Home > Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

AIHA, aplastische anemie (AA) en PNH

Platform Stichting Zeldzame Bloedziekten biedt informatie over:
HX, CDA, HES, TTP, AIHA, DBA, HS, PKD, HE en HPP

Stichting Zeldzame Bloedziekten (SZB)
Tel. (06) 42 53 46 31
E-mail: info@bloedziekten.nl
www.bloedziekten.nl

Stichting AA & PNH Contactgroep
Postbus 91
4000 AB TIEL
Tel. (085) 210 06 51
E-mail: info@aaenpnh.nl
Website: www.aaenpnh.nl

CML

Platform voor CML patiënten, betrokkenen en zorgverleners

CMyLife
Marieke Nowee
Tel. (06) 29 24 96 05
E-mail: marieke.nowee@radboutumc.nl
www.cmylife.nl

Stichting Hematon
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Tel. (030) 760 34 60
E-mail: secretariaat@hematon.nl
Website: www.hematon.nl

Essentiële trombocytemie (ET), polycytemia vera (PV) en myelofibrose (MF)

MPN Stichting
Postbus 10496
6000 GL Weert
Tel. (088) 007 43 00
E-mail: info@mpn-stichting.nl
www.mpn-stichting.nl

 

Hemofilie, ziekte van Von Willebrand en andere erfelijke bloedingsziekten

Onderstaande patiëntenvereniging levert veel informatie over patiënten met bloedingsziekten:

Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
Postbus 1188
3860 BD Nijkerk
Tel. (033) 247 10 49 (van 09.00-17.00 uur)
www.nvhp.nl

 

ITP

ITP Patiëntenvereniging Nederland
Tel. (085) 130 35 70
E-mail: info@itp-pv.nl
www.itp-pv.nl

 

Leukemie

Patiëntenorganisatie bloedkanker lymfklierkanker stamceltransplantatie

Stichting Hematon
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Tel. (030) 760 34 60
E-mail: secretariaat@hematon.nl
Website: www.hematon.nl

 

Lymfklierkanker

Patiëntenorganisatie bloedkanker lymfklierkanker stamceltransplantatie

Stichting Hematon
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Tel. (030) 760 34 60
E-mail: secretariaat@hematon.nl
Website: www.hematon.nl

 

Mastocytose

E-mail: secretariaat@mastocytose.nl
www.mastocytose.nl

 

Multipel myeloom/ziekte van Kahler

Patiëntenorganisatie bloedkanker lymfklierkanker stamceltransplantatie

Stichting Hematon
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Tel. (030) 760 34 60
E-mail: secretariaat@hematon.nl
www.hematon.nl

 

Nazorg: Het Behouden Huys

Het Behouden Huys
Psycho-oncologisch therapiecentrum
Rijksstraatweg 363-a
9752 CH Haren
Tel. (050) 406 24 00
www.behoudenhuys.nl

 

Stamceltransplantatie

Patiëntenorganisatie bloedkanker lymfklierkanker stamceltransplantatie

Stichting Hematon
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Tel. (030) 760 34 60
E-mail: secretariaat@hematon.nl
www.hematon.nl

 

Thalassemie en sikkelcelanemie

Oscar Nederland
Postbus 4
3980 CA Bunnik
www.oscarnederland.nl

 

Trombose en longembolie

Op de onderstaande websites kunt u uitstekende informatie vinden over trombose en longembolie:

Hartstichting (o.a. voor goede brochures)
Postbus 300
2501 CH Den Haag
Informatielijn: 0900-3000300, of via de website:
www.hartstichting.nl

Trombosestichting Nederland
Postbus 100
2250 AC Voorschoten
Tel. (071) 561 77 17
www.trombosestichting.nl

 

Von Willebrand (ziekte van), hemofilie en andere erfelijke bloedingsziekten

Onderstaande patiëntenvereniging levert veel informatie over patiënten met bloedingsziekten:

Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
Postbus 1188
3860 BD Nijkerk
Tel. (033) 247 10 49 (van 09.00-17.00 uur)
www.nvhp.nl

 

Waldenström, ziekte van

Patiëntenorganisatie bloedkanker lymfklierkanker stamceltransplantatie

Stichting Hematon
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Tel. (030) 760 34 60
E-mail: secretariaat@hematon.nl
www.hematon.nl

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:54