINA'S:
- Inleiding
- Berekening co-morbiditeit
- Indicaties allogene stamceltransplantatie
- CMV
- EBV - PTLD preventie
- Rode bloedcel- en HLA-fenotypering transfusiebeleid
- Routing allogene stamcellen
- Samenvatting ondersteunende behandeling
- Donorselectie
- Graft Failure
- Opleidingseisen allogeen


LINKS IN DEZE PAGINA:
- Bestraalde bloedproducten bestellen

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer