Home > Patiënteninformatie > Algemeen > De afdeling > Dagcentrum

Dagcentrum

Het dagcentrum is te vinden aan Fonteinstraat 15, op de eerste verdieping; de ingang is tegenover het trappenhuis en de liftruimte.

In het dagcentrum vinden alle poliklinische chemotherapiebehandelingen plaats, worden antistoffen of transfusies van bloedproducten toegediend of vinden aderlatingen plaats. Patiënten en donoren die een stamcelaferese ondergaan komen ook op het dagcentrum. Op het dagcentrum worden ’s ochtends vroeg ook alle beenmergonderzoeken gedaan.

Het dagcentrum is van maandag tot  vrijdag geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Patiënten komen binnen in een wachtruimte met een balie en een medewerker medische administratie. Achter deze ruimte is het echte dagcentrum, bestaande uit drie grote zalen met bedden en ligstoelen. Ook zijn er enkele kleine kamers beschikbaar. Het is een druk bedrijf met veel komen en gaan, waarbij sommige patiënten  kort behandeld worden en anderen – door de aard van hun infuus – vele uren moeten blijven. Meestal is van tevoren in te schatten hoe lang een behandeling zal gaan duren. Voor een indruk van hoe het dagcentrum eruitziet, zie de virtuele rondleiding.

De manier waarop een patiënt op het dagcentrum binnenkomt, is verschillend. Sommigen bezoeken eerst op de begane grond de polikliniek Hematologie, waar hun bloed is gecontroleerd, de hematoloog hen gezien heeft en besloten is of de behandeling door kan gaan. De chemotherapiekuur wordt dan naar de apotheek gefaxt of eventuele bloedproducten worden besteld, en de patiënt kan naar boven gaan. Andere patiënten komen rechtstreeks van huis. Soms wordt dan op het dagcentrum eerst bloed afgenomen voordat de behandeling kan plaatsvinden. Deze patiënten moeten vaak wat langer wachten voordat gestart kan worden met de behandeling.

Daarnaast zijn er op de afdeling D1VA ook nog 4 dag centrum behandelplekken.

Behandeling op het dagcentrum

Op het dagcentrum zijn professionele verpleegkundigen aanwezig, die zeer ervaren zijn in het afnemen van bloed, inbrengen van infusen of verrichten van andere handelingen. Velen zijn extra geschoold op het gebied van de hematologie. Elke patiënt krijgt zijn/haar eigen verpleegkundige toegewezen die de rest van de dag verantwoordelijk is voor het beleid. Zij geven zo nodig nog extra voorlichting over de behandeling en zullen veel praktische vragen kunnen beantwoorden. Bij medische of andere problemen wordt een patiënt eventueel gezien door een verpleegkundig specialist, al dan niet in opleiding, die zo nodig vervolgens overlegt met de verantwoordelijke hematoloog of – als deze niet aanwezig is – met de dienstdoende hematoloog. Deze komt zo nodig langs om de patiënt te onderzoeken.

Er is drinken aanwezig voor de patiënten en er worden rond het middaguur en aan het eind van de middag broodmaaltijden verstrekt. Vanzelfsprekend mag op het dagcentrum niet gerookt worden en er mag geen alcohol genuttigd worden.

Vervoer heen en terug

Het is raadzaam om vervoer te regelen en niet zelf auto te rijden, want de meeste patiënten zullen zich niet fit voelen. Bovendien worden bij de behandeling vaak medicijnen toegediend die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Belangrijke telefoonnummers

Voor afspraken op het dagcentrum voor onderzoeken en behandelingen aldaar, zoals bloedtransfusie, antistofbehandeling, chemotherapie en beenmergonderzoek: (050) 361 30 33.

Voor verpleegkundige vragen aan de verpleegkundig specialisten of één van onze verpleegkundig consulenten kunt u het algemene UMCG nummer (050) 361 61 61 bellen en vragen om u door te verbinden. Zij zullen zo nodig de vraag of het probleem doorspelen naar de behandelend arts, die indien nodig terugbelt.

Bij medische spoed: bel het algemene nummer van het UMCG (050) 361 61 61 en vraag naar de eigen hematoloog of, als die niet aanwezig is, de dienstdoende hematoloog.

Zie ook  Contact.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 18:51