Home > Patiënteninformatie > Verrichtingen > CAR T-celtherapie

CAR T-celtherapie

Wat is CAR T-celtherapie?

Bij CAR-T-celtherapie veranderen je eigen T-cellen in CAR-T-cellen. T-cellen zijn witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem. Ze kunnen beschadigde cellen, zoals kankercellen, aanvallen en opruimen. Dat gaat als volgt: er worden bij een patiënt witte bloedcellen uit het bloed gefilterd. De witte bloedcellen gaan naar een laboratorium waar de T-cellen worden geactiveerd en voorzien van een stukje CAR-gen.

Dit is een ingewikkelde procedure die enkele weken duurt. Het CAR-gen zorgt ervoor dat de T-cellen een soort antenne op het celoppervlak krijgen, waardoor ze een eiwit dat op de tumorcellen zit kunnen herkennen. Als de CAR-T-cellen worden teruggeplaatst in je lichaam zijn ze ‘getraind’ in het herkennen van de kankercellen en geactiveerd. Zo zijn ze beter in staat om de kankercellen aan te vallen.

Deze innovatieve therapie kan levensreddend zijn voor mensen voor wie er geen andere behandelingen meer mogelijk zijn. Maar er kleven ook risico’s aan. Daarom mogen alleen gespecialiseerde ziekenhuizen zoals het UMCG, deze behandeling uitvoeren.

Bij welke ziektes is deze therapie mogelijk?

Bij grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en acute lymfatische leukemie (ALL).

De meeste ervaring en successen zijn behaald bij grootcellig B-cellymfoom (DLBCL, een vorm van non-hodgkinlymfoom) en acute lymfatische leukemie (ALL). In de behandeling worden CAR-T-cellen gebruikt die getraind zijn op het herkennen van het eiwit CD19.

Bekijk hieronder de animatie over hoe de behandeling in zijn werk gaat.

In de video hieronder een lezing over de CAR T-celtherapie bij lymfeklierkanker met drs. Jaap van Doesum en dr. Tom van Meerten.

Cookies worden geblokkeerd dus de inhoud kan niet worden getoond. Klik hier om de inhoud alsnog te tonen.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 25-7-2024, 13:50