Home > Patiënteninformatie > Algemeen > De afdeling > Geld schenken voor kankeronderzoek

Geld schenken voor kankeronderzoek

De afdeling hematologie werkt hard om de zorg voor patiënten met hematologische ziekten te verbeteren. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek aan hematologische ziekten. Voor dit onderzoek is ondersteuning nodig. U kunt een eenmalige of periodieke schenking doen aan de afdeling Hematologie. De donatie wordt gebruikt voor onderzoek naar het ontstaan en mogelijke nieuwe behandelingen van hematologische ziekten. Dit werk wordt verricht door artsen en onderzoekers verbonden aan onze afdeling.

Wij zijn uiteraard beschikbaar om specifieke onderzoeksprojecten toe te lichten. U kunt het onderzoek steunen door een bedrag te storten op de rekening van het UMCG Kanker Research Fonds (KRF), met kenmerk KRFJ005. Het UMCG Kanker Researchfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan het UMCG Kanker Researchfonds zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Link voor extra informatie Schenken met belastingvoordeel | UMCG Kanker Researchfonds

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 29-5-2024, 2:14