Home > Algemeen > Supportive care > Anti-emetica

Anti-emetica

Uitgangspunten behandeling

Behandeling van misselijkheid en braken is een uitdaging, waarbij het arsenaal van anti-emetica helaas beperkt is. Op de afdeling hematologie hebben we gekozen voor de volgende uitgangspunten:

 • Anti-emetica dienen te worden gericht op het meest emetogene chemotherapeuticum.
 • Bij intensieve chemotherapie bij acute myeloïde leukemie, allogene stamceltransplantaties en CAR T-cel therapie worden bij voorkeur geen steroïden gebruikt
 • Zeer emetogene chemotherapie: cisplatin, carmustine, hoge dosis cyclofosfamide (>1500 mg/m2), dacarbazine, melfalan

Kader

Basisschema anti-emetica

Bij zeer emetogene chemotherapie wordt geadviseerd:

 • NK1-receptor antagonist zoals aprepitant (dag 1: 125 mg eenmalig, dag 2 en 3: 80 mg 1dd) bij hoog emetogene chemotherapie
 • 5-HT3 receptor antagonist: ondansetron 2dd 8 mg, gedurende alle kuurdagen.
 • Dexamethason 1dd 8 mg, dag 1-3 (tenzij gelijktijdige behandeling met hoge dosis steroiden, en niet bij AML, allogene stamceltransplantaties en CAR T-cel therapie, zie boven)
 • Eventueel toevoegen: olanzapine 1dd 5 mg dag 1-4

Ná de kuurdagen wordt geadviseerd:

 • Metoclopramide 3dd 10 mg (ZN)
 • Lorazepam 4dd 0.5 mg, als sedativum toevoegen ZN (niet als monotherapie).

Alternatieve middelen (zie ook Pallialine)

Haloperidol 2dd 1-2 mg

Olanzapine 1-2dd 5 mg

Levomepromazine 1dd 6.25-12.5 mg

Domperidon 3-4dd 10-20 mg

Aandachtspunten bij behandeling

 • Olanzapine, levomepromazine: kans op anticholinerge bijwerkingen, delier
 • Metoclopramide, haloperidol: extrapyramidale verschijnselen; gecontra-indiceerd bij de ziekte van Parkinson
 • Olanzapine, levomepromazine, haloperidol, metoclopramide: QTc verlenging
 • Ondansetron: obstipatie

Literatuurlijst

 1. Hesketh PJ, et al. Antiemetics: ASCO Guideline Update. J Clin Oncol 2020
 2. Navari RM & Aapro M. Antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting. N Engl J Med 2016;374:1356-67. [Antiemetic Prophylaxis for Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting]
 3. Pallialine: misselijkheid en braken. [Pallialine]

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 0:41