Deze site is een initiatief van de afdeling Hematologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. U vindt hier de hoofdpunten van onze kennis en ervaring met betrekking tot de diagnosestelling en behandeling van een aantal bekende hematologische ziektebeelden.

De tekst is per onderwerp met opzet kort gehouden: het is niet de bedoeling dat deze site een leerboek vervangt.

Een aantal op deze site voorkomende tabellen zijn interactief. Zo kunt u bijvoorbeeld snel de risicoscores met voorspelde response op therapie voor patiënten met een NHL of Hodgkin berekenen, of de Sokal index toepassen bij CML.

Met name voor medicatie en infuusschema's kan niet in alle gevallen worden ingestaan voor de juistheid. De eindverantwoordelijkheid blijft natuurlijk berusten bij de voorschrijvende behandelaar.

Deze site is tot stand gekomen met financiële steun van het IKN en de afdeling Interne Geneeskunde van het UMCG.

 

Inhoudsopgave

Nieuws Coronavaccinatie
Algemene informatie Coronavirus

Nieuws Coronavaccinatie

Sinds januari van dit jaar wordt de Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen het nieuwe Coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID-19). Om de epidemie met het nieuwe Coronavirus te bestrijden is het van groot belang dat iedereen zich laat vaccineren. De organisatie van het vaccinatieprogramma ligt in handen van de GGD namens de Rijksoverheid. Wij adviseren al onze patiŽnten het vaccin te nemen volgens de planning zoals wordt aangegeven in de brief van de GGD.

Is het vaccin werkzaam voor u?

PatiŽnten met een hematologische ziekte hebben vaak een verminderde afweer en daardoor meer kans op infecties. Dit kan zowel worden veroorzaakt door de ziekte als door de behandeling. Door deze verminderde afweer kan het zijn dat het vaccin minder bescherming biedt dan bij gezonde mensen, maar dat betekent niet dat het vaccin niet werkzaam is. Juist voor mensen met een verminderde afweer is elke extra bescherming van belang.

Wat is het beste moment om de vaccinatie te krijgen?

De GGD organiseert het vaccinatieprogramma en bepaalt op basis van richtlijnen vanuit de Rijksoverheid wanneer iedere Nederlander gevaccineerd gaat worden. U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd. Omdat de organisatie rondom dit programma complex is en u deze afspraak niet kunt verzetten adviseren wij de vaccinatie te nemen op de aangegeven datum.

Zijn er vanwege uw ziekte of behandeling redenen waarom u de vaccinatie niet kunt krijgen?

Uw hematologische ziekte of de behandeling daarvan is geen contra-indicatie voor de vaccinatie. Ook als u een stamceltransplantatie heeft ondergaan, afweer onderdrukkende medicijnen gebruikt of behandeld wordt met chemotherapie kunt u het vaccin gewoon krijgen*. U hoeft (in tegenstelling tot wat in de informatiefolder of de gezondheidsverklaring staat) dus niet te overleggen met uw arts of u tegen het nieuwe Coronavirus gevaccineerd mag worden.

Heeft u meer kans op bijwerkingen?

De vaccins zijn in wetenschappelijke studies getest op effectiviteit en veiligheid. U kunt door de vaccins geen infectie met het Coronavirus oplopen. Dat geldt zowel voor alle vaccins die nu in gebruik zijn, als voor de vaccins die binnenkort ter beschikking zullen komen. Uw hematologische ziekte of de behandeling daarvan zorgen niet voor extra bijwerkingen. Algemene bijwerkingen zijn zwelling met roodheid en pijn op de plek van de injectie, milde koorts en vermoeidheid. Dit komt omdat het afweersysteem druk bezig is met het aanmaken van bescherming tegen een toekomstige infectie.

Zijn er nog extra maatregelen die u kunt treffen?

Nadat u gevaccineerd bent blijven de bekende voorzorgsmaatregelen (afstand houden, handhygiŽne en neusmondmaskers) gewoon van toepassing omdat u door het vaccin mogelijk niet volledig beschermd zult zijn. Net als bij de griepprik is het advies dat ook uw huisgenoten een vaccinatie krijgen, zodra zij hiervoor worden opgeroepen. Dit kan ook u extra bescherming bieden.

Gebruikt u bloedverdunners?

Bij alle bloedverdunners geldt dat u na de vaccinatie de prikplek 2 minuten goed moet afdrukken.

 

* dit geldt ook voor alle andere behandelingen zoals bv rituximab of intraveneuze immunoglobulinen (IVIG)

Algemene informatie Coronavirus


Terug naar inhoud

Sinds december is er een uitbraak van een nieuw Coronavirus dat zich nu ook in Nederland en grote delen van Europa verspreidt. Wij kunnen ons voorstellen dat u daar vragen over heeft of zich zorgen maakt. Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien vragen we u onderstaande goed door te nemen.

Wat betekent SARS-Cov-2 of COVID-19?

Het nieuwe Coronavirus wordt SARS-CoV-2 genoemd. Het is een luchtwegvirus dat net als vele andere virussen een luchtweginfectie kan veroorzaken. Als patiŽnten besmet raken met het virus SARS-CoV-2 en er een luchtweginfectie ontstaat, dan wordt de ziekte COVID-19 (coronavirus infectious disease 2019) genoemd. Deze termen voor het virus en de ziekte worden in de media vaak door elkaar gebruikt.

