Home > Patiënteninformatie > Algemeen > De afdeling > Onderzoek

Onderzoek

De medewerkers van de afdeling Hematologie zijn actief betrokken bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek is noodzakelijk om behandelingen te kunnen verbeteren of om meer te begrijpen van de oorzaak van ziekten. Als afdeling van een universitair ziekenhuis is het vanzelfsprekend dat onderzoek onderdeel is van ons werk, niet alleen voor de artsen, maar ook voor de medewerkers van de verpleging en andere beroepsgroepen.

Soorten onderzoek

De kans is dan ook groot dat een patiënt tijdens het verblijf bij ons op de afdeling, de polikliniek of het dagcentrum gevraagd wordt voor deelname aan onderzoek. Het kan dan gaan om de vraag om eerder afgenomen bloed of beenmerg te mogen bewaren of te onderzoeken of om mee te werken aan extra bloedtesten om bijvoorbeeld de dosering van een medicament nauwkeuriger uit te voeren of om een betere test te hebben om een ziekte te voorspellen. Daarnaast doen we onderzoek gericht op betere pijnbestrijding bij bepaalde onderzoeken en vaak zal het gaan om een nieuw behandelingsvoorstel.

Nieuwe behandelingen

Al onze behandelingen vinden – waar mogelijk – volgens protocol plaats. Behandelingen kunnen altijd beter, effectiever of met minder bijwerkingen. Zolang we nog niet de ideale behandeling hebben, zal er dus onderzoek nodig zijn. Studies naar betere behandelingen doen we meestal samen met andere ziekenhuizen, omdat er vaak erg veel patiënten nodig zijn om een onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Een groot deel van deze studies vindt plaats in HOVON-verband. HOVON staat voor Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De naam is eigenlijk niet helemaal goed, want veel centra uit België doen ook mee.

Wat een patiënt moet weten bij deelname aan onderzoek

Bij vrijwel elke onderzoeksvraag wordt tevens schriftelijke informatie verstrekt en zal zo nodig ook om schriftelijke toestemming gevraagd worden. Een patiënt is altijd volledig vrij om te weigeren zonder enige opgave van reden, voorafgaand aan en ook tijdens het onderzoek. Diens behandeling zal daar op geen enkele manier door beïnvloed worden.

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 21-7-2024, 18:31