Refereeravond Hematologie: Acute Myeloide leukemie: classificatie, diagnostiek en uitkomsten van zorg

7 februari 2023

Wij willen u van harte uitnodigen voor de refereeravond Hematologie via Microsoft Teams op dinsdag 7 februari 2023.

Het onderwerp van deze avond is:

Acute Myeloide leukemie: classificatie, diagnostiek en uitkomsten van zorg

Programma

18.30-18.35 uur Introductie
18.35-19.00 uur Consequenties van nieuwe WHO/ICC en ELN 2022 adviezen
Spreker: dr. C. Woolthuis, hematoloog i.o.
19.00-19.25 uur Wat kunnen we leren van het Aurora panel bij analyse AML?
Spreker: drs. N. van der Meer, experimentele hematologie
19.25-19.50 uur Uitkomsten allogene stamceltransplantatie bij ouderen
Spreker: drs. L. Morsink, hematoloog
19.50-20.15 uur “How I treat acute and chronic GVHD anno 2023”
Spreker: drs. C. Hazenberg, hematoloog
20.15-20:30 uur Paneldiscussie n.a.v. vragen

Zoals gebruikelijk wordt voor de deelnemers accreditatie aangevraagd. Omdat de avond digitaal is gelieve uw deelname en eventueel BIG nummer nu reeds te mailen aan: hematologiesecretariaat@umcg.nl.

We hopen u allen te verwelkomen op dinsdag 7 februari 2023 via Teams!

Met vriendelijke groet,

dr. W.W.H. Roeloffzen, dr. A.B.U. Mäkelburg, dr. H.A.M. Kooistra

 

Data volgende refereeravonden:
7 maart 2023, 4 april 2023 (fysieke bijeenkomst, aanvang 16.00 uur), 23 mei 2023 en 27 juni 2023.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 22-2-2024, 13:02