Wat is een virale luchtweginfectie?

Virale luchtweginfecties komen in Nederland veel voor. In de herfst en winter hebben veel mensen last van een neusverkoudheid, keelpijn of hoesten. Deze luchtweginfecties worden veroorzaakt door verschillende virussen met indrukwekkende namen zoals het Rhinovirus, Influenza, Para-influenza, Humaanmetapneumovirus, Coronavirus en RSV. Het Influenzavirus kunt u herkennen als de klassieke griep. De griepprik die geadviseerd wordt bij ouderen en mensen met een verminderde afweer, kan bescherming bieden tegen dit virus. Antibiotica die voorgeschreven worden bij infecties met bacteriŽn helpen niet tegen infecties met virussen. Het eigen afweersysteem helpt bij het onder controle brengen van de virale luchtweginfectie. Het advies is dan ook vaak om de infectie uit te zieken en eventueel paracetamol te gebruiken bij pijn of koorts.

Hoe worden virale luchtweginfecties overgedragen?

Als patiŽnten met een virale luchtweginfectie hoesten of niezen, kunnen ze het virus in de lucht brengen. Andere mensen die op dat moment in de buurt van de patiŽnt zijn (minder dan 2 meter), kunnen vervolgens het virus inademen en zo ook de luchtweginfectie krijgen. Ook kan het virus zich verspreiden via de handen, doordat patiŽnten met een luchtweginfectie in hun handen hoesten of aan hun neus of mond zitten waar het virus zich bevindt. Door vervolgens oppervlakten aan te raken, zoals een deurkruk of trapleuning, kan het virus overgedragen worden aan andere mensen. Daarom wordt patiŽnten met een luchtweginfectie geadviseerd te hoesten in de binnenkant van de elleboog en de handen te wassen na het hoesten of het aanraken van de neus of mond. PatiŽnten met een verminderde afweer kunnen de kans op het krijgen van een luchtweginfectie verminderen door regelmatig de handen te wassen, bijvoorbeeld na contact met voorwerpen of oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, zoals de knop van de lift of het boodschappenmandje van de supermarkt.

Wat voor klachten geeft het nieuwe Coronavirus, SARS-CoV-2?

Net zoals bij andere virale luchtweginfecties geeft een infectie met het nieuwe Coronavirus (SARS-CoV-2) bij de meeste mensen slechts milde klachten zoals een neusverkoudheid, keelpijn of hoesten. Na een periode van klachten krijgt het afweersysteem controle over het virus en verdwijnt de infectie. De overheid adviseert deze mensen thuis te blijven totdat de klachten zijn verdwenen om te voorkomen dat zij het virus verspreiden. Bij een klein gedeelte van de patiŽnten gaat de infectie van de bovenste luchtwegen (neus- en keelholte) over in een longontsteking. PatiŽnten met een longontsteking zijn zieker en hebben naast de eerder genoemde klachten vaak koorts en kunnen kortademig zijn. Ouderen en patiŽnten met een verminderde afweer hebben een verhoogde kans op het krijgen van een longontsteking.

Als de meeste mensen slechts milde klachten krijgen, waarom voert de overheid dan zulke strenge maatregelen door?

Op dit moment worden patiŽnten die een luchtweginfectie krijgen met het nieuwe Coronavirus (SARS-CoV-2) vaak in de thuissituatie geÔsoleerd. Op deze manier kan het virus niet overgedragen worden aan andere mensen. Door dit toe te passen wordt geprobeerd de verspreiding van het virus af te remmen. Dit is belangrijk om twee redenen. Ten eerste kunnen we zo voorkomen dat mensen met een verminderde afweer de infectie krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, patiŽnten die chemotherapie krijgen of die een transplantatie hebben ondergaan. Daarnaast kunnen we hiermee voorkomen dat in een korte tijd te veel mensen met een longontsteking zich melden in de ziekenhuizen. Door de verspreiding van het virus af te remmen voorkomen we dat de zorg overbelast raakt.

Wat adviseren wij aan onze patiŽnten met een hematologische ziekte?

PatiŽnten met een hematologische ziekte zijn vatbaarder voor het krijgen van een longontsteking door het nieuwe Coronavirus. Dit geldt voor patiŽnten die chemotherapie ondergaan en met name voor patiŽnten die een stamceltransplantatie van een donor hebben gekregen. Ook het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen zoals tacrolimus (Prograft), ciclosporine (Neoral), prednisolon en/of Cellcept gaat gepaard met een verhoogd risico. Voor deze patiŽnten geldt dat het proberen te voorkomen van deze infectie essentieel is. Daarom voeren we nu wat strengere maatregelen door. Op basis van ervaring met andere Coronavirussen verwachten we dat het nieuwe Coronavirus vanaf eind april gedurende de zomer tijdelijk zal verdwijnen uit Nederland.

Hieronder zijn onze adviezen samengevat:

Thuis en op de polikliniek:

In het ziekenhuis:

 

 

    Gebruikstips
Bekijk de nieuwe studies