MRD metingen na transplantatie

Datum laatste herziening: 01-02-2019

Binnen 100 dagen:

Schema na dag 100

Verwante pagina's

Bij elke (very) poor risk leukemie:

Vereist: moleculaire marker aanwezig (NPM1) of LAF

Na transplantatie:

t/m 6 maanden: elke 4 weken.
tot 12 maanden: 2 maandelijks.

Bron: perifeer bloed en / of beenmerg. In ieder geval beenmerg op dag +28 indien voor de allo Tx nog MRD of actieve ziekte.

Indien meer dan een log stijging, het volgende beleid:

  1. Indien geen of max  graad I aGVHD of cGVHD, beleid  conform onderstaand schema's.
  2. Indien hogere graad GVHD, alleen  decitabine conform onderstaand schema's

Binnen 100 dagen:

> log stijgingDecitabineDLI
x 10^7 CD3+ cellen/kg
Immuunsuppressie
Zo snel mogelijk3 dagen (20 mg/m2)-Immuunsuppressie in max 3 weken staken (wekelijks 25 % omlaag, eerste stap groter indien hoog in therapeutisch gebied), bij post-Tx cyclo in 1 keer staken
4 weken na staken immuunsuppressie  nog steeds aanwezig3 dagen (20 mg/m2)SIB/MUD: 0.5
MMUD: 0.1
Haplo 0.01

 
8 weken na staken immuunsuppressie  nog steeds aanwezig3 dagen (20 mg/m2)-  
12 weken na staken immuunsuppressie  nog steeds aanwezig3 dagen (20 mg/m2)SIB/MUD: 1
MMUD: 0.5
Haplo: 0.05
 

Staken decitabine als nieuwe CR, idem DLI en ook indien > 1 GVHD.

DLI wordt gegeven op dag + 10 na eerste dag decitabine cyclus.

Schema na dag 100

idem als hierboven; alleen decitabine gedurende 5 dagen en staken immuunsuppressie in 3 weken  (wekelijks 25 % omlaag, eerste stap groter indien hoog in therapeutisch gebied) . Indien al voor start van de versnelde tapering meer dan 25% was afgebouwd dan voor elke 25% lager dan de startwaarde 1 week kortere afbouwperiode. Bij post-Tx cyclofosfamide in de conditionering kan de immuunsuppressie direct worden gestaakt.

Bij geen NPM-1 maar wel een  LAF en pre-alloSCT nog aanwezig: beenmergonderzoek al op dag +28 en indien nog aanwezig dan conform beleid tabel binnen 100 dagen immuunsuppressie versneld afbouwen en bij stijging van meer dan een log combi met decitabine. Verder ook conform tabel.

Andere standaard BM onderzoeken bij (very) poor en in het eerste jaar in bovenbeschreven categorie: dag +100 en daarna elke 2-3 maanden in het eerste jaar.


VERWANTE PAGINA'S:
- Evaluatie dag +100 en jaarlijks
- Cardiovasculair risicomanagement
- Vaccinaties

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


UMCG  |   Disclaimer